Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 6: Khái niệm mạch điện tử điều khiển (2 tiết) - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi

Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 6: Khái niệm mạch điện tử điều khiển (2 tiết) - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi

* Giới thiệu chung chủ đề: Chủ đề mạch điện tử điều khiển gồm 2 nội dung chính

1. Nội dung 1: khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Nội dung, kiến thức kỹ năng chính của phần này là khái niệm, công dụng, phân loại mạch điện tử điều khiển

2. Nội dung 2: mạch điện tử điều khiển tín hiệu

Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của nội dung này là khái niệm, công dụng và nguyên lý làm việc cảu mạch điều khiển tín hiệu

* Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 2 tiết.

Tiết 1: khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Tiết 2: Mạch điều khiển tín hiệu

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

a. Kiến thức:

- Biết được khái niệm, công dụng và phân loại mạch điện tử điều khiển.

- Hiểu được khái niệm về mạch điều khiển tín hiệu.

- Biết đựơc các khối cơ bản của mạch điều khiển tín hiệu.

b. Kĩ năng:

- Có thể nhận biết được mạch điện tử điều khiển ứng dụng trong kỹ thuật sản xuất và đời sống

- Phân biệt được các khối của mạch điều khiển tín hiệu

- Giải thích hoạt động của mạch báo tín hiệu và bảo vệ quá điện áp.

c. Thái độ:

- Tinh thần tự giác trong học tập

2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua các câu hỏi mà GV đặt ra, tóm tắt các thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau .

- Năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn thông qua việc tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức để làm bài.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 - Sách giáo khoa, sách giáo viên

 - Tranh vẽ các hình 13 – 3, 13 – 4, 14 - 2, 14 - 3 SGK.

 2. Học sinh:

- Ôn tập kiến thức đã học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

docx 4 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 906Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 6: Khái niệm mạch điện tử điều khiển (2 tiết) - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 03/11/2019
Tiết: 13, 14
 Chương III: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN
 CHỦ ĐỀ 6: KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN 
 (Khái niệm về mạch điện tử điều khiển - Mạch điều khiển tín hiệu)
 (2 tiết)
* Giới thiệu chung chủ đề: Chủ đề mạch điện tử điều khiển gồm 2 nội dung chính
1. Nội dung 1: khái niệm về mạch điện tử điều khiển
Nội dung, kiến thức kỹ năng chính của phần này là khái niệm, công dụng, phân loại mạch điện tử điều khiển
2. Nội dung 2: mạch điện tử điều khiển tín hiệu
Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của nội dung này là khái niệm, công dụng và nguyên lý làm việc cảu mạch điều khiển tín hiệu
* Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 2 tiết. 
Tiết 1: khái niệm về mạch điện tử điều khiển
Tiết 2: Mạch điều khiển tín hiệu
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
a. Kiến thức:
- Biết được khái niệm, công dụng và phân loại mạch điện tử điều khiển. 
- Hiểu được khái niệm về mạch điều khiển tín hiệu.
- Biết đựơc các khối cơ bản của mạch điều khiển tín hiệu.
b. Kĩ năng:
- Có thể nhận biết được mạch điện tử điều khiển ứng dụng trong kỹ thuật sản xuất và đời sống
- Phân biệt được các khối của mạch điều khiển tín hiệu
- Giải thích hoạt động của mạch báo tín hiệu và bảo vệ quá điện áp.	
c. Thái độ:
- Tinh thần tự giác trong học tập
2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua các câu hỏi mà GV đặt ra, tóm tắt các thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau .
- Năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn thông qua việc tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức để làm bài.
II. CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên: 
 - Sách giáo khoa, sách giáo viên 
 - Tranh vẽ các hình 13 – 3, 13 – 4, 14 - 2, 14 - 3 SGK.
 2. Học sinh:
- Ôn tập kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Tình huống xuất phát
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Học sinh biết một số loại mạch điện tử điều khiển thông dụng, thường gặp trong kỹ thuật, sản xuất và đời sống. 
* Giáo viên giao nhiệm vụ môi nhóm HS thảo luận:
+ Kể tên một số loại mạch điện tử điều khiển thông dụng, thường gặp trong kỹ thuật, sản xuất và đời sống. 
* Học sinh các nhóm thảo luận thống nhất kết quả.
* Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 
* Giáo viên kết luận
* Dự kiến sản phẩm
+ Sản phẩm nhóm là các mạch điện tử
* Đánh giá kết quả
Nhận xét đánh giá kết quả của các nhóm nhằm kiểm tra xem sự hiểu biết của các em về các mạch điện tử điều khiển
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Hiểu khái niệm và công dụng và phân loại về mạch điện tử điều khiển
Nội dung 1: Hình thành kiến thức về mạch điện tử điều khiển điều khiển, công dụng và phân loại về mạch điện tử điều GV yêu cầu hs đọc SGK từ mục I, II, III đã được giao từ tiết trước và trả lời các câu hỏi theo nhóm
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
giao nhiệm vụ cho các nhóm ở tiết học trước với các nội dung sau:
- Nhóm 1: Khái niệm mạch điện tử điều khiển, vai trò mạch điện tử điều khiển đối với sản xuất và đời sống.
- Nhóm 2: Công dụng điển hình của mạch điện tử điều khiển, lấy ví dụ minh họa cho từng công dụng đó
Nhóm 3: Phân loại mạch điện tử điều khiển
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
các thành viên trong nhóm thảo luận và trình bày bài của nhóm trên máy chiếu pp hoặc giấy A0
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một nhóm báo cáo kết quả thực hiện 
- Các nhóm khác nghe, bổ sung và nhận xét
Giáo viên tích hơp giáo dục cho HS ý thức thực hiện đúng luật giao thông thông qua tín hiệu đèn giao thông thực hiện bằng mạch điện tử
* Dự kiến sản phẩm
kết quả làm việc của nhóm
+ Khái niệm
+ Công dụng
+ Phân loại
* Đánh giá kết quả
- Giáo viên cho HS nhận xét đánh giá lẫn nhau, đồng thời GV cung đánh giá kết quả làm việc của các nhóm
Hiểu được khái niệm, công dụng và nguyên lý làm việc của mạch điều khiển tín hiệu 
Nội dung 2: Hình thành kiến thức về mạch điều khiển tín hiệu
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ (giao nhiệm vụ cho HS làm việc trước ở nhà với các nội dung sau và trình bày trước lớp)
- Tổ chức cho học sinh đọc mục I,II,III.
- Yêu cầu học sinh vận dụng hiểu biết từ nội dung đã đọc, suy nghĩ để trả lời các câu hỏi:
+ Mạch điều khiển tín hiệu là gì? Nêu công dụng, lây ví dụ minh họa cho từng công dụng đó?
+ Nêu nguyên lý chung của mạch điều khiển tín hiệu.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Các thành viên trong nhóm bàn bạc, trao đổi để cùng nhau hoàn thành nội dung yêu cầu của GV.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm. Các nhóm khác nghe, bổ sung và nhận xét.
- Giáo viên tổ chức hoạt động thảo luận nhóm hoặc cả lớp vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết thực tiễn để giải thích nguyên lý làm việc của các mạch điều khiển từ xa như: mạch báo hiệu và bão vệ quá điện áp; mạch đt dùng trong máy phơi đồ tự động.....
* Dự kiến sản phẩm
+ Phát biểu được khái niệm, công dụng, nguyên lý làm việc của mạch điều khiển tín hiệu
* Đánh giá kết quả
Gv cho hs đánh giá lẫn nhau theo các tiêu chí cho trước
Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Hệ thống hóa được kiến thức mạch điện tử điều khiển, mạch điện tử điều khiển tín hiệu
 Cho các nhóm HS hệ thống hóa phần khái niệm, công dụng và cách phân loại mạch điện tử điều khiển, điêu khiển tín hiệu
+ Hs nêu được khái niệm mạch điện tử điều khiển, nêu được công dụng của mạch và cách phân loại mạch điện tử điều khiển và mạch điều khiển tín hiệu
 + GV có thể đưa ra một số cách phân loại khác như: phân loại theo linh kiện sử dụng, theo hình thức tác động của hs 
* Dự kiến sản phẩm
kết quả làm việc của nhóm
sơ đồ tư duy của nhóm
* Đánh giá kết quả
- Giáo viên cho HS nhận xét đánh giá lẫn nhau, đồng thời GV cung đánh giá kết quả làm việc của các nhóm
Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vân đề thực tiễn
+ GV giới thiệu cho HS một số mạch điện tử điều khiển dùng trong các máy như máy rưa chén, máy giặt, máy phơi đồ tự động để HS tìm hiểu
- HS có thể trao đổi thảo luận tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch o nhà
* Dự kiến sản phẩm
sản phẩm làm việc của cá nhân nhóm
* Đánh giá kết quả
GV tự đánh gía và đánh giá lẫn nhau
IV. CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
1. Nhận biết
Câu 1: Chọn phương án sai trong câu sau : Công dụng của mạch điện tử điều khiển
A. Điều khiển các thông số của thiết bị	B. Điều khiển các thiết bị dân dụng
C. Điều khiển các trò chơi giải trí	D. Điều khiển tín hiệu
Câu 2: Mạch nào sau đây không phải là mạch điện tử điều khiển:
A. Mạch tạo xung	B. Tín hiệu giao thông
C. Báo hiệu và bảo vệ điện áp	D. Điều khiển bảng điện tử
Câu 3: Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có:
A. 2 loại mạch	B. 3 loại mạch	C. 4 loại mạch	D. 5 loại mạch
Câu 4 : Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng thay đổi ... của các 
A. tín hiệu - tần số	B. biên độ - tần số	C. trạng thái – tín hiệu	D. đối tượng - tín hiệu
Câu 5: Mạch điều khiển tín hiệu đơn giản thường có sơ đồ nguyên lí dạng:
A. Nhận lệnh à Xử lí à Tạo xung à Chấp hành	B. Nhận lệnh à Xử lí à Khuếch đại à Chấp hành
C. Đặt lệnh à Xử lí à Khuếch đại à Ra tải	D. Nhận lệnh à Xử lí à Điều chỉnh à Thực hành 2. Thông hiểu
2. Thông hiểu: 
Câu 6: Hãy lấy ví dụ minh hoa cho các mạch điện tử điều khiển, mạch điện tử điều khiển tín hiệu
3. Vận dụng: 
Câu 7: Giải thích nguyên lý làm việc của mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_12_chu_de_6_khai_niem_mach_dien_tu_die.docx