Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 8: Hệ thống thông tin và viễn thông (1 tiết) - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi

Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 8: Hệ thống thông tin và viễn thông (1 tiết) - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi

* Giới thiệu chung chủ đề: Chủ đề khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông gồm 2 nội dung chính

1. Nội dung 1: khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Nội dung, kiến thức kỹ năng chính của phần này là khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông, các môi trường truyền dẫn thông tin

2. Nội dung 2: Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông

Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của nội dung này là học sinh biết các khối và chức năng các khối trong phần thu và phát thông tin

* Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 1 tiết.

- Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông (10')

- Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông (20')

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

a. Kiến thức:

- Hiểu được khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.

- Biết được các khối cơ bản,nguyên lý làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông.

b. Kĩ năng:

Biết vận dụng hệ thống thông tin và viễn thông vào trong đời sống.c. Thái độ:

2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:

- Khả năng giả quyết vấn đề thông qua phần phát và thu thông tin.

- Rèn năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Năng lực hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Sách giáo khoa, sách giáo viên

- Tranh vẽ các hình 17-1, 17 – 2, 17 - 2, 17 - 3 SGK.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài 17 SGK,

- Tìm hiểu một số phương pháp truyền thông tin

 

docx 3 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 815Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chủ đề 8: Hệ thống thông tin và viễn thông (1 tiết) - Năm học 2019-2020 - Võ Văn Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/12/2019
Tiết: 19
 Chương IV: MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
 CHỦ ĐỀ 8: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
 (1 tiết)
* Giới thiệu chung chủ đề: Chủ đề khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông gồm 2 nội dung chính
1. Nội dung 1: khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
Nội dung, kiến thức kỹ năng chính của phần này là khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông, các môi trường truyền dẫn thông tin
2. Nội dung 2: Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông
Nội dung, kiến thức, kỹ năng chính của nội dung này là học sinh biết các khối và chức năng các khối trong phần thu và phát thông tin
* Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 1 tiết. 
- Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông (10')
- Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông (20')
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
a. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.
- Biết được các khối cơ bản,nguyên lý làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông.
b. Kĩ năng:
Biết vận dụng hệ thống thông tin và viễn thông vào trong đời sống.c. Thái độ:
2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:
- Khả năng giả quyết vấn đề thông qua phần phát và thu thông tin.
- Rèn năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Năng lực hoạt động nhóm.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: 
- Sách giáo khoa, sách giáo viên
- Tranh vẽ các hình 17-1, 17 – 2, 17 - 2, 17 - 3 SGK.
2. Học sinh:
- Đọc trước bài 17 SGK, 
- Tìm hiểu một số phương pháp truyền thông tin 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Tình huống xuất phát
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Học sinh biết được tầm quan trọng của hệ thống thông tin và viễn thông.
* Giáo viên giao nhiệm vụ mỗi nhóm HS thảo luận:
Do nhu cầu của cuộc sống con người chúng ta luôn luôn muốn biết được thông tin một cách nhanh nhất với sự phát triển của khoa học kỹ thuật để biết được con người đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong hệ thống thông tin và viễn thông như thế nào ?
* Học sinh các nhóm thảo luận thống nhất kết quả.
* Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 
* Giáo viên kết luận
* Dự kiến sản phẩm
+ Sản phẩm nhóm là các phương pháp truyền tin từ thời khai sinh đến thời hiện đại
* Đánh giá kết quả
Nhận xét đánh giá kết quả của các nhóm nhằm kiểm tra xem sự hiểu biết của các em về các phương pháp truyền thông tin
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Hiểu được thế nào là hệ thống thông tin và viễn thông. 
Nội dung 1: Hình thành kiến thức về hệ thống thống thông tin và viễn thông
- Cho các nhóm HS thảo luận đưa ra các phương pháp truyền tin thời sơ khai và hiện đại
- GV gợi ý cho HS liệt kê thành nhóm truyền thông tin bằng sóng vô tuyến điện riêng, để từ đó hình thành cho HS khái niệm hệ thống thông tin và hệ thống viễn thông.
- GV giới thiệu các môi trường truyền thông tin cho HS
- HS thảo luận và đưa ra các ví dụ và hình thành khái niệm 
- GV theo giỏi, gợi ý cho hs khi gạp khó khăn
* Dự kiến sản phẩm
+ Phân biệt được hệ thống thông tin và viễn thông, lấy ví dụ về hệ thống thông tin và viễn thông, biết được các môi trường truyền dẫn thông tin
* Đánh giá kết quả
Gv đánh giá kết quả làm việc của nhóm
- Biết được nhiệm vụ của phần thu và phần phát thông tin
- Biết được các khối và chức năng các khối trong phần thu và phát thông tin
Nội dung 2: Hình thành kiến thức về nguyên lý làm việc của hệ thống thống thông tin và viễn thông
- GV chia lớp làm các nhóm và giao thảo luận theo phiếu học tập các nội dung sau đây:
+ Câu 1: Chức năng của phần phát, thu thông tin
+ Câu 2: Chức năng các khối trong phần thu và phát thông tin
+ Câu 3: Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp giống và khác nhau ở điểm nào
- HS làm việc theo nhóm, GV theo dõi gợi ý cho HS 
* Dự kiến sản phẩm
+ Hs nêu được chức năng của phần thu và phần phát
+ HS nêu được các khối và chức năng các khối
* Đánh giá kết quả
Gv đánh giá kết quả làm việc của nhóm
Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Hệ thống hóa được kiến thức về khái niệm hệ thống thống thông tin và viễn thông, chức năng của phần thu và phần phát thông tin
 Cho các nhóm HS hệ thống hóa phần khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông, chức năng của phần thu và phát thông tin
* Dự kiến sản phẩm
kết quả làm việc của nhóm
sơ đồ tư duy của nhóm
* Đánh giá kết quả
- Giáo viên cho HS nhận xét đánh giá lẫn nhau, đồng thời GV cung đánh giá kết quả làm việc của các nhóm
Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng
Mục tiêu hoạt động
Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vân đề thực tiễn
+ Trả lời các câu hỏi:
- Sự giống và khác nhau giữa điện thoại cố định và di động?
- Hãy cho biết phương tiện truyền thanh hiện có của địa phương em?
* Dự kiến sản phẩm
sản phẩm làm việc của cá nhân nhóm
* Đánh giá kết quả
GV tự đánh gía và đánh giá lẫn nhau
IV. CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
1. Nhận biết
Câu 1: Hãy chọn đáp án sai
A. Hệ thống thông tin là hệ thống viễn thông.
B. Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.
C. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.
D. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền thông báo cho nhau qua đài truyền hình.
Câu 2: Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm:
A. 4 khối	B. 3 khối	C. 6 khối	D. 7 khối
Câu 3: Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm:
A. 4 khối
B. 3 khối
C. 5 khối
D. 6 khối
Câu 4: Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:
A. Nhận thông tin	B. Nguồn thông tin	C. Xử lí tin	D. Đường truyền
Câu 5: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:
A. Phần phát thông tin.	B. Phát và truyền thông tin.
C. Phần thu thông tin.	D. Phát và thu thông tin.
2. Thông hiểu: 
Câu 6: Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở:
A. Môi trường truyền tin	B. Mã hoá tin	C. Xử lý tin	D. Nhận thông tin
3. Vận dụng: 
Câu 7: Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được xem là hệ thống thông tin và viễn thông hay không

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_12_chu_de_8_he_thong_thong_tin_va_vien.docx