Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 12: Ôn tập - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi

Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 12: Ôn tập - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi

* Giới thiệu chung chủ đề: Chủ gồm 2 nội dung chính

1. Nội dung 1: hệ thống thông tin và viễn thông

Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của phần này là hệ thống hóa khái niệm hệ thống thông tin viễn thông, các phần của hệ thống thông tin và viễn thông

2. Nội dung 2: hệ thống hóa sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm, thu thanh, thu hình.

Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của nội dung này là học sinh biết các khối và chức năng các khối trong máy tăng âm, thu thanh, thu hình.

* Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 1 tiết.

- hệ thống thông tin và viễn thông(5')

- hệ thống hóa sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm, thu thanh, thu hình.(30')

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

a. Kiến thức:

- Hiểu được hệ thống thông tin và viễn thông.

- Hiểu được sơ đồ khối, chức năng và nguyên lý làm việc máy tăng âm, máy thu thanh và máy thu hình.

b. Kĩ năng:

- Vẽ được sơ đồ khối máy tăng âm, máy thu thanh và máy thu hình.

- Biết cách sử dung truy cập chương trình truyền hình, phát thanh của các đài trong phát trong thực tế.

c. Thái độ:

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học

2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:

- Khả năng giả quyết vấn đề thông qua nguyên lí làm việc của máy thu hình, thu thanh, tăng âm.

- Rèn năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Năng lực hoạt động nhóm.

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin để truy cập các loại máy và cách sử dụng các loại máy trong thực tế.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Hệ thống các câu hỏi

2. Học sinh:

- Ôn lại kiến thức chương 4

 

docx 3 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 690Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 12: Ôn tập - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 03/01/2020
Tiết: 23
 CHỦ ĐỀ 12: ÔN TẬP
* Giới thiệu chung chủ đề: Chủ gồm 2 nội dung chính
1. Nội dung 1: hệ thống thông tin và viễn thông
Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của phần này là hệ thống hóa khái niệm hệ thống thông tin viễn thông, các phần của hệ thống thông tin và viễn thông
2. Nội dung 2: hệ thống hóa sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm, thu thanh, thu hình.
Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của nội dung này là học sinh biết các khối và chức năng các khối trong máy tăng âm, thu thanh, thu hình.
* Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 1 tiết. 
- hệ thống thông tin và viễn thông(5')
- hệ thống hóa sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm, thu thanh, thu hình.(30')
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
a. Kiến thức:
- Hiểu được hệ thống thông tin và viễn thông.
- Hiểu được sơ đồ khối, chức năng và nguyên lý làm việc máy tăng âm, máy thu thanh và máy thu hình.
b. Kĩ năng: 
- Vẽ được sơ đồ khối máy tăng âm, máy thu thanh và máy thu hình.
- Biết cách sử dung truy cập chương trình truyền hình, phát thanh của các đài trong phát trong thực tế.
c. Thái độ: 
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:
- Khả năng giả quyết vấn đề thông qua nguyên lí làm việc của máy thu hình, thu thanh, tăng âm.
- Rèn năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Năng lực hoạt động nhóm.
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin để truy cập các loại máy và cách sử dụng các loại máy trong thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: 
- Hệ thống các câu hỏi
2. Học sinh:
- Ôn lại kiến thức chương 4
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Tình huống xuất phát
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Học sinh biết hệ thống hóa các phương pháp, các loại máy dùng để truyền thông tin.
Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi:
+ kể tên các phương pháp truyền tin và một số thiết bị điện tử dân dụng mà em biết?- GV hướng dẫn và theo dõi học sinh làm yêu cầu hs xác định vấn đề nghiên cứu và báo cáo trước lớp để thống nhất các vấn đề nghiên cứu.
* Dự kiến sản phẩm
HS nêu các phương pháp truyền tin và các thiết bị điện tử dân dụng đã học
* Đánh giá kết quả
GV đánh giá hoạt động của các cá nhân.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Học sinh hệ thống hóa kiến thức phần hệ thống thông tin và viễn thông
Nội dung 1: Hình thành kiến thức về hệ thống thông tin và viễn thông
- GV chia lớp làm các nhóm và giao thảo luận theo phiếu học tập các nội dung sau đây:
+ Nội dung 1: nêu các khái niệm hệ thống thống thông tin, viên thông.
+ Nội dung 2: chức năng của các phần trong hệ thống thông tin và viễn thông.
+ Nội dung 3: vẽ sơ đồ tư duy các khối của hệ thống thông tin và viễn thông
- HS nghe giáo viên gợi ý . 
- GV hướng dẫn và theo dõi học sinh làm việc theo nhóm, yêu cầu hs xác định vấn đề nghiên cứu và báo cáo trước lớp để thống nhất các vấn đề nghiên cứu.
* Dự kiến sản phẩm: 
- sơ đồ tư duy của các nhóm
* Đánh giá kết quả
- HS các nhóm đánh giá lẫn nhau.
- Gv đánh giá kết quả làm việc của nhóm.
- Biết được chức năng của các thiết bị điện tử dân dụng, vẽ được sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy tăng âm, thu thanh, thu hình
Nội dung 2: Hình thành kiến thức về các khối và nguyên lí làm việc của các khối trong máy thu thanh
- GV chia lớp làm các nhóm và giao HS hệ thống hóa các thiết bị điện tử dân dụng đã học: 
+ Vẽ sơ đồ tư duy trình bày sơ đồ khối và nêu chức năng các khối
- HS làm việc theo nhóm, GV theo dõi gợi ý cho HS 
* Dự kiến sản phẩm
+ HS nêu các sơ dồ tư duy
* Đánh giá kết quả
- Gv cho HS đánh giá kết quả làm việc của nhóm lẫn nhau, GV đánh giá các nhóm
Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
HS trả lời được các câu hỏi phần các thiết bị điện tử dân dụng
- HS hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi phần kiểm tra đánh giá
- GV gợi ý cho HS
* Dự kiến sản phẩm
kết quả trả lời của các nhóm
* Đánh giá kết quả
- Giáo viên cho HS nhận xét đánh giá lẫn nhau, đồng thời GV cung đánh giá kết quả làm việc của các nhóm
Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
+ Giao cho HS về nhà tìm hiểu chương tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị điện tử dân dụng trong cuộc sống.
* Dự kiến sản phẩm
sản phẩm làm việc của cá nhân
* Đánh giá kết quả
HS tự đánh giá lẫn nhau
IV. CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
1. Nhận biết
Câu 1: Làm thế nào để có màu tự nhiên trên màn hình màu.
2. Thông hiểu: 
Câu 2: Điện thoại cố địnhvà diện thoại di động giống và khác nhau ở điểm nào?
Câu 3: Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp giống và khác nhau ở điểm nào?
3. Vận dụng: 
Câu 4: Nêu các điều chỉnh độ trầm bỗng của âm thanh trong máy tăng 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_12_chu_de_12_on_tap_nam_hoc_2019_2020.docx