Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Tiết 18: Kiểm tra học kì 1 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Tiết 18: Kiểm tra học kì 1 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Trần Quang Diệu

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:

a. Kiến thức:

- Củng cố lại kiến thức chương 1,2,3 các linh liện và các mạch điện tử cơ bản, đơn giản b. Kĩ năng : - Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận

c. Thái độ: - Có ý thức nghiêm túc khi thực hiện bài kiểm tra nghiêm túc.

2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh. - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua đặt câu hỏi khác nhau về các linh liện và các mạch điện tử cơ bản - Năng lực tóm tắt những thông tin liên quan từ câu trả lời của các nhóm học sinh. - Năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề theo phương pháp đã lựa chọn thông qua việc tự nghiên cứu và vận dụng kiến.

- Năng lực thực hành.

 

docx 1 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 786Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Tiết 18: Kiểm tra học kì 1 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 30/12/2019 
Tiết : 18 
KIỂM TRA HỌC KÌ 1
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ: 
a. Kiến thức: 
- Củng cố lại kiến thức chương 1,2,3 các linh liện và các mạch điện tử cơ bản, đơn giản b. Kĩ năng : - Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận 
c. Thái độ: - Có ý thức nghiêm túc khi thực hiện bài kiểm tra nghiêm túc.
2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh. - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua đặt câu hỏi khác nhau về các linh liện và các mạch điện tử cơ bản - Năng lực tóm tắt những thông tin liên quan từ câu trả lời của các nhóm học sinh. - Năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề theo phương pháp đã lựa chọn thông qua việc tự nghiên cứu và vận dụng kiến. 
- Năng lực thực hành. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 
 1. Giáo viên: - Lập đề thi theo ma trận 2. Học sinh: - Ôn tập kiến thức đã học III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số : 
Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp, tác phong của học sinh
2. Nội dung kiểm tra: 
 THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KIỀM TRA 
Giáo viên
Lớp
Tổng số HS
8.0-10
6.5-7.9
5.0-6.4
3.5-4.9
0-3.4
TB trở lên
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Võ Văn Lợi
12A1
12A2
12A4
12A5
12A8
Tổng số

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_12_tiet_18_kiem_tra_hoc_ki_1_nam_hoc_2.docx