Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 132 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 132 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Câu 1: Máy biến áp hoạt động dựa trên:

 A. Hiện tượng cảm ứng điện từ

 B. Từ trường quay

 C. Hiện tượng cảm ứng điện từ và lực điện từ.

 D. Hiện tượng lực tương tác điện từ giữa từ trường quay và dòng điện cảm ứng.

Câu 2: Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:

 A. Khối mạch tiền khuyếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuyếch đại tới một trị số nhất định.

 B. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.

 C. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần

 D. Khối mạch khuyếch đại công suất: khuyếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 577Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 132 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
 ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Công nghệ .Lớp: 12. Thời gian làm bài: 45 phút. 
 (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề: 132
Họ tên học sinh: ...................................................................... Số thứ tự:......... 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào phiếu trả lời
Câu 1: Máy biến áp hoạt động dựa trên:
	A. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	B. Từ trường quay
	C. Hiện tượng cảm ứng điện từ và lực điện từ.
	D. Hiện tượng lực tương tác điện từ giữa từ trường quay và dòng điện cảm ứng.
Câu 2: Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:
	A. Khối mạch tiền khuyếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuyếch đại tới một trị số nhất định.
	B. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.
	C. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần
	D. Khối mạch khuyếch đại công suất: khuyếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.
Câu 3: Trong máy thu hình, việc xử lí âm thanh, hình ảnh:
	A. Tuỳ thuộc vào máy thu	B. Được xử lí độc lập
	C. Tuỳ thuộc vào máy phát	D. Được xử lí chung
Câu 4: Ở máy thu thanh tín hiệu vào khối chọn sóng thường là:
	A. Tín hiệu âm tần	B. Tín hiệu trung tần
	C. Tín hiệu cao tần	D. Tín hiệu âm tần, trung tần
Câu 5: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz).Rôto có 6 cặp cực từ , tốc độ quay của Rôto là 400(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là
	A. 0,2	B. 0,5	C. 0,1	D. 10
Câu 6: Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Muốn đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha ta thực hiện cách nào sau đây?
	A. Đảo đầu roto
	B. Giữ 2 dây pha, đảo đầu 1 pha
	C. Đảo đầu cuộn dây
	D. Giữ nguyên một pha đảo đầu 2 pha còn lại
Câu 8: Khi tải nối sao có dây trung tính, nếu một dây pha bị đứt thì điện áp đặt lên tải của 2 pha còn lại như thế nào:
	A. Bằng 0.	B. Giảm xuống.	C. Tăng lên.	D. Không đổi.
Câu 9: Trạm điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện:
	A. Vừa phân phối vừa truyền tải	B. Phân phối
	C. Truyền tải	D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi:
	A. Điện năng thành cơ năng	B. Cơ năng thành điện năng
	C. Quang năm thành cơ năng	D. Nhiệt năng thành cơ năng
Câu 11: Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là:
	A. Đỏ, lục, vàng	B. Xanh, đỏ, tím	C. Đỏ, tím, vàng	D. Đỏ, lục, lam
Câu 12: Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:
	A. Nâng cao công suất máy phát	B. Nâng cao dòng điện
	C. Nâng cao điện áp	D. Cả 3 phương án trên
Câu 13: Một nguồn điện ba pha có ghi kí hiệu sau 220V/380 V. Vậy 380V là điện áp nào sau đây:
	A. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính
	B. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm cuối X của một pha
	C. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm trung tính O
	D. Điện áp giữa hai dây pha
Câu 14: Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp pha UP là:
	A. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính
	B. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm trung tính O
	C. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm cuối X của một pha
	D. Tất cả đều đúng
Câu 15: Mức độ trầm bổng của âm thanh trong máy tăng âm do khối nào quyết định ?
	A. Mạch khuyếch đại công suất	B. Mạch âm sắc
	C. Mạch tiền khuếch đại	D. Mạch khuyếch đại trung gian
Câu 16: Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:
	A. Truyền tín hiệu.	B. Mã hóa tín hiệu.	C. Điều chế tín hiệu.	D. Xử lý tín hiệu.
Câu 17: Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:
	A. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.
	B. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.
	C. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.
	D. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.
Câu 18: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). có 6 cực từ, thì tốc độ quay của từ trường là
	A. 1500 (vg/ph)	B. 500(vg/ph)	C. 1000(vg/ph)	D. Tất cả sai
Câu 19: Một máy biến áp 3 pha đấu Y / Yo, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:
	A. Kd = Kp	B. Kd = Kp	C. Kd = 3 Kp	D. Kd = Kp
Câu 20: Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha:
	A. Là mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.
	B. Là mạch điện gồm nguồn và dây dẫn ba pha.
	C. Là mạch điện gồm nguồn và tải ba pha.
	D. Là mạch điện gồm nguồn điện, dây dẫn và tải.
Câu 21: Hệ số trượt trong động cơ không đồng bộ ba pha được xác định theo biểu thức nào sau đây:
	A. s = 	B. s = 	C. s = 	D. s = 
Câu 22: Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:
	A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng
	B. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng
	C. Cấu tạo chung cũng có rôto và stato
	D. Cả ba phương án trên
Câu 23: Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:
	A. Cường độ dòng điện	B. Điện áp và cường độ dòng điện.
	C. Điện áp	D. Tần số của dòng điện
Câu 24: Động cơ không đồng bộ ba pha khi hoạt động có:
	A. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
	B. Tốc độ quay của Rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường
	C. Tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường
	D. Tốc độ quay của rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường.
---------------------------------------- 
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1: Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 44000 vòng và dây quấn thứ cấp có 800 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu ▲/ Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có điện áp dây bằng 66 KV
Hãy: 
a. Máy biến áp thuộc loại tăng áp hay giảm áp? Vì sao?
b. Tính hệ số biến áp pha và dây.
c. Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_132_nam_hoc.doc
  • docTHI 12 COVID_THI 12 COVID_phieudapan.doc