Đề thi học kì I - Môn Vật lý khối 12

Đề thi học kì I - Môn Vật lý khối 12

Câu 02 : ( 2 điểm ) Nêu tính chất của sóng điện từ

Câu 03 ( 2 điểm ) Một dãy AB nằm ngang dài 2m, đầu B cố định, đầu A gắn với bản rung dao động với tầng

số f=50Hz . Vận tốc truyền sóng trên dây là 50m/s

Trên dây có hiện tượng sóng dừng . Tính số bụng và số nút .

pdf 1 trang Người đăng kidphuong Lượt xem 1370Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I - Môn Vật lý khối 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi HỌC KÌ I _ Môn : Vậy Lý _ Khối 12 
Ban KHXH và Nhân văn 
Thời gian : 60 phút 
Câu 01 : ( 3 điểm ) Thế nào là dao động điều hòa ? 
Cho dao động điều hòa có phương trình ly độ : )()
2
cos(2 cmtx pp += 
Hãy viết phương trình vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian 
Câu 02 : ( 2 điểm ) Nêu tính chất của sóng điện từ 
Câu 03 ( 2 điểm ) Một dãy AB nằm ngang dài 2m, đầu B cố định, đầu A gắn với bản rung dao động với tầng 
số f=50Hz . Vận tốc truyền sóng trên dây là 50m/s 
Trên dây có hiện tượng sóng dừng . Tính số bụng và số nút . 
Câu 04 : ( 3 điểm ) Đặt một hiệu điện thế )(100cos2220 Vtu p= vào 2 đầu đọan mạch RLC không phân 
nhánh . Cho W= 30R ; )(
5
3 HL
p
= ; 310.
2
1 -=
p
C (F) 
a) Tính tổng trở Z của mạch 
b) Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch 
c) Phải thay tụ C bằng tụ C’ bằng bao nhiêu để cường độ dòng điện qua mạch lớn nhất ? Tính công suất 
tiêu thụ của mạch trong trường hợp này . 
ĐÁP ÁN Lý 12C 
Câu 1 : ( 3đ ) 
ĐN dđđh : 1 đ . 
)/()
2
sin(2 scmtv ppp +-= : 1 đ . 
Đồ thị : 1 đ 
Câu 2 : ( 2đ ) 
4 tính chất trở lên, mỗi tính chất 0.5 đ 
Câu 3 : ( 2đ ) 
m
f
v 1
50
50
===l ( 1đ ) 
l
l lkkl 2
2
Þ= 
4
1
22
==
xk 
Þ 4 bụng, 5 nút ( 1đ ) 
Câu 4 : ( 3đ ) 
a) W=50Z 
b) )()93.0100cos(24.4 Ati -= p 
c) )(
6
10'
3
FC
p
-
= 
P = 1613 W 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde thi HK1 lop 12 C.pdf