Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Câu 6: Máy tăng âm thường được dùng:

A. Khuếch đại tín hiệu âm thanh B. Biến đổi điện áp

C. Biến đổi dòng điện D. Biến đổi tần số

Câu 7: Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:

A. Tín hiệu cao tần B. Tín hiệu xoay chiều

C. Tín hiệu một chiều D. Tín hiệu trung tần

Câu 8: Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh:

A. Dòng điện B. Điện áp

C. Điều chỉnh điện trở D. Trị số điện dung của tụ điện

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Ngày đăng 05/10/2021 Lượt xem 410Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: CÔNG NGHỆ 12
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(30 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học sinh:Lớp: 
Mã đề thi 209
Học sinh điền đáp án đúng của các câu trong đề vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
A
D
B
C
C
A
C
D
C
D
B
B
D
A
C
Câu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án
C
C
A
A
A
B
A
A
B
A
B
D
B
D
C
Câu 1: Việc đấu sao hay tam giác của tải ba pha phụ thuộc vào :
A. Điện áp của nguồn và tải.	B. Điện áp nguồn.
C. Điện áp tải.	D. Cách nối của nguồn.
Câu 2: Các khối cơ bản của máy thu thanh AM gồm:
A. 4 khối	B. 6 khối	C. 5 khối	D. 8 khối
Câu 3: Một máy biến áp 3 pha đấu Y / Yo, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:
A. Kd = Kp	B. Kd = Kp	C. Kd = Kp	D. Kd = 3 Kp
Câu 4: Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:
A. Truyền tín hiệu.	B. Mã hóa tín hiệu.	C. Điều chế tín hiệu.	D. Xử lý tín hiệu.
Câu 5: Góc lệch pha giữa các sđđ trong các dây quấn máy biến áp ba pha là:
A. 	B. 	C. 	D. Tất cả đều sai.
Câu 6: Máy tăng âm thường được dùng:
A. Khuếch đại tín hiệu âm thanh	B. Biến đổi điện áp
C. Biến đổi dòng điện	D. Biến đổi tần số
Câu 7: Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:
A. Tín hiệu cao tần	B. Tín hiệu xoay chiều
C. Tín hiệu một chiều	D. Tín hiệu trung tần
Câu 8: Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh:
A. Dòng điện	B. Điện áp
C. Điều chỉnh điện trở	D. Trị số điện dung của tụ điện
Câu 9: Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:
A. Đường truyền	B. Nguồn thông tin	C. Nhận thông tin	D. Xử lí tin
Câu 10: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất:
A. Cùng pha	B. Cùng biên độ
C. Cùng tần số, biên độ	D. Cùng tần số
Câu 11: Sóng trung tần ở máy thu thanh AM có trị số khoảng:
A. 565 Hz	B. 465 kHz	C. 465 Hz	D. 565 kHz
Câu 12: Nếu tải nối sao không có dây trung tính mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
A. 4 dây	B. 3dây	C. 2 dây	D. Tất cả đều sai
Câu 13: Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:
A. Điện áp	B. Điện áp và cường độ dòng điện.
C. Cường độ dòng điện	D. Tần số của dòng điện
Câu 14: Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:
A. Nâng cao điện áp	B. Nâng cao dòng điện
C. Nâng cao công suất máy phát	D. Cả 3 phương án trên
Câu 15: Lưới điện truyền tải có cấp điện áp là:
A. ≥ 66 V	B. ≤ 66V	C. ≥ 66KV	D. 66 KV
Câu 16: Dòng điện xoay chiều là dòng điện:
A. Có trị số luôn thay đổi.
B. Có chiều luôn thay đổi.
C. Có chiều và trị số liên tục thay đổi theo thời gian.
D. Có chiều và trị số không đổi.
Câu 17: Chức năng của lưới điện quốc gia là:
A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
Câu 18: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:
A. Phát và thu thông tin.	B. Phần phát thông tin.
C. Phát và truyền thông tin.	D. Phần thu thông tin.
Câu 19: Stato của động cơ không đồng bộ ba pha có mấy đầu dây nối vào hộp đấu dây đặt ở vỏ động cơ ?
A. 6	B. 3	C. 5	D. 4
Câu 20: Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:
A. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần
B. Khối mạch khuếch đại công suất: khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.
C. Khối mạch tiền khuếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định.
D. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.
Câu 21: Động cơ điện là máy điện biến đổi:
A. Cơ năng thành điện năng	B. Điện năng thành cơ năng
C. Nhiệt năng thành cơ năng D. Quang năng thành cơ năng
Câu 22: Nếu tải nối tam giác mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
A. 3dây	B. 2 dây	C. 4 dây	D. Tất cả đều sai
Câu 23: Động cơ không đồng bộ ba pha khi hoạt động có:
A. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của Rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường
C. Tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường
D. Tốc độ quay của rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường.
Câu 24: Các khối cơ bản của phần xử lí tín hiệu màu trong máy thu hình màu gồm:
A. 5 khối	B. 7 khối	C. 4 khối	D. 6 khối
Câu 25: Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Cường độ dòng điện pha có giá trị nào sau đây:
A. 46,24A	B. 64,24A	C. 64,24mA	D. 46,24mA
Câu 26: Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:
A. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.	B. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.
C. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.	D. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.
Câu 27: Cách tạo ra dòng điện xoay chiều:
A. Động cơ đốt trong	B. Máy biến thế
C. Pin hay ắc qui	D. Máy phát điện xoay chiều
Câu 28: Các máy điện nào có thể dùng thay thế cho nhau ?
A. Động cơ điện và máy biến áp.	B. Máy phát điện và động cơ điện
C. Máy phát điện và máy biến áp.	D. Không thể thay thế cho nhau được.
Câu 29: Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm:
A. 6 khối	B. 5 khối	C. 3 khối	D. 4 khối
Câu 30: Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ.
B. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ.
C. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
D. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ.
 --------------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ky_2_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_209_t.doc
  • docĐÁP ÁN KIEM TRA 12 1 T.doc