Giáo án Giáo dục công dân 12 - Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Giáo án Giáo dục công dân 12 - Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

 Bài 9: ( 4t) PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC.

I. Mục đích yêu cầu:

 - Giúp HS nhận biết được vai trò của PL đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Biết được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và bào đảm quốc phòng và an ninh.

 - Qua đó tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện PL về kinh tế, văn hóa, xã hội.

II. Chuẩn bị:

 Giáo án, SGK, SGV và tài liệu liên quan.

III. Phương pháp:

 Pháp vấn, diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.

IV. Các bước lên lớp:

 1. Kiểm tra bài cũ: 5’

 Em đồng ý với ý kiến nào sau đây và giải thích:

a. Sau khi tốt nghiệp THPT thì phải đỗ vào một trường đại học nào đó.

 

doc 8 trang Người đăng ngochoa2017 Lượt xem 8482Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân 12 - Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 	TPPCT: 28
Ngày dạy: 	Tuần : 28
 Bài 9: ( 4t) PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC.
I. Mục đích yêu cầu:
	- Giúp HS nhận biết được vai trò của PL đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Biết được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và bào đảm quốc phòng và an ninh.
	- Qua đó tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện PL về kinh tế, văn hóa, xã hội.
II. Chuẩn bị: 
	Giáo án, SGK, SGV và tài liệu liên quan.
III. Phương pháp: 
	Pháp vấn, diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
IV. Các bước lên lớp:
	1. Kiểm tra bài cũ: 5’
 Em đồng ý với ý kiến nào sau đây và giải thích:
Sau khi tốt nghiệp THPT thì phải đỗ vào một trường đại học nào đó.
Không chỉ có vào đại học là con đường học cuối cùng.
HS THPT được hưởng quyền sáng tạo.
2. Tìm hiểu nội dung mới: 35’ ( tiết 1)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
- GV: Phát triển bền vững là phát triển như thế nào?
- GV: để thực hiện chiến lược này thì PL có vai trò nổi bật.
- Hoạt động 1: Tìm hiểu mục a phần 1.
- GV: đưa ra câu hỏi:
 Có người cho rằng để phát triển kinh tế đất nước thì chỉ cần có các chủ trương chính sách là đủ mà không cần phải có PL.
 Em có đồng tình với ý kiến này không?
- Vậy ở nước ta Pl có tác động ntn đến sự tăng trưởng này?
- GV kết luận: Cần phải có hệ thống PL về kinh tế, kích thích SX, khơi dậy mọi tiềm năng của XH.
 - GV: Nhà nước ban hành các luật quan trọng: Luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Hoạt động 2: tìm hiểu mục b,c,d,e.
 Thảo luận nhóm:
GV: cho HS trả lời câu hỏi ở SGK tr. 95 ( nhóm 1).
GV: Trong quá trình xây dựng nền văn hóa. PL là chuẩn mực trong đó quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, quy định những việc không được làm, việc phải làm. Nếu không có PL, nền văn hóa khó có thể được bảo vệ và phát triển theo đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.
- Nhóm 2: trong lĩnh vực xã hội thì PL có vai trò như thế nào? Theo em, nếu không có PL mà chỉ có chính sách của Đảng và Nhà nước thì có thể giải quyết các vấn đề XH hay không?
- Nhóm 3: trình bày vai trò của tự nhiên-môi trường đối với con người và XH. Trình bày vai trò của PL đối với tự nhiên – môi trường.
- Nhóm 4: trình bày vai trò của quốc phòng và an ninh đối với sự phát triển bền vững của đất nước. 
- GV: nhận xét ý kiến các nhóm và kết luận nội dung
* Gợi ý: là sự phát triển và tăng trưởng liên tục trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng và an ninh.
- Không 
Vì: Không có PL kinh tế sẽ phát triển một cách tự phát, hỗn độn, cạnh tranh không lành mạnh và nhà nước không quản lý được, dẫn đến thất thu thuế, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế đất nước
- HS trình bày:
* PL góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. xây dựng đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế đất nước.
* là lĩnh vực: dân số, việc làm, sức khỏe của ND, tệ nạn XH, đói nghèo.
* Không. Vì Pl bảo đảm sự ổn định và phát triển của XH.
* Kinh tế XH nước ta dựa vào khai thác tài nguyên và môi trường.
* PL có vai trò ngăn ngừa hạn chế những tác động xấu là ảnh hưởng tới môi trường.
* Hs trao đổi thảo luận và cử đại diện lên trình bày.
1. Vai trò của PL đối với sự phát triển bền vững của đất nước:
a. Trong lĩnh vực kinh tế: 15’
- Phải tạo ra khung pháp lí cần thiết cho hoạt động kinh doanh.
- PL phải bảo đảm quyền tự do kinh doanh của CD không được hạn chế CD trong hoạt động kinh doanh.
- thông qua các quy định về thuế, PL khuyến khích thúc đẩy kinh doanh phát triển.
b. Trong lĩnh vực văn hóa:5’
 PL giữ vai trò chủ đạo, tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.
c. Trong lĩnh vực xã hội:5’
 - PL có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển XH.
 - Góp phần tích cực vào việc bảo vệ tiến bộ và công bằng XH.
d. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: 5’
 - PL là công cụ quan trọng xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lí, tạo ra sự phối hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.
 - Xác định trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường là của mọi người.
 - Khuyến khích mọi người tham gia bảo vệ môi trường.
e. Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh: 5’
 - PL là cơ sở tăng cường tiềm lực quốc phòng và an nhinh.
 - Tạo ra môi trường hòa bình, bảo đảm các điều kiện an ninh trật tự cần thiết đẻ XH ổn định và phát triển.
	* Củng cố: 4’
	Giáo viên cho học sinh làm bài tập ở SGK.
	* dặn dò:1’
 Về xem tiếp những nội dung còn lại
Ngày soạn : 	TPPCT: 29
Ngày dạy: 	Tuần : 29
 Bài 9: ( 4t) PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC.
I, II, III như tiết 1
IV: Các bước lên lớp: 
Kiểm tra bài cũ:
PL có vai trò như thế nào trong lĩnh vực kinh tế và an ninh quốc phòng?
 2. Vào bài mới: 35’ ( tiết 2 ) 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
- GV: nội dung này bao gồm những gì?
- GV cho học sinh đọc điều 7, 8 luật doanh nghiệp 2005 SGK trang 104.
- GV phân tích đàm thọai giới thiệu quyền tự do kinh doanh của CD.
+ Thế nào là quyền tự do kinh doanh của CD cho VD.
- GV kết luận:
- Biểu hiện ntn?
- GV yêu cầu HS đọc điều 13 luật doanh nghiệp 2005 SGK trang 98
- GV chuyển ý.
- GV: đặt câu hỏi:
 + Thế nào là nghĩa vụ kinh doanh của công dân?
 + Nghĩa vụ bao gồm những nội dung nào? VD.
 - GV: kết luận
 - GV: Cho HS đọc điều 17 luật thuế doanh nghiệp SGK tr. 98. Sau đó bổ sung và đưa ra câu hỏi: Trong các lĩnh vực kinh doanh nghĩa vụ nào là quan trọng nhất? Vì sao.
- Quyền tự do kinh doanh.
- Nhiệm vụ của CD khi tiến hành hoạt động kinh doanh.
- Học sinh đọc các điều trên.
- HS trình bày: 
VD: Kinh doanh nghề cá; sản xuất hàng tiêu dùng; đồ chơi điện tử..
- Biểu hiện:
+ Lựa chọn, quyết định kinh doanh mặt hàng nào.
+ Lĩnh vực kinh doanh.
+ Quy mô, hình thức.
- Nêu những đối tượng được quyền kinh doanh và những đối tượng không được quyền kinh doanh.
* Gợi ý: nghĩa vụ tuân thủ PL và đóng thuế.
* + Kinh doanh các ngành nghề theo giấy phép kinh doanh và các ngành nghề mà PL không cấm.
 + Nộp thuế, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 + Tuân thủ các quy định quốc phòng an ninh và trật tự an toàn XH.
 VD: Khi sản xuất kinh doanh công dân phải đóng thuế. 
* nghĩa vụ nộp thuế là quan trọng nhất. Vì: Thuế là khoản thu bắt buộc mà mỗi công dân, tổ chức kinh tế phải nộp vào ngân sách Nhà nước để phát triển đất nước.
2. Nội dung cơ bản của PL về sự phát triển bền vững của đất nước
a. Một số nội dung cơ bản của PL về phát triển kinh tế:
* Quyền tự do kinh doanh của CD: 15’
Mọi CD khi đã có ĐK do Pl quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nuoc71co1 thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.
* Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh: 20’
 Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công dân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà PL quy định cho mọi đối tượng, từng thành phần kinh tế, từng loại hình doanh nghiệp.
	* Củng cố: 4’
	GV: cho HS giải bài tập : bài tập số 2 tr.107, bài tập 12 tr. 108
	* Dặn dò:1’
	Về xem tiếp tiết 3
Ngày soạn : 	TPPCT:30
Ngày dạy: 	Tuần: 30
 Bài 9: ( 4t) PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC.
I,II,III . ( như ở tiết 1 ):
IV. Các bước lên lớp:
	1. Kiểm tra bài cũ: 5’
 Em công dân có quyền tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ như thế nào? Cho ví dụ chứng minh.
	2.Giảng bài mới: 35’
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
- GV: đặt vấn đề: Văn hóa là nền tảng tinh thần của XH. Văn hóa nó khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người. Tạo ra sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần.
 - GV: theo em nhiệm vụ của văn hóa là gì?
- GV: cho HS đọc điều 22, 23 Luật di sản văn hóa.
 GV: Đặt câu hỏi: Em hiểu như thế nào về phát triển văn hóa? PL có vai trò như thế nào đối với phát triển văn hóa? 
 GV kết luận:
GV: làm rõ hoạt động văn hóa?
GV: khuyến khích HS cho ví dụ minh họa.
VD: báo động tình trạng bạo lực trong giới nữ “ phát tán hình ảnh bạo lực học đường”.
- Hoạt động 2: tìm hiểu mục c.
GV: chia lớp thành 4 nhóm.
 Nhóm 1: PL quy định như thế nào về vấn đề việc làm, thực hiện xóa đói giảm nghèo.
Nhóm 2: PL quy định về vấn đề dân số?
Nhóm 3: PL quy định về vấn đề chăm sóc sức khỏe như thế nào?
 Nhóm 4: PL quy định vấn đề phòng chống tệ nạn XH như thế nào?
* Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
HS trao đổi và trình bày ý kiến cá nhân. 
* - Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, truyền dạy.
 - Giới thiệu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
* VD: Festival Huế 2008 với chủ đề: Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển( có 18 quốc gia đến từng các châu lục), diễn ra từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 6 năm 2008.
 Bình chọn Hạ Long là di sản văn hóa thế giới.
 Hoa hậu hoàn vũ thế giới tổ chức tại VN với sự tham gia của 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.
* + các cơ sở kinh doanh bằng nhiều giải pháp tạo ra việc làm.
 + Tăng nguồn vốn, trợ giúp người nghèo.
* Kìm chế gia tăng dân số, luật hôn nhân và gia đình,.
* bảo hiểm y tế cho ND, trẻ em dưới 6 tuổi không phải đóng viện phí, khám sức khỏe định kì cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.
* Luật phòng chống ma túy, đấu tranh phòng chống tội phạm
b. Một số nội dung cơ bản của PL về phát triển văn hóa:15’
 * Thế nào là PL về phát triển văn hóa:
- Xây dựng nền văn hóa tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc.
- Xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.
- Nghiêm cấm tuyên truyền văn hóa phản động , đồi trụy.
- Giữ gìn phát triển văn hóa vật thể và phi vật thể.
 - Tạo điều kiện chop ND làm chủ giá trị văn hóa.
* Vai trò của nhà nước:
- Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhan6tien61 hành các hoạt động văn hóa.
- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu kho tàng văn hóa VN.
* Vai trò của PL về phát triển văn hóa:
 - Nghiêm cấm hành vi truyền bá tư tưởng văn hóa đồi trụy.
 - Nghiêm cấm mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục .
 	* Củng cố: 4’
	Cho HS làm bài tập ở SGk
	* Dặn dò: 1’
	Về xem tiếp phần còn lại.
Ngày soạn : 	TPPCT:31
Ngày dạy: 	Tuần: 31
 Bài 9: ( 4t) PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC.
I,II,III . ( như ở tiết 1 ):
IV: Các bước lên lớp:
	1. Kiểm tra bài cũ:5’
 PL có vai trò như thế nào trong sự phát triển văn hóa?
	2. Vào nội dung mới: 35’
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
GV:Đặt vấn đề: bảo vệ tài nguyên và môi truong72la2 nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế XH của đất nước.
GV: chia lớp thành 4 nhóm
 Nhóm 1: PL quy dịnh như thế nào về vấn đề phát triển kinh tế?
 Nhóm 2: các hoạt động bảo vệ môi trường mà em biết ?
Nhóm 3: PL nghiêm cấm hành vi nào của công dân làm ảnh hưởng tới môi trường?
Nhóm 4: trách nhiệm của nhà nước và công dân đối v ới việc bảo vệ môi trường?
- Hoạt động 2: tìm hiểu mục e: + Bảo vệ quốc phòng và an ninh có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta hiện nay? 
 + Nội dung và nguyên tắc của việc bảo vệ quốc phòng và an ninh?
 GV: Theo em công dân có nghĩa vụ gì trong vấn đề xây dựng qốc phòng và an ninh?
* phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và tiến bộ XH.
* - Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên.
 - Bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.
* khai thác đánh bắt nguồn tài nguyên sinh vật bằng công cụ hủy diệt, khai thác kinh doanh thú động vật quý, chôn xả chất độc; chất phóng xạ.
* HS trình bày ý kiến cá nhân.
* - xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phát triển kinh tế văn hóa XH với quốc phòng an ninh và đối ngoại.
* Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế XH, phòng ngừa âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia.
* + tham gia luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện GD quốc phòng, tuyên truyền GD.
 + bản thân : rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, không tệ nạn XH.
d. một số nội dung cơ bản của PL về bảo vệ môi trường: 20’
e. một số nội dung cơ bản của PL về quốc phòng và an ninh: 15’
	* Củng cố: 4’
	HS làm bài tập ở SGK
	* Dặn dò:1’
	Xem tiếp bài 10.

Tài liệu đính kèm:

  • docB¢i 9( 4t).doc