Giáo án Vật lý 12 nâng cao - Bài 26: Dòng điện xoay chiều, mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần - Trường THPT Lý Tự Trọng

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - Bài 26: Dòng điện xoay chiều, mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần - Trường THPT Lý Tự Trọng

A. MỤC TIÊU BÀI HOC:

a/ kiến thức:

- hiểu được khái niệm: suất điện động xoay chiều, dòng xoay chiều,điện áp xoay chiều. Biết cách xác định độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều

- Biết được độ lệch pha giữa u và i trong đoạn mạch chỉ có điện trở là bằng o

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính các giá trị hiệu dụng, công thức tính công, công suất toả nhiệt của dòng xoay chiều

b. kỹ năng:

- Tính được độ lệch pha, công suất, vẽ được giản đồ vectơ

B. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên:

- Dao động kí điện tử hai chùm tia

- Hình vẽ đồ thị cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều

- Nguồn điện xoay chiều, mạch chứa R

b. Học sinh:

 Ôn lại kiến thức về dòng không đổi đã học

 

doc 4 trang Người đăng dung15 Lượt xem 1175Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 12 nâng cao - Bài 26: Dòng điện xoay chiều, mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần - Trường THPT Lý Tự Trọng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
Bài 26: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – MẠCH XOAY CHIỀU
CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN
MỤC TIÊU BÀI HOC:
a/ kiến thức:
hiểu được khái niệm: suất điện động xoay chiều, dòng xoay chiều,điện áp xoay chiều. Biết cách xác định độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều
Biết được độ lệch pha giữa u và i trong đoạn mạch chỉ có điện trở là bằng o
Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính các giá trị hiệu dụng, công thức tính công, công suất toả nhiệt của dòng xoay chiều
b. kỹ năng:
- Tính được độ lệch pha, công suất, vẽ được giản đồ vectơ
B. CHUẨN BỊ:
a. Giáo viên:
- Dao động kí điện tử hai chùm tia
- Hình vẽ đồ thị cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều
- Nguồn điện xoay chiều, mạch chứa R
b. Học sinh:
 Ôn lại kiến thức về dòng không đổi đã học
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Hoạt động 1 ( 3 phút): Ổn định tổ chức- kiểm tra bài cũ
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Cán bộ lớp báo cáo với giáo viên tình hình của lớp
Nghe GV đặt vấn đề
Suy nghĩ về dòng 1 chiều đã học ở lớp 11
Yêu cầu cán bộ lớp cho biết tình hình của lớp
Đặt vấn đề vào bài
Hoạt động 2 (5 phút): Suất điện động xoay chiều
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Nhắc lại độ biến thiên từ thông, dóng cảm ứng và suất điện động
Sự dụng kiến thức đã biết chứng minh: 
Nhận xét: e biến thiên tuần hoàn theo t.
Yêu cầu HS nhắc lại độ biến thiên từ thông, dòng cảm ứng và suất điện động cảm ứng .
Yêu cầu HS chứng minh công thức(26.1)
Yêu cầu HS nhận xét về giá trị của e.
GV khẳng định lại và đưa ra khái niệm suất điện động xoay chiều và biểu thức của nó.
Yêu cầu HS đưa ra công thức chu kì T và tần số f
Hoạt động 3(10 phút): Điện áp xoay chiều – Dòng điện xoay chiều
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
- Đọc tài liệu và phát biểu, nêu biểu thức: 
-Độ lệch pha giữa u và I là:
cùng pha.
u sớm pha hơn i.
u chậm pha hơn i.
-Trả lời câu hỏi C1,C2
- Yêu cầu HS đọc tài liệu và phát biểu dòng xoay chiều, điện áp xoay chiều là gì?
- Độ lệch pha giữa u và i là bao nhiêu?
- Từ (1) yêu cầu HS rút ra nhận xét
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1, C2
Hoạt động 4(7 phút):Đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Viết biểu thức định luật ôm
Trong đó:
- Độ lệch pha giữa u và I bằng 0(u cùng pha với i)
Đặt một điện áp xoay chiều có biểu thức . Xét thì áp dụng được định luật ôm cho đoạn mạch chứa R . – Yêu cầu HS viết biểu thức định luật ôm cho R
Yêu cầu HS nhận xét về độ lệch pha giữa u và i
Hoạt động 5 (10 phút): Các giá trị hiệu dụng
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
HS lắng nghe và ghi bảng.
Với dòng một chiều thì: P= I2R, dòng xoay chiều thì: P = i2R=
+ Công suất toả nhiệt trong một chu kì( tính trung bình) (26.5)
+ Chứng minh công thưc (26.5)
-Nhiệt lượng toả ra: Q= A=pt=
- HS:Vì p không đổi nên Q không đổi
- HS: lắng nghe và ghi vào vở
- HS suy nghĩ và chứng minh
- Lắng nghe và ghi vở
Thí nghiệm cho biết dòng xoay chiều cũng có hiệu ứng toả nhiệt như dòng một chiều
Yêu cầu HS nhắc lại công thức tính P. Aps dụng cho dòng xoay chiều
Công suất toả nhiệt trung bình trong một chu kì như thế nào?
Yêu cầu HS chứng minh công thức (26.5)
Nhiệt lượng toả ra trong thời gian t được tính như thế nào?
Yêu cầu HS cho biêt dòng một chiều chạy qua R nói trên có nhiệt lượng bằng dòng xoay chiều hay không?
GV: cường độ hiệu dụng của dòng xoay chiều
Yêu cầu HS tìm giá trị hiệu dụng của E và U
Khẳng định lại:
Thông báo cho HS biết để đo giá trị hiệu dụng ta dùng Vôn kế và Ampe kế xoay chiều
Hoạt động 6 (5 phút): Biểu diễn bằng vectơ quay:
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Lắng nghe và ghi bảng
Suy nghĩ về cách biểu diễn
HS biểu diễn
Tương tự dao động cơ, người ta có thể biểu diễn các dao động điện từ bằng vectơ quay
Cường độ i, hiệu điện thế U
Quy ước chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ
Yêu cầu HS cho biết trùng nhau không?vì sao?
Biểu diễn 
Hoạt động 7 (3 phút): Vận dụng- củng cố
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Nhắc lại các nội dung mà giáo viên yêu cầu
Làm việc theo nhóm, đưa ra kết luận
Yêu cầu HS nhắc lại: độ lệch pha, các giá trị hiệu dụng, biểu diễn bằng véctơ quay. Từ đó đưa ra được độ lệch pha giữa 
Yêu cầu HS tră lời các câu hỏi trắc nghiệm
Hoạt động 8 (2 phút):Hướng dẫn về nhà:
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Ghi các bài tập về nhà
Lắng nghe và ghi chú nhừng phần quan trọng
Cho HS ghi các bài tập về nhà
Hướng dẫn học bài cũ và những điểm lưu ý trong bài mới cho HS

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 26NC - THPT Ly Tu Trong.doc.doc