Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Câu 17: Máy tăng âm được dùng để tăng âm ở:

A. Phòng họp đông người B. Lớp học đông người

C. Rạp chiếu phim D. Tất cả đều đúng.

Câu 18: Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc:

A. Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ quay của từ trường.

B. Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

C. Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường.

D. Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường.

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 1043Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
Họ và tên (SBD):. Lớp 12A. 
 KIỂM TRA HỌC KÌ II
 MÔN: CÔNG NGHỆ 12
Mã đề: 209
 Thời gian: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào phiếu trả lời
Câu 1: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý máy biến áp ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 5 cuộn dây	C. 6 cuộn dây	D. 3 cuộn dây
Câu 2: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý động cơ không đồng bộ ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 6 cuộn dây	C. 3 cuộn dây	D. 5 cuộn dây
Câu 3: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Một máy phát điện ba pha có điện áp pha mỗi dây quấn là 200 (V), nếu nối hình sao thì điện áp dây là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Máy biến áp ba pha khi nối D/Yo thì :
A. Kd =3 Kp	B. Kd = Kp	C. Kd = . Kp	D. Kd = .Kp
Câu 6: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Trong cách nối nguồn điện hình sao, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 8: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 cặp cực , tốc độ quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là:
A. 0,1	B. 0,5	C. 0,2	D. 10
Câu 9: Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 200 vòng thì đây là máy?
A. Điều dòng	B. Tăng áp	C. Điều áp	D. Hạ áp
Câu 11: Động cơ điện là dụng cụ biến điện năng thành:
A. Cơ năng	B. Nhiệt năng	C. Quang năng	D. Hóa năng
Câu 12: Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm:
A. nguồn điện , dây dẫn các trạm điện và tải tiêu thụ.
B. dây dẫn và các trạm điện.
C. nguồn điện , các trạm điện và tải tiêu thụ.
D. nguồn điện , lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ.
Câu 13: Trong cách nối nguồn điện hình tam giác, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 14: Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. dây dẫn và các trạm điện.
B. nguồn điện và các hộ tiêu thụ.
C. nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
D. dây dẫn, các trạm điện và hộ tiêu thụ.
Câu 15: Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn 3 pha hình sao?
A. Sử dụng được 2 mức điện áp.	B. Chắc chắn
C. Dễ đấu	D. Đơn giản
Câu 16: Tốc độ từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Máy tăng âm được dùng để tăng âm ở:
A. Phòng họp đông người	B. Lớp học đông người
C. Rạp chiếu phim	D. Tất cả đều đúng.
Câu 18: Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc:
A. Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
C. Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường.
D. Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường.
Câu 19: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có . Dòng điện pha có giá trị:
A. 38(A)	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có .Dòng điện dây có giá trị:
A. 	B. 	C. 	D. 38(A)
Câu 21: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 đôi cực từ thì tốc độ quay của từ trường là :
A. 10(vg/ph)	B. 5(vg/ph)	C. 500(vg/ph)	D. 7,2(vg/ph)
Câu 22: Muốn đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha ta thực hiện cách nào sau đây?
A. Đảo đầu roto
B. Giữ 2 dây pha, đảo đầu 1 pha
C. Giữ nguyên một pha đảo đầu 2 pha còn lại
D. Đảo đầu cuộn dây
Câu 23: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có cấp điện áp truyền tải cao nhất là:
A. 220(v)	B. 380(kv)	C. 66(kv)	D. 500(kv)
Câu 24: Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:
A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng
B. Cấu tạo chung cũng có rôto và stato
C. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng
D. Cả ba phương án trên
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm)
Bài 1: Cuộn sơ cấp của máy biến áp xoay chiều 3 pha có 800 vòng dây, được nối vào nguồn điện có điện áp pha bằng 220V. Biết hệ số biến áp pha Kp = 2
Tính: điện áp dây cuộn sơ cấp, thứ cấp; điện áp pha cuộn thứ cấp; hệ số biến áp dây.
A. Máy biến áp nối hình sao, sao có dây trung tính (Y/Yo) B. Máy biến áp nối hình tam giác, sao có dây trung tính (D/Yo)-------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_2_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_209_nam_hoc.doc
  • docPHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI HOC KỲ 2 LỚP 12.doc