Giáo án Vật lý 12 nâng cao - Phản ứng hạt nhân - Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - Phản ứng hạt nhân - Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

I. Mục tiêu bài giảng

 - Giúp học sinh được những vấn đề sau:

 - Phản ứng hạt nhân : - Phản ứng hạt nhân là gì ?

 - Sự tự phân rã

 - Phản ứng hạt nhân tạo

 - Các định luật bảo toàn : học sinh nắm được các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

 - Năng lượng trong phản ứng hạt nhân : phản ứng thu và tỏa năng lượng

 - Học sinh nắm được hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

II. Dụng cụ :

 - SGK.Giáo án

 - Một số vật dụng cần cho tiết dạy

III. Tiến trình lên lớp :

 Ôn định lớp + Điểm danh

 Giới thiệu bài mới

 Dạy bài mới

 

doc 3 trang Người đăng dung15 Lượt xem 817Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 12 nâng cao - Phản ứng hạt nhân - Trường THPT Nguyễn Trường Tộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Lớp Vật Lí 3
Bài sọan : PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
	I. Mục tiêu bài giảng
	- Giúp học sinh được những vấn đề sau:
	- Phản ứng hạt nhân : - Phản ứng hạt nhân là gì ?
 - Sự tự phân rã
 - Phản ứng hạt nhân tạo
 - Các định luật bảo toàn : học sinh nắm được các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
 - Năng lượng trong phản ứng hạt nhân : phản ứng thu và tỏa năng lượng 
 - Học sinh nắm được hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
II. Dụng cụ :
 - SGK.Giáo án 
 - Một số vật dụng cần cho tiết dạy
III. Tiến trình lên lớp :
 Ôn định lớp + Điểm danh 
 Giới thiệu bài mới 
 Dạy bài mới
IV. Tiến trình bài giảng :
T/g
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội Dung
8 phút
Giới thiệu sơ về Rơđơfo và thí nghiệm của ông rồi kết luật hạt nhân là gì ?
Có máy loại phản ứng hạt nhân
Gv lấy ví dụ 
Cụ thể:Sự phản xạ,phản ứng trong thí nghiệm Rơđơfo
Gv đưa ra viết tổng quát về phản ứng hạt nhân
Gv chú ý nói thêm phần chữ nhỏ một bên 
Giới thiệu hai nhà vật lí Giorio Quyry và thí nghiệm của hai ông ba.ø 
 Lắng nghe trả lời 
Tham khảo tra lời 
Ghi chép
1. Phản ứng hat nhân
Thí nghiệm Rơđơfo
Vậy :phản ứng hạt nhân là các quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân
Có hai loại phản ứng hạt nhân:
-Sự tự phân rã của hạt nhân không bền dẫn đến hạt nhân khác 
-Các hạt nhân tương tác với 
nhau suy ra tạo hạt nhân khác 
Tổng quát ta có thể viết:
A+B C+D
A,B:Hạt nhân tương tác ,C,D : Hạt nhân sản phẩm 
Tác hợp phản xạ:
 A B +C
A: hạt nhân mẹ ,B: hạt nhân con 
C: có thể là hạt hoặc
b. Phản ứng hạt nhân tạo nên đồng vị phản xạ nhân tạo :
Phản ứng + Al + 
Ngày nay người ta có thể tạo ra đồng vị nhiều phóng xạ nhân tạo.
Nhắc lại một số khái niệm về hệ kín trong vật lí có các đ/l bảo toàn nào suy ra các đ/l bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
Để làm rõ ràng GV viết PƯ hạt nhân và hoàn thành câu hỏi C3
Nghe ghi chép
2. Các đ/l bảo tòan trong PƯ hạt nhân
a) Đ/l bảo toàn số nuclon (số khối A) trong phản ứng hạt nhân tổng số nuclon của hạt tương tác bằng tổng số nuclon của hạt sản phẩm 
b) Đ/l bảo toàn Điện tích
phát biểu định luật SGK
c) Định luật bảo toàn định lượng
phát biểu đ/l SGK
10 phút
GV đưa ra PƯ xét cụ thể
GV kết luận nếu m<m0 thì hạt sinh ra bền vững hơn hạt ban đầu.
Các hạt sinh ra có độ hụt khối nhỏ hơn các hạt ban đầu 
3. Năng lượng trong PƯ hạt nhân
Xét PƯ hạt nhân
 A+B C+D
Đặt m0 = mA + mB
 m = mC + mD
a. Nếu m<m0
Giả sử A,B đứng yên theo hệ thức AnhXTanh ta có phản ứng tỏa ra một ly năng lượng.
W = (m0 – m)C2
Năng lượng này tồn tại dưới dạng động năng của các hạt C,D hoặc năng lượng của photon gọi là năng lượng hạt nhân
b) Nếu m>m0
Để p/ư này xảy ra ta phải cung cấp cho các hạt A,B một động năng ban đầu.
Vậy năng lượng thỏa điều kiện 
W = (m0 – m)C2 + Wđ
8 phút
GV nhắc lại kiến thức phần trên rút ra kết luận :
Đặt câu hỏi có mấy loại p/ư hạt nhân tỏa năng lượng
Hòan thành câu hỏi C5
Nghe giảng thảo luận trả lời câu hỏi
4. hai loại p/ư hạt nhân tỏa năng lượng
- p/ư nhiệt hạch : Là sự tổng hợp khi hạt nhân nhẹ.
VD: Đồng vị Hiđrô thành hạt nhân nặng hơn p/ư này xảy ra ở nhiệt độ rất cao
VD: 
- p/ư phân hạch : là một hạt nhân nặng vỡ thành 2 hạt nhân nhẹ hơn (có cùng kích cỡ)
VD: 
 + + + 2
V. Cũng cố – Dặn dò:
	Học thuộc bài và làm các bài tập SGK xem trước bài tiếp theo để tiết sau học tốt hơn.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 54NC - THPT Nguyen Truong To.doc