Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 11: Máy thu hình (1 tiết) - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi

Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 11: Máy thu hình (1 tiết) - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi

* Giới thiệu chung chủ đề: Chủ đề máy thu hình gồm 2 nội dung chính

1. Nội dung 1: khái niệm về máy thu hình

Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của phần này là khái niệm phân loại máy thu hình

2. Nội dung 2: Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình

Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của nội dung này là học sinh biết các khối và chức năng các khối trong máy thu hình

* Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 1 tiết.

- khái niệm về máy thu hình (5')

- Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình (30')

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

a. Kiến thức:

- Biết được khái niệm máy thu hình

- Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình

b. Kĩ năng:

- Biết cách sử dung truy cập chương trình truyền hình của các đài trong thực tế.

c. Thái độ:

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học

2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:

- Khả năng giả quyết vấn đề thông qua nguyên lí làm việc của máy thu hình

- Rèn năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Năng lực hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Sách giáo khoa, sách giáo viên

- Tranh vẽ các hình 20 - 1, 20 - 2, 20 - 3 SGK. Hình ảnh một số máy thu hình

2. Học sinh:

- Đọc trước bài 20 SGK

- Tìm hiểu một số chương trình truyền hình, cách dò các các đài, các chương trình truyền hình trong thực tế.

 

docx 3 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 682Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 11: Máy thu hình (1 tiết) - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/12/2019
Tiết: 22
 CHỦ ĐỀ 11: MÁY THU HÌNH
 (1 tiết)
* Giới thiệu chung chủ đề: Chủ đề máy thu hình gồm 2 nội dung chính
1. Nội dung 1: khái niệm về máy thu hình
Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của phần này là khái niệm phân loại máy thu hình
2. Nội dung 2: Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình
Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của nội dung này là học sinh biết các khối và chức năng các khối trong máy thu hình
* Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 1 tiết. 
- khái niệm về máy thu hình (5')
- Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình (30')
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
a. Kiến thức:
- Biết được khái niệm máy thu hình
- Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình
b. Kĩ năng:
- Biết cách sử dung truy cập chương trình truyền hình của các đài trong thực tế.
c. Thái độ: 
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:
- Khả năng giả quyết vấn đề thông qua nguyên lí làm việc của máy thu hình
- Rèn năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Năng lực hoạt động nhóm.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: 
- Sách giáo khoa, sách giáo viên
- Tranh vẽ các hình 20 - 1, 20 - 2, 20 - 3 SGK. Hình ảnh một số máy thu hình
2. Học sinh:
- Đọc trước bài 20 SGK 
- Tìm hiểu một số chương trình truyền hình, cách dò các các đài, các chương trình truyền hình trong thực tế.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Tình huống xuất phát
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Học sinh biết các loại máy thu hình và một số chương trình truyền hình trong thực tế
Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi:
+ kể tên các chương trình truyền hình và các máy thu hình mà em biết
- Hs nghe giáo viên gợi ý. 
- GV hướng dẫn và theo dõi học sinh làm yêu cầu hs xác định vấn đề nghiên cứu và báo cáo trước lớp để thống nhất các vấn đề nghiên cứu.
* Dự kiến sản phẩm
các chương trình truyền hình và các đài truyền hình mà HS biết
* Đánh giá kết quả
GV theo giỏi cá nhân hoạt 
động và đánh giá.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Học sinh hiểu được khái niệm máy thu hình, cách xử lí âm thanh hình ảnh trong máy thu hình
Nội dung 1: Hình thành kiến thức về khái niệm máy thu thanh, cách đưa sóng âm tần đi xa
- GV chia lớp làm các nhóm và giao thảo luận theo phiếu học tập các nội dung sau đây:
+ Nội dung 1: sưu tầm một số hình ảnh máy thu hình và cho biết máy thu hình dùng ở đâu.
+ Nội dung 2: đọc mục I SGK và cho biết âm thanh và hình ảnh được xử lí như thế nào trong máy thu hình
+ Nội dung 3: Phân biệt máy thu hình và máy quay phim
- HS nghe giáo viên gợi ý. 
- GV hướng dẫn và theo dõi học sinh làm việc theo nhóm, yêu cầu hs xác định vấn đề nghiên cứu và báo cáo trước lớp để thống nhất các vấn đề nghiên cứu.
* Dự kiến sản phẩm
+ Hình ảnh trình chiếu trên các slide
+ Âm thanh và hình ảnh xử lí độc lộc.
+ Máy thu hình biến đổi sóng điện từ thành hình ảnh, âm thanh, còn máy quay phim biến đổi hình ảnh thành sóng điện từ
* Đánh giá kết quả
- HS đánh giá lẫn nhau
- Gv đánh giá kết quả làm việc của nhóm
- Biết được sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu hình
Nội dung 2: Hình thành kiến thức về các khối và nguyên lí làm việc của các khối trong máy thu thanh
- GV chia lớp làm các nhóm và giao HS đọc mục II SGK thảo luận theo phiếu học tập nội dung sau đây: 
+ trình bày sơ đồ khối và nêu chức năng các khối
- HS làm việc theo nhóm, GV theo dõi gợi ý cho HS 
- Gv giới thiệu cho HS về sơ đồ khối 3 tín hiệu vào và ra của phần xử lí tín hiệu màu.
- HS chú ý lắng nghe tiếp thu kiến thức
* Dự kiến sản phẩm
+ Hs nêu được sơ đồ khối và chức năng các khối trong máy thu hình.
* Đánh giá kết quả
- Gv đánh giá kết quả làm việc của nhóm
Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Hệ thống hóa được kiến thức về khái niêm máy thu hình, chức năng các khối trong máy thu hình, dạng tín hiệu vào và ra của khối xử lý tín hiệu màu trong máy thu hình
 Cho các nhóm HS hệ thống hóa phần sơ đồ khối và chức năng các khối
* Dự kiến sản phẩm
kết quả làm việc của nhóm
sơ đồ tư duy của nhóm
* Đánh giá kết quả
- Giáo viên cho HS nhận xét đánh giá lẫn nhau, đồng thời GV cung đánh giá kết quả làm việc của các nhóm
Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
+ Giao cho HS về nhà tìm hiểu chương tìm hiểu chương trình truyền hình của các đài phát trong thực tế
+ HS làm việc cá nhân
* Dự kiến sản phẩm
sản phẩm làm việc của cá nhân
* Đánh giá kết quả
HS tự đánh giá lẫn nhau
IV. CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
1. Nhận biết
Câu 1: Trong máy thu hình, việc xử lí âm thanh, hình ảnh:
A. Được xử lí độc lập	B. Được xử lí chung
C. Tuỳ thuộc vào máy thu	D. Tuỳ thuộc vào máy phát
Câu 2: Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là:
A. Đỏ, lục, lam	B. Xanh, đỏ, tím	C. Đỏ, tím, vàng	D. Đỏ, lục, vàng
Câu 3: Các khối cơ bản của máy thu hình gồm:
A. 7 khối	B. 8 khối	C. 6 khối	D. 5 khối
Câu 4: Các khối cơ bản của phần xử lí tín hiệu màu trong máy thu hình màu gồm:
A. 6 khối	B. 7 khối	C. 5 khối	D. 4 khối
2. Thông hiểu: 
Câu 5: Lấy ví dụ minh họa cho âm thanh và hình ảnh được xử lí độc lập trong máy thu hình
3. Vận dụng: 
Câu 6: Nêu các chương trình truyền hình mà em biết.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_12_chu_de_11_may_thu_hinh_1_tiet_nam_h.docx