Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 12

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 12

Chủ đề hoạt động tháng 9

DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

1. Mục tiêu hoạt động

Sau hoạt động, giúp học sinh:

- Hiểu sâu sắc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên

- Xác định được vai trò quan trọng của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định được trách nhiệm của thanh niên học sinh là phải tích cực, chủ động trong học tập rèn luyện để có những tri thức đáp ứng được nhu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.

- Biết định hướng nghề nghiệp đúng đắn theo năng lực của bản thân và những yêu cầu xã hội để sau này có thể đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

doc 18 trang Người đăng kidphuong Lượt xem 2384Lượt tải 10 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề hoạt động tháng 9
DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động, giúp học sinh:
Hiểu sâu sắc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên
Xác định được vai trò quan trọng của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định được trách nhiệm của thanh niên học sinh là phải tích cực, chủ động trong học tập rèn luyện để có những tri thức đáp ứng được nhu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.
Biết định hướng nghề nghiệp đúng đắn theo năng lực của bản thân và những yêu cầu xã hội để sau này có thể đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nội dung hoạt động
Diễn đàn “Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tập trung vào các nội dung sau:
Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Thanh niên là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Quyền lợi của thanh niên khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trách nhiệm của thanh niên khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ví dụ cụ thể chứng minh rằng: thanh niên có những khả năng lao động và sáng tạo to lớn, có thể đáp ứng được những yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Công tác chuẩn bị
a. Giáo viên
- 	Định hướng nội dung diễn đàn học sinh
- 	Hướng dẫn học sinh tìm những tài liệu tham khảo có nội dung lien quan đến vấn đề của diễn đàn.
- 	Họp cán bộ lớp, Ban chấp hành đoàn, phân công công việc cho từng nhóm học sinh
- 	Rút kinh nghiệm sau diễn đàn
b. Học sinh
Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể cho diễn đàn.
Phân công các tổ chuẩn bị thực hiện theo từng nội dung cụ thể (dựa trên cơ sở gợi ý ở phần nội dung, mỗi học sinh có thể chỉ đi sâu vào một khía cạnh của vấn đề)
Trang trí lớp, kê bàn ghế cho phù hợp với hình thức diễn đàn, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho diễn đàn.
Cử người dẫn chương trình và mời đại biểu.
Tổ Chức Hoạt Động
Dẫn chương trình: 
Thư ký và Ban giám khảo: 
Ban cố vấn: 
Người thục hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
DCT
Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
Chương trình hoạt động tuần này là các đội thay nhau trả lời những câu hỏi mà tổ trưởng đã bốc thăm. Chia lớp thành 4 đội
Mời thư ký
Thể lệ cuộc thi: Nếu trả lời đúng 1 câu hỏi, mỗi đội sẽ được cộng thêm 20 điểm, nếu sau thì đội khác được ưu tiên, nếu đội sau trả lời đúng được cộng 10 điểm. Nếu bổ sung được những thiếu sót trong câu hỏi của đội trước thì được cộng 5 điểm
2’
3’
DCT cho các dội bốc thăm 1 trong 4 câu hỏi
Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
Thanh niên sẽ có những quyền lợi gì khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
Thanh niên phải có trách nhiệm như thế nào khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp, hiện đại hóa đất nước?
Nêu ví dụ cụ thể chứng tỏ thanh niên hoàn toàn có đủ khả năng để tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
35’
DCT
Sau khi các đội trả lời xong, nhờ thư ký tổng kết điểm
Chọn đội thắng cuộc và mời GVCN nhận xét
5’
Chủ đề hoạt động tháng 10
TIỂU PHẨM VỀ TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU
Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động, giúp học sinh:
 Nâng cao hiểu biết về tình bạn, tình yêu, về sự bình đẳng giới, có quan niệm đúng đắn trong tình bạn và tình yêu. Hiểu được tình yêu là cơ sở quan trọng của hôn nhân và hạnh phúc gia đình.
 Biết lắng nghe ý kiến của gia đình, thầy cô và bạn bè cũng như biết cách phòng tránh những điều bất lợi cho bản thân trong quan hệ tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu.
 Biết phân biệt được sự khác nhau giữa tình yêu chân chính và tình yêu ngộ nhận
 Tôn trọng, giúp đỡ nhau trong tình bạn trong sáng, lành mạnh. Có thái độ rõ ràng, dứt khoát trước những biểu hiện không lành mạnh trong các quan hệ tình bạn, tình yêu.
Nội dung hoạt động
Tổ chức cho các tổ trong lớp thảo luận những tình huống và trình bày tiểu phẩm về tình bạn, tình yêu và gia đình với các nội dung sau:
Tâm sự và hỏi ý kiến cha, mẹ và những người lớn tuổi về tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu.
Bình đẳng giới trong quan hệ trình bạn và tình yêu
Những điều cần tránh trong quan hệ tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu
Trách nhiệm của người chưa thành niên trong quan hệ tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu.
Công tác chuẩn bị
Giáo viên
Chuẩn bị một số câu hỏi hoặc tình huống có vấn đề phù hợp với phần nội dung hoạt động để yêu cầu học sinh thảo luận xây dựng tiều phẩm.
Chuẩn bị tài liệu để giúp học sinh hiểu một số nội dung cơ bản có liên quan đến tình bạn, tình bạn khác giới, tình yêu
Họp cán bộ lớp và ban chấp hành chi đoàn để trao đổi và thống nhất nội dung và phương phán tổ chức hoạt động.
Học sinh
Cán bộ lớp phổ biến thời gian, hình thức trình bày tiểu phẩm hoạt động cho các bạn học sinh trong lớp. Nêu yêu cầu cụ thể của tiểu phẩm.
Chia lớp thành các nhóm
Cán bộ lớp giao nhiệm vụ cho từng nhóm chuẩn bị tiểu phẩm về tình bạn, tình yêu theo từng phần của nội dung.
Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm theo đúng nội dung.
4. Tổ chức hoạt động
Dẫn chương trình:
Thư ký & Ban giám khảo:
Ban cố vấn:
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
DCT
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Báo cáo tình hình, ý thức của lớp hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tác, số lượng bài cộng tác
Mời ban giám khảo và thư ký
5’
DCT cho 6 đội lần lượt trình bày phần chuẩn bị của mình
Chia lớp thành 6 đội. Mời từng đội lên công bố nội dung và tên tác phẩm sáng tác của đội
Mỗi đội chọn 3 tác phẩm (có thể là thơ, bài hát, vở kịch hay điệu múa...) để trình bày.
Với mỗi tác phẩm đúng chủ đề, mỗi đội sẽ được 50 điểm
Trò chơi giữa giờ nếu có
60’
DCT
Ban giám khảo công bố kết quả cuộc thi
Đăng các tác phẩm hay lên báo tường
Có thể một đại biểu tham dự phát biểu cảm tưởng
15’
Kết thúc hoạt động
Chủ đề hoạt động tháng 11
HÙNG BIỆN “THANH NIÊN VỚI ĐẤT NƯỚC Ở ĐẦU TK XXI”
Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động, giúp học sinh:
Hiểu biết về tình hình thế giới trong TK XXI; cơ hội, thách thức đối với dân tộc Việt Nam.
Có ý thức quan tâm đến vận mệnh dân tộc và tương lai của đất nước; mong muốn đất nước phát triển tiến bộ.
Biết xác định trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ Quốc, từ đó tích cực học tập và rèn luyện.
Nội dung hoạt động
- Tình hình thế giới trong TK XXI.
- Cơ hội, thách thức, nguy cơ của cách mạng Việt Nam.
- Trách nhiệm của thanh niên
Công tác chuẩn bị
Giáo viên
Định hướng nội dung hoạt động cho học sinh. Đưa ra các chủ đề để học sinh chuẩn bị.
Cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề cho học sinh tham khảo
Họp cán bộ lớp, ban chấp hành chi đoàn để thống nhất nội dung và bàn cách thức triển khai hoạt động. Bố trí thời gian cho học sinh viết bài ít nhất 2 tuần
Học sinh
Cán bộ lớp, ban chấp hành chi đoàn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
Giao cho mỗi người chuẩn bị bài thuyết trình
Trang trí lớp theo chủ đề
Mời GVCN, GV Sử, Giáo Dục Công Dân tham gia vào ban giám khảo
Cử học sinh dẫn chương trình
Gửi giấy mời đại biểu
Tổ chức hoạt động
Dẫn chương trình:
Thư ký & Ban giám khảo:
Ban cố vấn:
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
DCT
Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
Chia lớp thành 3 đội, mỗi đội cử người đại diên lên bốc thăm câu hỏi.
Các đội thảo luận và trả lời câu hỏi theo thứ tự
Thể lệ cuộc thi: nếu trả lời đúng sẽ có 50đ, nếu sai thì đội khác được ưu tiên, nếu đội sau trả lời đúng sẽ được 30đ. Nếu bổ sung sẽ được cộng 5đ. Mỗi đội sẽ lên trình bày như 1 bài thuyết trình
10’
DCT cho các đội bốc thăm 1 trong 3 câu hỏi sau
Hãy cho biết tình hình thế giới trong TK XXI
Cơ hội, thách thức, nguy cơ của cách mạng VN
Trách nhiệm của thanh niên
30’
DCT
Sau khi các đội trả lời xong, nhờ thư ký tổng kết điểm
Chọn đội thắng cuộc và mời GVCN nhận xét
5’
5. Kết thúc hoạt động
Chủ đề hoạt động tháng 12
THI “TRÌNH DIỄN TRANG PHỤC CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM”
Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động, học sinh cần:
Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn trang phục cuả các dân tộc trên đất nước Việt Nam, nhất là những kiểu trang phục của các dân tộc ít người, qua đó phản ánh nếp sống văn hóa lâu đời của họ.
Có thái độ ủng hộ việc giữ gìn và duy trì các trang phục mang bản sắc dân tộc Việt Nam, phê phán những biểu hiện của lối sống thiếu văn hóa
Tích cực tham gia các hoạt động nhằm duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết là biết lựa chọn những kiểu trang phục phù hợp với thanh niên Việt Nam.
Nội dung hoạt động
Trình diễn trang phục lứa tuổi thanh niên của một số dân tộc trên đất nước Việt Nam
Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau. Mỗi dân tộc sống trên đát nước Việt Nam có những phong thái riêng, lối sống riêng và nhát là thể hiện ở cách ăn mặc mang đậm màu sắc của dân tộc mình
Các kiểu trang phục của các dân tộc là đa dạng, phong phú. Tuy khác nhau nhưng nó đều là sự hội tụ của văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam.
Thi hỏi đáp xung quang một số vấn đề về văn hóa, về lối sống có văn hóa
Có thể thi hỏi đáp theo một số câu hỏi gợi ý sau:
Khi khoác trên mình bộ trang phục của dân tộc, bạn có suy nghĩ gì về dân tộc đó? Hãy trả lời cho cả lớp biết đôi điều về những hiểu biết của bạn về dân tộc này.
Theo bạn, thanh niên bây giờ có nên chạy theo “mốt” mà lãng quên trang phục của dân tộc mình không?
Những kiểu trang phục như thế nào (dù là bất kỳ ở bất kỳ dân tộc nào) được gọi là lai căng, thiếu văn hóa?
Bạn có thể nêu quan điểm của mình về những kiểu trang phục nói trên không? Phản đối chỗ nào? Đồng tình chỗ nào?
Hãy cho bạn mình một lời khuyên nếu như người bạn đó ăn mặc không lành mạnh?
Với bạn khác giới, nếu bạn mình sử dụng những trang phục không lành mạnh thì bạn sẽ có thái độ như thế nào?
Nếu được tham gia thiết kế trang phục tuổi thanh niên, bạn sẽ nêu những ý tưởng gì của mình về một kiểu trang phục lành mạnh?
Bạn suy nghĩ gì về buổi trình diễn này? Hãy bổ sung thêm ý tưởng của mình trong việc tổ chức buổi trình diễn trang phục những lần tiếp theo.
Công tác chuẩn bị
Giáo viên
Nêu mục đích yêu cầu và các định hướng tổ chức hoạt động để học sinh thảo luận và chuẩn bị.
Xây dựng hệ thống câu hỏi và đáp án (nếu cần) như gợi ý ở phần nội dung
Giao nhiệm vụ cho cácn bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn phối hợp thực hiện
Mỗi tổ chọn trả lời 2 câu hỏi, sưu tầm hình ảnh
Học sinh
Cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn thống nhất kế hoạch, chương trình và chuẩn bị thể hiện trong buổi trình diễn.
Yêu cầu mọi thành viên trong lớp chuẩn bị ý kiến cho cuộc giao lưu
Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ như: đơn ca, tiểu phẩm, múa,
Chuẩn bị việc trang trí cho hoạt động.
Cử người điều khiển, cử Ban giám khảo.
Tổ chức hoạt động
Dẫn chương trình:
Thư ký & Ban giám khảo:
Ban cố vấn:
Đại diện cán bộ lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển.
Người điều khiển giới thiệu Ban giám khảo, nếu mục đích yêu cầu của buổi trình diễn trang phục
Giới thiệu 4 tổ lần lượt trình bày trang phục dự thi, mỗi tổ tự cửa người giới thiệu về trang phục đ ... i đoàn thiết kế chương trình thỏa luật để phổ biến cho học sinh chuẩn bị.
Giao cho cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn điều khiển thảo luận, còn giáo viên sẽ tham gia vào Ban giám khảo.
Gợi ý học sinh một vài tài liệu tham khảo để các em có cơ sở chuẩn bị ý kiến của mình.
Học sinh
Cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn hoàn chỉnh chương trình buổi thảo luận khi đã được giáo viên góp ý.
Phổ biến nội dung thảo luận để cả lớp chuẩn bị ý kiến tham gia trao đổi
Cử người điều khiển chương trình.
Chuẩn bị một vài bài hát về một số nghề trong xã hội
Tổ chức hoạt động
Dẫn chương trình:
Thư ký & Ban giám khảo:
Ban cố vấn:
Người điều khiển nêu mục đích cuộc thảo luận, giới thiệu đại biểu (nếu có), giới thiệu Ban giám khảo.
Mời giáo viên chủ nhiệm nêu một số yêu cầu củ buổi thảo luận và gợi ý nội dung những vấn đề chính cũng như cách thức tiến hành buổi thảo luận.
Đại diện mỗi tổ trình bày quan điểm về việc lựa chọn nghề. Người điều khiển tóm tắt những ý chính.
Trong quá trình học sinh thảo luận, giáo viên chủ nhiện có thể gợi ý hoặc bổ sung thêm ý kiến để hướng học sinh tập trung thảo luận đúng với mục tiêu của hoạt động
Biểu diễn văn nghệ: Trình diễn các bài hát về nghề nghiệp dưới hình thức thì hát liên khúc hoặc đoán tên bài hát.
5. Kết thúc hoạt động
TÌM HIỂU VIỆC THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM
Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động, học sinh cần:
Hiểu được một số quy định cơ bản trong Bộ luật Lao Động của Việt Nam, đặc biệt là những quy định có liên quan tới học sinh chuẩn bị bước vào tuổi lao động
Tìm hiểu, phân tích những điểm chủ yếu trong Bộ luật Lao động.
Tích cực, tự giác và chủ động tìm hiểu nội dung của Bộ luật Lao động của Việt Nam.
Nội dung hoạt động
Sự ra đòi của Bộ luật Lao động
Từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhàn nước ta đã dần dần xây dựng một hệ thống pháp luật về lao động ngày càng hoaàn chỉnh, đồng thời phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn lịch sử.
Năm 1994, Quốc hộc khóa IX đã thong qua Bộ luật Lao động của Nhà nước ta
Ngày 02.04.2002, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao đọng (lần thứ 2)
Một vài quy định cơ bản của Bộ luật Lao động có lên quan tới lứa tuổi học sinh
Những quy định liên quan đến tuổi của người lao động
Những quy định về quyền tự do lựa chọn nghề phù hợp với nhu cầu
Những quy định về chế độ đối với người lao động
Công tác chuẩn bị
Giáo viên
Trên cơ sở những nội dung gợi ý ở trên, giáo viên phát triển và làm rõ thêo những nội dung trong Bộ luật Lao động có liên quan tới lứa tuổi học sinh.
Dự kiến trước các hình thức hoạt động của chủ đề ngày, vì đây là một nội dung khó và phức tạp, có liên quan đến pháp luật.
Thông báo cho học sinh để các em cùng nhau sưu tầm, tìm hiểu Bộ luật Lao động và việc thực hiện Bộ luật Lao động hiện nay có liên quan đến thanh niên học sinh
Học sinh
Cácn bộ lớp trao đổi, thống nhất nội dung và hình thức hoạt động, cùng với giáo viên xây dựng chương trình cho chủ đề hoạt động và lựa chọn cách thực hiện hoạt động hợp lí nhất
Tổ trưởng điều khiển tổ mình sưu tầm, tìm hiểu những điều quy định cơ bản trong Bộ luật Lao động có liên quan tới lứa tuoiỉ học sinh và việc thực hiện những quy định đó.
Chuẩn bị trước những ý kiến cần hỏi hoặc trao đổi
Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ
4. Tổ chức hoạt động
Dẫn chương trình:
Thư ký & Ban giám khảo:
Ban cố vấn:
Nghe báo cáo một số điều quy định cơ bản trong Bộ luật Lao động có liên quan đến lứa tuổi học sinh
Mời giáo viên môn Giáo dục công dân hoặc đại diên Ban giám hiệu báo cáo một số nét chính
Học sinh trao đổi, hỏi thêm về những vấn đề quan tâm, thắc mắc
Báo cáo viên trả lời và giải thích cho học sinh
Vui văn nghệ
Thi tìm hiểu việc thực hiện Bộ luật Lao động của Việt Nam
Mỗi tổ cử đại diên trình bày thu hoạch của tổ mình về những điều quy định cơ bản của Bộ luật Lao động có liên quan đến lứa tuổi học sinh
Đưa ra các tình huônhd để toàn lớp cùng tham gia góp ý cách giải quyết.
Nếu người lao động chưa thành niên có nhu cầu được làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân và có cam kết cụ thể thì có mâu thuẩn gì với Điều 6 của Bộ luật Lao động không?
Điều 119 của Bộ luật Lao động có giúp giải quyết thỏa đáng trường hợp nêu trên không? Tại sao?
Học sinh cùng nhau trao đổi, thảo luận các phương án trả lời.
Giáo viên phân tích các phương án, giải đáp, trả lời câu hỏi
Vui văn nghệ
5. Kết thúc hoạt động
Chủ đề hoạt động tháng 3
TÌM HIỂU VỀ MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRONG KHỐI ASEAN
1.Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động, học sinh cần:
Hiểu và tự hào về vị thế của Việt Nam trong khối ASEAN
Biết cách tìm hiểu một vài hoạt động của việt Nam trong khối ASEAN.
2. Nội dung hoạt động
	a. Sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	Trước hết phải hiểu ASEAN là một tổ chức liên kết các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập ngàn 08.08.1967 bởi Tuyên bố Bangkok (Thái Lan)
Khi mới thnàh lập, ASEAN gồm 5 nước là: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Sau đó kết nạp thêm Brunei (1984), Việt Nam (1995), Lào và Myanmar (1997) và Campuchia (1999).
b. Bản tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (08.08.1967)
Bản tuyên bố này được coi là Hiến chương của ASEAN với ba mục tiêu lớn:
Hợp tác kinh tế và xã hội giữa các quốc gia thành viên với niềm tin tưởng rằng sự tăng trưởng kinh tế là nguồn gốc của tiến bộ xã hội và văn hóa.
Hợp tác vì hòa bình và ổn định khu vực bằng việc triệt để tôn trọng công bằng và pháp luật trong quan hệ giữa các nước trong khu vực và nghiêm chỉnh tuân theo các nguyên tấc của Hiến chương Liên hợp quốc
Hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực khác.
c. Cơ cấu tổ chức của ASEAN
d. Nêu vị thế của Việt Nam trong khối ASEAN
3. Công tác chuẩn bị
	a. Giáo viên
	- Trên cơ sở các thông tin được nêu ở phần nội dung hoạt động, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu thêm một số thông tin về Việt Nam trong khối ASEAN thông qua sách báo, tài liệu
	- Yêu cầu học sinh tích cực sưu tầm tư liệu, bài viết về Việt Nam – ASEAN
	- Giao cho cán bộ lớp xây dựng chương trình hoạt động và đông đốc các bạn thực hiện việc sưu tầm.
	b. Học sinh
	- Cán bộ lớp trao đổi thống nhất chương trình sinh hoạt với chủ đề “Việt Nam trong khối ASEAN”
	- Giao nhiệm vụ cho mỗi tổ sưu tầm, tìm hiểu về Việt Nam trong khối ASEAN. Kết quả sưu tầm đượctrình bày thành bài viết hay một bảng tư liệu
	- Chuẩn bị một số bài hát có liên quan đến chủ đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
	- Cử người điều khiển.
Tổ chức hoạt động
Dẫn chương trình:
Thư ký & Ban giám khảo:
Ban cố vấn:
	Hoạt động này có thể diễn ra theo chương trình sau đây:
Người điều khiển nêu ngắn gọn lý do của buổi sinh hoạt, giới thiệu đại biểu
Mời đại diên từng tổ trình bày phần chuẩn bị của tổ mình
Học sinh có thể hỏi thêm các câu hỏi sau mỗi phần trình bày của từng tổ, hoặc cùng nhau thảo luận để thấy từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có những hoạt động đáng trân trọng và tự hào.
c. Chương trình văn nghệ với các bài hát, điệu múa hay bài thơ có liên quan đến chủ đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
Kết thúc hoạt động
THẢO LUẬN VỀ TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO TUỔI TRẺ VÀ LÒNG KÍNH YÊU CỦA TUỔI TRẺ ĐỐI VỚI BÁC HỒ
Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động, học sinh cần:
Hiểu rõ tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với đất nước, với nhân dân và thế hệ trẻ.
Tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng theo những lời Bác dạy; xác định lý tưởng sống đúng đắn theo con đường mà Đảng và Bác đã chỉ ra.
Nội dung hoạt động
Công lao của Bác đối với dân tộc
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam
Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Bác Hồ và Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, từng bước xây dựng chế độ XHCN
Những tình cảm Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ
Bác Hồ luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của thế hệ trẻ.
Bác Hồ hiểu rõ tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, luôn coi tuổi trẻ là bộ phận tiêu biểu cho sức sống và sự phát triển của một dân tộc.
Bác luôn quan tâm đến việc giáo dục, chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ trẻ trởthành những con người phát triển toàn diện
Bác là người chủ trương thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để tập hợp đoàn kết thanh niên
Bác căn dặn thanh niên phải chuyên tâm học tập và tự rèn luyện.
Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc thực hiện những lời Bác Hồ dạy
Thấy rõ con đường cách mạng mà Bác Hồ đã xác định và theo đuổi cả cuộc đời của Người, đó chính là đem lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho mỗi người dân, trong đó có thế hệ trẻ chúng ta.
Thanh niên, học sinh cần phải rèn luyện tốt để trở thành những người vừa có đứa, vừa có tài, có khả năng kế thừa và phát triển những thành quả mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước đã trao lại, kiên trì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Công tác chuẩn bị
Giáo viên
Định hướng nội dung hoạt động cho học sinh sau khi kết thúc hoạt động theo chủ đề tháng 4
Giao cho cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn chuẩn bị nội dung thảo luận
Gợi ý một số câu hỏi thảo luận:
Tại sao Bác Hồ sớm có hoài bão cứu nước, giải phóng dân tộc?
Nêu những cống hiến to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam thời tuổi trẻ
Con đường cứu nước Bác tìm ra cho dân tộc Việt Nam gồm những vấn đề gì?
Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bác đã làm những việc gì?
Nhắc lại một số câu nói, đoạn viết của Bác Hồ đánh giá vai trò của thế hệ trẻ.
Nhắc lại một số câu nói, đoạn viết của Bác Hồ thể hiện tình cảm của Bác dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng.
Hãy kể một số câu chuyện về tình cảm của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và tình cảm của thế hệ trẻ đối với Bác Hồ
Giới thiệu một số tài liệu để học sinh tham khảo
Học sinh
Cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch, đề ra các câu hỏi thảo luận và chuẩn bị đáp án.
Đưa giáo viên chủ nhiệm duyệt kế hoạch và các câu hỏi, đáp án.
Giao cho mỗi tổ chuẩn bị một phần nội dung. Các tổ phân công người đại diện phát biểu.
Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, một số bài thơ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ.
Phân công trang trí lớp.
Phân công người điều khiển thảo luận
Phân công người ghi chép lại nội dung thảo luận.
Tổ chức hoạt động
Dẫn chương trình:
Thư ký & Ban giám khảo:
Ban cố vấn:
Đại diên cán bộ lớp tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Mời người điều khiển thảo luận.
Người điều khiển thảo luận nêu yêu cầu của buổi thảo luận và lần lượt nêu các câu hỏi thảo luận theo từng phần nội dung.
Mời những người được phân công chuẩn bị trước lên phát biểu
Ngoài các ý kiến phát biểu theo sự phân công, cần khuyến khích động viên ý kiến phát biểu của những học sinh khác trong lớp
Xen kẽ các tiết mục văn nghệ
Giáo viên chủ nhiệm phát biểu khẳng định những công lao của Bác Hồ và tình cảm của Bác đối với tuổi trẻ. Chỉ rõ trách nhiệm của người học sinh trong việc phấn đáu học tập, xứng đáng với niềm tin yêu và tình cảm của Bác đã dành cho thế hệ trẻ
5. Kết thúc hoạt động

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an ngoai gio len lop Khoi 12.doc