Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 357 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 357 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Câu 4: Các khối cơ bản của phần xử lí tín hiệu màu trong máy thu hình màu gồm:

A. 5 khối B. 7 khối C. 4 khối D. 6 khối

Câu 5: Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:

A. Tần số của dòng điện B. Điện áp và cường độ dòng điện.

C. Điện áp D. Cường độ dòng điện

Câu 6: Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:

A. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt. B. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.

C. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp. D. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 719Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 357 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: CÔNG NGHỆ 12
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(30 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học sinh:Lớp: 
Mã đề thi 357
Học sinh điền đáp án đúng của các câu trong đề vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
A
A
A
B
A
B
D
A
D
A
C
C
A
A
B
Câu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án
C
B
B
D
C
A
D
D
A
C
C
B
D
A
C
Câu 1: Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Cường độ dòng điện pha có giá trị nào sau đây:
A. 46,24A	B. 64,24A	C. 64,24mA	D. 46,24mA
Câu 2: Động cơ điện là máy điện biến đổi:
A. Cơ năng thành điện năng	B. Điện năng thành cơ năng
C. Nhiệt năng thành cơ năng D. Quang năng thành cơ năng
Câu 3: Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:
A. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần
B. Khối mạch khuếch đại công suất: khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.
C. Khối mạch tiền khuếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định.
D. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.
Câu 4: Các khối cơ bản của phần xử lí tín hiệu màu trong máy thu hình màu gồm:
A. 5 khối	B. 7 khối	C. 4 khối	D. 6 khối
Câu 5: Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:
A. Tần số của dòng điện	B. Điện áp và cường độ dòng điện.
C. Điện áp	D. Cường độ dòng điện
Câu 6: Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:
A. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.	B. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.
C. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.	D. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.
Câu 7: Lưới điện truyền tải có cấp điện áp là:
A. ≥ 66 V	B. 66 KV	C. ≤ 66V	D. ≥ 66KV
Câu 8: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:
A. Phát và thu thông tin.	B. Phần phát thông tin.
C. Phần thu thông tin.	D. Phát và truyền thông tin.
Câu 9: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất:
A. Cùng pha	B. Cùng biên độ
C. Cùng tần số, biên độ	D. Cùng tần số
Câu 10: Góc lệch pha giữa các sđđ trong các dây quấn máy biến áp ba pha là:
A. 	B. 	C. 	D. Tất cả đều sai.
Câu 11: Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:
A. Mã hóa tín hiệu.	B. Truyền tín hiệu.	C. Điều chế tín hiệu.	D. Xử lý tín hiệu.
Câu 12: Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:
A. Tín hiệu xoay chiều	B. Tín hiệu cao tần
C. Tín hiệu một chiều	D. Tín hiệu trung tần
Câu 13: Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:
A. Nâng cao điện áp	B. Nâng cao dòng điện
C. Nâng cao công suất máy phát	D. Cả 3 phương án trên
Câu 14: Động cơ không đồng bộ ba pha khi hoạt động có:
A. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của Rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường
C. Tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường
D. Tốc độ quay của rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường.
Câu 15: Nếu tải nối sao không có dây trung tính mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
A. 4 dây	B. 3dây	C. 2 dây	D. Tất cả đều sai
Câu 16: Chức năng của lưới điện quốc gia là:
A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
Câu 17: Việc đấu sao hay tam giác của tải ba pha phụ thuộc vào :
A. Điện áp nguồn.	B. Điện áp của nguồn và tải.
C. Điện áp tải.	D. Cách nối của nguồn.
Câu 18: Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:
A. Đường truyền	B. Nhận thông tin	C. Xử lí tin	D. Nguồn thông tin
Câu 19: Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm:
A. 6 khối	B. 5 khối	C. 3 khối	D. 4 khối
Câu 20: Các khối cơ bản của máy thu thanh AM gồm:
A. 5 khối	B. 6 khối	C. 8 khối	D. 4 khối
Câu 21: Nếu tải nối tam giác mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
A. 3dây	B. 2 dây	C. 4 dây	D. Tất cả đều sai
Câu 22: Một máy biến áp 3 pha đấu Y / Yo, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:
A. Kd = Kp	B. Kd = Kp	C. Kd = 3 Kp	D. Kd = Kp
Câu 23: Cách tạo ra dòng điện xoay chiều:
A. Động cơ đốt trong	B. Máy biến thế
C. Pin hay ắc qui	D. Máy phát điện xoay chiều
Câu 24: Dòng điện xoay chiều là dòng điện:
A. Có chiều và trị số liên tục thay đổi theo thời gian.
B. Có trị số luôn thay đổi.
C. Có chiều luôn thay đổi.
D. Có chiều và trị số không đổi.
Câu 25: Máy tăng âm thường được dùng:
A. Biến đổi điện áp	B. Biến đổi tần số
C. Khuếch đại tín hiệu âm thanh	D. Biến đổi dòng điện
Câu 26: Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ.
B. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ.
C. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
D. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ.
Câu 27: Các máy điện nào có thể dùng thay thế cho nhau ?
A. Động cơ điện và máy biến áp.	B. Máy phát điện và động cơ điện
C. Máy phát điện và máy biến áp.	D. Không thể thay thế cho nhau được.
Câu 28: Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh:
A. Điều chỉnh điện trở	B. Điện áp
C. Dòng điện	D. Trị số điện dung của tụ điện
Câu 29: Stato của động cơ không đồng bộ ba pha có mấy đầu dây nối vào hộp đấu dây đặt ở vỏ động cơ ?
A. 6	B. 3	C. 5	D. 4
Câu 30: Sóng trung tần ở máy thu thanh AM có trị số khoảng:
A. 465 Hz	B. 565 Hz	C. 465 kHz	D. 565 kHz
 ----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ky_2_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_357_t.doc
  • docĐÁP ÁN KIEM TRA 12 1 T.doc