Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 485 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 485 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Câu 4: Động cơ điện là máy điện biến đổi:

A. Nhiệt năng thành cơ năng B. Điện năng thành cơ năng

C. Quang năng thành cơ năng D. Cơ năng thành điện năng

Câu 5: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:

A. Phát và thu thông tin. B. Phần phát thông tin.

C. Phần thu thông tin. D. Phát và truyền thông tin.

Câu 6: Stato của động cơ không đồng bộ ba pha có mấy đầu dây nối vào hộp đấu dây đặt ở vỏ động cơ ?

A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 616Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 485 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: CÔNG NGHỆ 12
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(24 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học sinh:Lớp: 
Mã đề thi 485
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
Câu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án
Câu 1: Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:
A. Mã hóa tín hiệu.	B. Điều chế tín hiệu.	C. Truyền tín hiệu.	D. Xử lý tín hiệu.
Câu 2: Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:
A. Tín hiệu xoay chiều	B. Tín hiệu cao tần
C. Tín hiệu một chiều	D. Tín hiệu trung tần
Câu 3: Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:
A. Tần số của dòng điện	B. Điện áp và cường độ dòng điện.
C. Điện áp	D. Cường độ dòng điện
Câu 4: Động cơ điện là máy điện biến đổi:
A. Nhiệt năng thành cơ năng	B. Điện năng thành cơ năng
C. Quang năng thành cơ năng D. Cơ năng thành điện năng
Câu 5: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:
A. Phát và thu thông tin.	B. Phần phát thông tin.
C. Phần thu thông tin.	D. Phát và truyền thông tin.
Câu 6: Stato của động cơ không đồng bộ ba pha có mấy đầu dây nối vào hộp đấu dây đặt ở vỏ động cơ ?
A. 6	B. 3	C. 5	D. 4
Câu 7: Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Cường độ dòng điện pha có giá trị nào sau đây:
A. 46,24mA	B. 64,24A	C. 46,24A	D. 64,24mA
Câu 8: Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:
A. Nâng cao điện áp	B. Nâng cao dòng điện
C. Nâng cao công suất máy phát	D. Cả 3 phương án trên
Câu 9: Chức năng của lưới điện quốc gia là:
A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
Câu 10: Máy tăng âm thường được dùng:
A. Biến đổi điện áp	B. Khuếch đại tín hiệu âm thanh
C. Biến đổi tần số	D. Biến đổi dòng điện
Câu 11: Một máy biến áp 3 pha đấu Y / Yo, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:
A. Kd = Kp	B. Kd = 3 Kp	C. Kd = Kp	D. Kd = Kp
Câu 12: Việc đấu sao hay tam giác của tải ba pha phụ thuộc vào :
A. Điện áp nguồn.	B. Điện áp của nguồn và tải.
C. Điện áp tải.	D. Cách nối của nguồn.
Câu 13: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất:
A. Cùng biên độ	B. Cùng tần số, biên độ
C. Cùng pha	D. Cùng tần số
Câu 14: Nếu tải nối sao không có dây trung tính mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
A. 4 dây	B. 3dây	C. 2 dây	D. Tất cả đều sai
Câu 15: Sóng trung tần ở máy thu thanh AM có trị số khoảng:
A. 465 Hz	B. 565 Hz	C. 465 kHz	D. 565 kHz
Câu 16: Các khối cơ bản của phần xử lí tín hiệu màu trong máy thu hình màu gồm:
A. 7 khối	B. 4 khối	C. 5 khối	D. 6 khối
Câu 17: Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:
A. Đường truyền	B. Nhận thông tin	C. Xử lí tin	D. Nguồn thông tin
Câu 18: Dòng điện xoay chiều là dòng điện:
A. Có chiều và trị số không đổi.
B. Có chiều luôn thay đổi.
C. Có trị số luôn thay đổi.
D. Có chiều và trị số liên tục thay đổi theo thời gian.
Câu 19: Góc lệch pha giữa các sđđ trong các dây quấn máy biến áp ba pha là:
A. 	B. 	C. 	D. Tất cả đều sai.
Câu 20: Nếu tải nối tam giác mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
A. 3dây	B. 2 dây	C. 4 dây	D. Tất cả đều sai
Câu 21: Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm:
A. 5 khối	B. 6 khối	C. 3 khối	D. 4 khối
Câu 22: Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:
A. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần
B. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.
C. Khối mạch khuếch đại công suất: khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.
D. Khối mạch tiền khuếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định.
Câu 23: Lưới điện truyền tải có cấp điện áp là:
A. ≥ 66 V	B. 66 KV	C. ≥ 66KV	D. ≤ 66V
Câu 24: Động cơ không đồng bộ ba pha khi hoạt động có:
A. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của Rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường
C. Tốc độ quay của rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường.
D. Tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường
 II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều 3 pha 4 dây đối xứng biết mỗi pha gồm 10 bóng đèn có tổng trở Z = 10 Ω được nối vào nguồn điện có Up = 220V , tính Ud, Id, Ip Khi:
A. Tải nối hình sao
B. Tải nối hình tam giác ------------------------------------------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ky_ii_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_485.doc
  • docĐÁP ÁN KIEM TRA 12 1 T.doc