Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Lớp 12 - Đề gốc

Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Lớp 12 - Đề gốc

 Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm:

A. 3 khối B. 4 khối C. 5 khối D. 6 khối

[
]

Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:

A. Nhận thông tin B. Nguồn thông tin C. Xử lí tin D. Đường truyền

[
]

Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:

A. Phần phát thông tin. B. Phát và truyền thông tin.

C. Phần thu thông tin. D. Phát và thu thông tin.

[
]

 

doc 3 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 686Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Lớp 12 - Đề gốc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm:
A. 3 khối	B. 4 khối	C. 5 khối	D. 6 khối
[]
Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:
A. Nhận thông tin	B. Nguồn thông tin	C. Xử lí tin	D. Đường truyền
[]
Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:
A. Phần phát thông tin.	B. Phát và truyền thông tin.
C. Phần thu thông tin.	D. Phát và thu thông tin.
[]
Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất:
A. Cùng tần số	B. Cùng biên độ	C. Cùng pha	D. Cùng tần số, biên độ
[]
Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:
A. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần
B. Khối mạch tiền khuếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định.
C. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.
D. Khối mạch khuếch đại công suất: khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.
[]
Máy tăng âm thường được dùng:
A. Biến đổi tần số	B. Khuếch đại tín hiệu âm thanh
C. Biến đổi điện áp	D. Biến đổi dòng điện
[]
Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:
A. Tín hiệu xoay chiều	B. Tín hiệu một chiều	C. Tín hiệu cao tần	D. Tín hiệu trung tần
[]
Các khối cơ bản của máy thu thanh AM gồm:
A. 8 khối	B. 6 khối	C. 5 khối	D. 4 khối
[]
Sóng trung tần ở máy thu thanh AM có trị số khoảng:
A. 465 Hz	B. 565 kHz	C. 465 kHz	D. 565 Hz
[]
Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:
A. Xử lý tín hiệu.	B. Mã hóa tín hiệu.	C. Truyền tín hiệu.	D. Điều chế tín hiệu.
[]
Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh:
A. Điện áp	B. Dòng điện
C. Điều chỉnh điện trở	D. Trị số điện dung của tụ điện
[]
Các khối cơ bản của phần xử lí tín hiệu màu trong máy thu hình màu gồm:
A. 6 khối	B. 7 khối	C. 5 khối	D. 4 khối
[]
Chức năng của lưới điện quốc gia là:
A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
[]
Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:
A. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.	B. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.
C. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.	D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.
[]
Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:
A. Nâng cao dòng điện	B. Nâng cao điện áp
C. Nâng cao công suất máy phát	D. Cả 3 phương án trên
[]
Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ.
B. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ.
C. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
D. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ.
[]
Lưới điện truyền tải có cấp điện áp là:
A. ≥ 66 V	B. ≤ 66V	C. ≥ 66KV	D. 66 KV
[]
Máy biến áp ba pha ,hệ số biến áp pha được xác định bằng công thức
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Máy biến áp ba pha ,hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:
A. Tần số của dòng điện	B. Điện áp
C. Cường độ dòng điện	D. Điện áp và cường độ dòng điện.
[]
Góc lệch pha giữa các sđđ trong các dây quấn máy biến áp ba pha là:
A. 	B. 	C. 	D. Tất cả đều sai.
 []
Hệ số trượt tốc độ của động cơ không đồng bộ 3 pha được tính bằng công thức?
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz).Rôto có 6 cặp cực , tốc độ quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là
A. 0,1	B. 0,5	C. 0,2	D. 10
[]
Động cơ không đồng bộ ba pha khi hoạt động có:
A. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của Rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường
C. Tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường
D. Tốc độ quay của rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 22000 vòng và dây quấn thứ cấp có 400 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu ▲/ Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có điện áp dây bằng 22 KV
Hãy: 
a. Máy biến áp thuộc loại tăng áp hay giảm áp?
b. Tính hệ số biến áp pha và dây.
c. Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_cong_nghe_lop_12_de_goc.doc