Bài giảng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lớp 12 - Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài giảng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lớp 12 - Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

VÒNG 1: Khởi Động

VÒNG 2: Ô Chữ Liên Kết

VÒNG 3: Trò Chơi Âm Nhạc

 VÒNG ĐB : Hùng Biện Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam

 

ppt 55 trang Người đăng kidphuong Lượt xem 794Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lớp 12 - Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 12BKỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATGiỚI THIỆUBẢNG ĐIỂMTHƯ GIÃNNHIỆT LIỆTNGÀY NHÀ GIÁOVIỆT NAM Ổn Định Tổ Chức, Tuyên Bố Lí Do, Giới Thiệu Đại Biểu1VÒNG 1: Khởi Động2Văn Nghệ Chúc Mừng & Giao lưu với thầy cô3VÒNG 3: Trò Chơi Âm Nhạc5VÒNG 2: Ô Chữ Liên Kết4CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÒNG ĐB : Hùng Biện Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam6Cảm Nhận Của Giáo Viên7Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦKHỞI ĐỘNGVòng 1231456781514131211109Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009CHÚC MỪNG THẦY CÔ20 11THOAT1BẢNG ĐIỂMTRANG CHỦLUẬT CHƠITHANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠOVĂN NGHỆ CHÚC MỪNGTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦCHỦ ĐỀ THÁNG 11NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11GIAO LƯU VỚI THẦY CÔ TRÒ CHƠI ÂM NHẠCVÒNG 31324Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦLUẬT CHƠI12345678Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009Ô CHỮ LIÊN KẾTVòng 21514131211109DP1DP21DP3CHÚC MỪNG THẦY CÔTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦLUẬT CHƠI2345678Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 1Vòng 31514131211109GIÁOVIÊNCHỨC HẾT GIỜ12345StartTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN1345678Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 2Vòng 31514131211109ĐỊNHHƯỚNGNGHIỆP HẾT GIỜ12345StartTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN1245678Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 3Vòng 31514131211109DẠYTỐTNGHIỆP HẾT GIỜ12345StartTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN1235678Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 4Vòng 31514131211109PHỔCẬPNHẬT HẾT GIỜ12345StartTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN1234678Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 5Vòng 31514131211109VĂNHOÁHỌC HẾT GIỜ12345StartTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN1234578Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 6Vòng 31514131211109THÀNHTỰUTRƯỜNG HẾT GIỜ12345StartTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN1234578Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 6Vòng 31514131211109THÀNHTỰUTRƯỜNG HẾT GIỜ12345StartTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN1234568 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 7Vòng 31514131211109CÔNGLAOĐỘNG HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN1234567 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 8Vòng 31514131211109DẠYDỖDÀNH HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 9Vòng 3151413121110TRITHỨCTỈNH HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 10Vòng 315141312119THÀNHCÔNGCHỨC HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 11Vòng 315141312109TIẾPTHUTHẬP HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 12Vòng 315141311109QUÝTRỌNGĐẠI HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 13Vòng 315141211109CHĂM LOLẮNG HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 14Vòng 315131211109CANGỢIKHEN HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT CÂU 15Vòng 314131211109YÊUTHƯƠNGNHỚ HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT DP1Vòng 31514131211109NHÀGIÁODỤC HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT DP2Vòng 31514131211109TRÌNH ĐỘLƯỢNG HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN12345678 Ô CHỮ LIÊN KẾT DP3Vòng 31514131211109TIẾNSĨPHU HẾT GIỜ12345StartTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTHANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠOAi nâng cánh ước mơ cho em là thầy cô không quản ngày đêm. Ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô em nhớ suốt đời  Cám ơn các thế hệ thầy cô giáo kính yêu, tình cảm thầy trò thiêng liêng cao đẹp đã trở thành những dấu ấn không thể phai trong mỗi chúng ta.. NHỮNG DÒNG CẢM XÚCVÒNG ĐBTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 1Hội nghị các nhà giáo đã họp tại đâu để lấy ngày 20/11 hằng năm làm ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáoMat-xco-vaAVacsavaBMianmaCCannadaDTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN CHU VĂN ANBTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 2Người thầy giáo đầu tiên của nước ta là ai? ĐỖ NĂNG TẾA HỒ CHÍ MINHC NGUYỄN TRÃIDTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 3Ngày 20/11 hằng năm được lấy làm ngày nhà giáo Việt Nam từ năm nào?28/9/1986A28/91981B28/9/1983C28/9/1982DTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN Hội đồng bộ trưởngBTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 4Đơn vị đã ra quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm làm ngày hiến chương nhà giáo Việt NamThủ TướngA Bộ Trưởng Bộ Giáo DụcC Quốc HộiDTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 5Cô giáo đầu tiên của nướcta là ai?Huỳnh Chi LanANguyễn Thị LanBNgô Chi LanCLê THị LanDTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNNhờ thầyBTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 6Dốt kia thì phảiVụng kia cậy thợ thì mày làm nên Cậy thầyA Tìm thầyCHỏi thầyDTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 7Chủ tịch hội đồng nhà nước đã ký lệnh công bố pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” để tặng các cô nuôi dạy trẻ, giáo viên , cán bộ  có thành tích xuất sắc. Vào thời gian nào?28/5/1985A29/5/1985B30/5/1985 C31/5/1985DTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN Miền TrungBTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 8Ngày 20/11, ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức lần đầu tiên trên nước ta.Miền BắcAMiền NamCKhắp NơiDTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 9Câu nói sau đây là của ai: “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn, Phần nhiều do giáo dục mà nên”Chủ Tịch HỒ CHÍ MINHALê_ninBCác_MácCPhri-đrích Ăng- ghenDTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNNên danhBTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 10 Cơm cha áo mẹ chữ thầy Gắng công mà học có ngàyThành côngA Rạng danhCThành danhDTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 11Ngày 20/11 hàng năm đã được tiến hành trong cả nước vào thời gian nào ?Trước ngày giải phóng miền BắcASau ngày giải phóng miền BắcBTrước ngày giải phóng miền Nam CSau ngày giải phóng miền Nam DTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN LỚP 10BTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 128 / 1977, Ty giáo dục Rạch giá cử 1 nhóm 4 giáo viên cấp 3 do đ/c Nguyễn đình Lý làm tổ trưởng về Huyện Vĩnh thuận xây dựng phong trào giáo dục cấp 3 tại huyện. Lúc đầu tuyển được một... LỚP 9A LỚP 11C LỚP 12DTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 13UBND Tỉnh Kiên giang ký quyết định chính thức thành lập : TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VĨNH THUẬN vào thời gian nào ?Ngày 21 / 6 / 1979 ANgày 21 / 6 / 1978BNgày 21 / 6 / 1989CNgày 21 / 6 / 1988DTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁN CÔ NGUYỄN THỊ THU THỦYBTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 141980- 1984: Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận bao gồm cấp 2 + cấp 3 là ai ?THẦY NGUYỄN THANH HÀA THẦY LÊ QUANG NGỌ. C THẦY NGUYỄN ĐÌNH LÝ DTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009HẾT GIỜ12345678910THỜI GIANCÂU 15“Nữa bụng chữ bằng một ”Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trốngHũ vàng ABụng vàng BCuốn sáchCHũ bạc DTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTHANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠOTRƯỜNGXƯASÂNBƯỚCTRONGBÀI HÁT 1Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-200912354NGƯỜI THẦY NĂM XƯA12345THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTHANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠOCÂYTHẮMXANHƠIHÀNGBÀI HÁT 2Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-200912354MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU12345THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNGIẢNGTHANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠOPHẤNCÓBÀIBỤIBÀI HÁT 3Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-200912354BÀI HỌC ĐẦU TIÊN12345THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTHANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠONGƯỜIVẪNĐI VỀLẶNG LẼTHẦYBÀI HÁT 4Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-200912354NGƯỜI THẦY12345THOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦĐÁP ÁNTHIẾT KẾ : LÊ QUANG HIỀN NỘI DUNG: BÙI THỊ THIÊN LÝVI TÍNH: LÊ QUANG HIỀN	 BÙI THỊ THIÊN LÝTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT: THẦY ĐẶNG THÀNH DANHTHOATBẢNG ĐIỂMTRANG CHỦBan Biên TậpBẢNG TỔNG KẾT ĐIỂMTrường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Thuận_Lớp 12B_Năm Học 2008-2009THOATTRANG CHỦVÒNG 1VÒNG 2VÒNG 3TỔNG KẾTVÒNG ĐBĐỘI 1ĐỘI 2ĐỘI 3ĐỘI 4VÒNG THIĐỘI CHƠIXẾP HẠNGCHỤP ẢNH QUA MẠNGSẽ luôn bên bạn trong những chuyển du lịch dài ngày cùng bạn bè, kiêm thêm vai trò là chiếc cầu nối giữa bạn với người thân Zoom EX-Z150 của CANON đã thật sự đánh đúng nhu cầu và tâm lý muốn chia sẻ của giới trẻ.                       Máy ảnh thời trang mới của Canon                       Máy ảnh bán hula.com.vn/thong_tin/May-anh-ban-chay-thang-708/chi_tiet/9/88.html                        Cannon CHỤP ẢNHCanon SSXS 8.0 MXRỬA ẢNHẢnh của bạn bị thiếu ánh sáng. Nhưng bạn đừng lo lắng máy chúng tôi sẽ tự chỉnh sáng. Xin đợi trong ít giây..Đã chỉnh xong bạn có muốn rửa ảnh không ? Nếu muốn hãy click vào rửa ảnhVui một tí bạn đừng giận nhe! He..hjhjheThật ra thì bạn đẹp lắmTHOATTRANG CHỦVòng 1KHỞI ĐỘNGTHOATTRANG CHỦMỗi đội chơi sẽ được quyền chọn 4 lượt câu hỏi theo thứ tự. Các đội chơi dùng các phương án A, B, C, D chúng tôi cung cấp để trả lời. Nếu ở lượt chơi của mình đội nào có phương án đúng được cộng 10đ, ba đội chơi còn lại đội nào có phương án đúng được cộng 5đ. Trả lời sai không bị trừ điểm. Mỗi câu hỏi bạn sẽ có 10 giây suy nghĩ, nếu sau tín hiệu hết giờ mà không có phương án trả lời hoặc có phương án trả lời sau tín hiệu hết giờ thì phương án trả lời đó sẽ không được chấp nhận.Mỗi đội chơi sẽ được quyền chọn 4 lượt câu hỏi theo thứ tự. Nếu ở lượt chơi của mình đội nào có phương án đúng được cộng 10đ, nếu trả lời không được ba đội chơi còn lại đội nào có phương án đúng được cộng 5đ. Trả lời sai bị trừ 5đ. Mỗi câu hỏi bạn sẽ có 5 giây suy nghĩ, nếu sau tín hiệu hết giờ mà không có phương án trả lời hoặc có phương án trả lời sau tín hiệu hết giờ thì phương án trả lời đó sẽ không được chấp nhận.Vòng 2Ô CHỮ LIÊN KẾTTHOATTRANG CHỦVòng chơi sẽ bắt đầu từ đội có điểm thấp nhất. Nếu đội chơi chọn phải ô màu xanh thì hát một bài hoặc một đoạn có từ trong ô mình chọn, còn ô màu đỏ hoặc không biết hát thì phải nhường lượt chơi cho đội bên tay phải của mình tiếp tục cho đến khi đoán được bài hát. Mỗi bài đoán được đội chơi được cộng 100đ, mỗi bài hát cho từ trong ô được cộng 20đ. Mỗi bài hát có 2ô màu đỏ.Vòng 3THOATTRANG CHỦTRÒ CHƠI ÂM NHẠC

Tài liệu đính kèm:

  • pptLE QUANG 2011.ppt