Đề thi khảo sát chất lượng giáo viên dạy môn tin học, năm học 2009 – 2010

Đề thi khảo sát chất lượng giáo viên dạy môn tin học, năm học 2009 – 2010

Câu 1: Hãy cho biết đơn vị đo thông tin và các đơn vị bội của nó ?

Câu 2: Đổi các số sau sang hệ nhị phân: 8; 9; 10; 14; 15.

Câu 3: Nêu những lĩnh vực ứng dụng của tin học ?

 

doc 2 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 31/01/2018 Lượt xem 516Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng giáo viên dạy môn tin học, năm học 2009 – 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN
DẠY MÔN TIN HỌC, NĂM HỌC 2009 – 2010
(Thời gian làm bài: 120 phút)
–––––––––––––––––––––
Câu 1: Hãy cho biết đơn vị đo thông tin và các đơn vị bội của nó ?
Câu 2: Đổi các số sau sang hệ nhị phân: 8; 9; 10; 14; 15.
Câu 3: Nêu những lĩnh vực ứng dụng của tin học ?
Câu 4: Cho bảng điểm của lớp 5A như sau:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
TT
Họ và tên
Điểm các môn
ĐTBM
Xếp thứ
2
Tiếng Việt
Toán
TN&XH
Anh
3
1
Lê Thị
Hoa
7
8
7
8
4
2
Bùi Văn
An
8
7
8
9
5
3
Mai Trọng
Bình
5
6
5
7
6
4
Phan Văn
Quyết
7
8
7
6
7
5
Trần Xuân
Toàn
9
10
9
9
8
Hãy lập công thức (ghi lại công thức, cách tiến hành), công cụ trong Microsoft Excel để thực hiện các công việc sau:
1. Sắp xếp tên các học sinh theo thứ tự a, b, c?
2. Tính điểm trung bình môn (ĐTBM) của các học sinh biết rằng điểm TBmHK bằng trung bình cộng của điểm TB các môn ?
3. Xếp thứ tự học sinh từ điểm cao đến thấp ?
 4. Hoàn thành bảng báo cáo sau:
5. Chỉ hiển thị lên màn hình các học sinh Xếp loại học lực giỏi “G” và khá “K” để in ra?
 PHÒNG GD – ĐT LỘC HÀ
 ================
 Ghi chú: - Điểm trình bày toàn bài 1 điểm.
 - Không được sử dụng: điện thoại di động, máy nhắn tin, các tài liệu liên quan và trao đổi trong phòng thi.
Hướng dẫn chấm
Câu 1: (6 điểm)
Sử dụng lệnh “=AVERAGE(C5:F5)”; (1điểm)
Sử dụng lệnh (1điểm) “=IF(G5<3,"Kém",IF(G5<5,"Y",IF(G5<6.5,"TB",IF(G5<8,"K","G"))))
Sử dụng các lệnh (2điểm)
Tổng số học sinh “=COUNTA(A5:A100)”
Số lượng học sinh loại giỏi “=COUNTIF(H5:H100,"G")
Tỉ lệ % “=(B5/A5)*100
Số lượng học sinh loại Khá “=COUNTIF(H5:H100,"K")
Tỉ lệ % “=(D5/A5)*100
Số lượng học sinh loại TB “=COUNTIF(H5:H100,"TB")
Tỉ lệ % “=(F5/A5)*100
Số lượng học sinh loại Yếu “=COUNTIF(H5:H100,"Y")
Tỉ lệ % “=(H5/A5)*100
Số lượng học sinh loại Kém “=COUNTIF(H5:H100,"Kém")
Tỉ lệ % “=(J5/A5)*100
Sử dụng công cụ Filter (2điểm)
Trên thanh công cụ chọn Data à Filter à AutoFilter góc phải của ô Xếp loại HL sẽ xuất hiện mũi tên click chuột vào mũi tên chon (Custom) àxuất hiện hộp thoại Custom AutoFilter chon toán tử equals, Or, và chọn G, K

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI KHAO SAT CHAT LUONG GIAO VIEN DAY TIN th.doc