Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 132 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 132 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Câu 1: Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:

A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng

B. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng

C. Cấu tạo chung cũng có rôto và stato

D. Cả ba phương án trên

Câu 2: Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm:

A. dây dẫn và các trạm điện.

B. nguồn điện , lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ.

C. nguồn điện , dây dẫn các trạm điện và tải tiêu thụ.

D. nguồn điện , các trạm điện và tải tiêu thụ.

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 686Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 132 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
Họ và tên (SBD):. Lớp 12A. 
 KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019
 MÔN: CÔNG NGHỆ 12
Mã đề: 132
 Thời gian: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào phiếu trả lời
Câu 1: Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:
A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng
B. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng
C. Cấu tạo chung cũng có rôto và stato
D. Cả ba phương án trên
Câu 2: Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm:
A. dây dẫn và các trạm điện.
B. nguồn điện , lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ.
C. nguồn điện , dây dẫn các trạm điện và tải tiêu thụ.
D. nguồn điện , các trạm điện và tải tiêu thụ.
Câu 3: Trong cách nối nguồn điện hình tam giác, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 4: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có cấp điện áp truyền tải cao nhất là:
A. 220(v)	B. 500(kv)	C. 66(kv)	D. 380(kv)
Câu 5: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý động cơ không đồng bộ ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 5 cuộn dây	C. 3 cuộn dây	D. 6 cuộn dây
Câu 6: Động cơ điện là dụng cụ biến điện năng thành:
A. Cơ năng	B. Hóa năng	C. Quang năng	D. Nhiệt năng
Câu 7: Máy biến áp ba pha khi nối D/Yo thì :
A. Kd = Kp	B. Kd =3 Kp	C. Kd = .Kp	D. Kd = . Kp
Câu 8: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có .Dòng điện dây có giá trị:
A. 38(A)	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 đôi cực từ thì tốc độ quay của từ trường là :
A. 10(vg/ph)	B. 500(vg/ph)	C. 7,2(vg/ph)	D. 5(vg/ph)
Câu 12: Một máy phát điện ba pha có điện áp pha mỗi dây quấn là 200 (V), nếu nối hình sao thì điện áp dây là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 cặp cực , tốc độ quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là:
A. 0,1	B. 0,5	C. 0,2	D. 10
Câu 14: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. dây dẫn và các trạm điện.
B. nguồn điện và các hộ tiêu thụ.
C. nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
D. dây dẫn, các trạm điện và hộ tiêu thụ.
Câu 16: Trong cách nối nguồn điện hình sao, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 17: Tốc độ từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Máy tăng âm được dùng để tăng âm ở:
A. Phòng họp đông người	B. Lớp học đông người
C. Rạp chiếu phim	D. Tất cả đều đúng.
Câu 19: Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc:
A. Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
C. Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường.
D. Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường.
Câu 20: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có . Dòng điện pha có giá trị:
A. 38(A)	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý máy biến áp ba pha có:
A. 5 cuộn dây	B. 4 cuộn dây	C. 6 cuộn dây	D. 3 cuộn dây
Câu 22: Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn 3 pha hình sao?
A. Sử dụng được 2 mức điện áp.	B. Chắc chắn
C. Dễ đấu	D. Đơn giản
Câu 23: Muốn đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha ta thực hiện cách nào sau đây?
A. Đảo đầu roto
B. Giữ 2 dây pha, đảo đầu 1 pha
C. Giữ nguyên một pha đảo đầu 2 pha còn lại
D. Đảo đầu cuộn dây
Câu 24: Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 200 vòng thì đây là máy?
A. Tăng áp	B. Điều dòng	C. Điều áp	D. Hạ áp
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm)
Bài 1: Cuộn sơ cấp của máy biến áp xoay chiều 3 pha có 800 vòng dây, được nối vào nguồn điện có điện áp pha bằng 220V. Biết hệ số biến áp pha Kp = 2
Tính: điện áp dây cuộn sơ cấp, thứ cấp; điện áp pha cuộn thứ cấp; hệ số biến áp dây.
A. Máy biến áp nối hình sao, sao có dây trung tính (Y/Yo) B. Máy biến áp nối hình tam giác, sao có dây trung tính (D/Yo)-------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_2_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_132_nam_hoc.doc
  • docPHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI HOC KỲ 2 LỚP 12.doc