Đề thi chọn HSG tỉnh môn Giáo dục công dân Lớp 12 - Bảng B - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)

Đề thi chọn HSG tỉnh môn Giáo dục công dân Lớp 12 - Bảng B - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)

Câu 4: (3,0 điểm) Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2007, chi đoàn lớp 12A trường THPT N tổ chức toạ đàm với chủ đề:

 Vào đại học có phải là con đường duy nhất để tìm việc làm và đóng góp sức mình cho xã hội hay không?

 Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình.

 

doc 4 trang Người đăng thuyduong1 Ngày đăng 22/06/2023 Lượt xem 232Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn HSG tỉnh môn Giáo dục công dân Lớp 12 - Bảng B - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề chính thức
Sở GD&ĐT Nghệ An
 Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh
 Năm học 2007-2008
Môn thi: giáo dục công dân lớp 12 thpt - bảng B
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (5,0 điểm) Anh (chị) hiểu thế nào là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa? Trình bày chính sách chung đối với các thành phần kinh tế của nước ta hiện nay.
Câu 2: (4,0 điểm) Có ý kiến cho rằng: Trong thời đại mở cửa và hội nhập kinh tế hiện nay, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập WTO thì việc kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của tất cả các dân tộc anh em trong nước là không còn phù hợp.
	 Anh (chị) có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 3: (3,0 điểm): “ Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...” (Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBCT QG, Hà Nội – 2006, trang 95)
	 a. Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo.
	 b. Nêu quan điểm của anh (chị) về chủ trương trên.
Câu 4: (3,0 điểm) Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2007, chi đoàn lớp 12A trường THPT N tổ chức toạ đàm với chủ đề:
 Vào đại học có phải là con đường duy nhất để tìm việc làm và đóng góp sức mình cho xã hội hay không? 
	 Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình.
Câu 5: (5,0 điểm) Anh T và chị H yêu nhau đã lâu, sau khi đăng ký kết hôn đã tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Họ đã có một con trai 4 tuổi. Do điều kiện kinh tế khó khăn, chị H đi lao động hợp tác ở nước ngoài. Thấy anh T ở nhà chăm sóc con nhỏ vất vả chị A (hàng xóm) hàng ngày sang giúp đỡ và rồi họ chung sống với nhau như vợ chồng. Khi chị H về nước, anh T và chị A vẫn tiếp tục quan hệ với nhau.
	 Hỏi: a. Quan hệ giữa anh T và chị A có vi phạm pháp luật không? 
	b. Chị H phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc gia đình?
 c. Anh T và chị A có được kết hôn với nhau không? Nêu các quy định về cấm kết hôn của luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. 
_____Hết_____
Họ và tên thí sinh:..................................................... Số báo danh:.................
Sở GD&ĐT Nghệ An
 Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh
 Năm học 2007-2008
Hướng dẫn chấm và biểu điểm đề chính thức
Môn: giáo dục công dân lớp 12 - bảng b
Câu 1: (5,0 điểm)
Học sinh phải trình bày được các vấn đề sau:
(0,5 điểm) Nền kinh tế nhiều thành phần là nền kinh tế hàng hoá.
(0,5 điểm) Nêu được tên 5 thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân); kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Định hướng xã hội chủ nghĩa:
(0,5 điểm) thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.....
(0,5 điểm) phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
(0,5 điểm) thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển y tế, văn hoá, giáo dục...
(0,5 điểm) phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
(1,0 điểm) Chính sách chung đối với các thành phần kinh tế của Nhà nước ta hiện nay: các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật,bình đẳng trước pháp luật...; cùng hợp tác, phát triển lâu dài và cạnh tranh lành mạnh... 
(1,0 điểm). Liên hệ tại địa phương: tồn tại những thành phần kinh tế nào; quy mô phát triển; hiệu quả; việc thực hiện các chính sách chung đối với các thành phần kinh tế đó...
Câu 2: (4,0 điểm)
(0,5 điểm): không đồng ý.
Lý do:
(0,5 điểm): di sản và truyền thống văn hoá của tất cả các dân tộc anh em trong nước là những giá trị vật chất, tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của tất cả các dân tộc anh em trong nước, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
(0,5 điểm): nêu được những di sản và truyền thống văn hoá chung của tất cả các dân tộc anh em trong nước như: yêu nước, tương thân tương ái, quả cảm kiên cường, thông minh cần cù sáng tạo...; 
(0,5 điểm) trân trọng và phát huy những cái tốt đẹp và có ích của riêng mỗi dân tộc như: tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán...
(0,5 điểm): việc kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá là một đòi hỏi mang tính tất yếu của tất cả các quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế
(0,5 điểm): ...đó là nền tảng vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của mỗi cá nhân và toàn dân tộc trong thời kỳ hội nhập hiện nay, là yếu tố làm nên cái riêng, bản sắc của dân tộc Việt Nam trên thế giới. 
(0,5 điểm): tuyệt đối không được có thái độ xem thường, thời ơ, phân biệt đối xử với giá trị văn hoá của các dân tộc anh em trong nước.
(0,5 điểm): Liên hệ thực tế hiện nay.
Câu 3: (3,0 điểm):
a. (1,5 điểm): Trình bày được 3 nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo: nâng cao dân trí; đào tạo nhân lực; bồi dưỡng nhân tài.
b. (1,5 điểm): 
(0,5 điểm) Nêu được một số thực trạng của giáo dục và đào tạo thời gian qua: nhận thức; chất lượng; quy mô...của giáo dục và đào tạo. 
(0,5 điểm) Là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế hiện nay, là điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo...
(0,5 điểm) Liên hệ thực tế: đã đổi mới phương pháp dạy học, có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, thực hiện cuộc vận động hai không trong giáo dục...
Câu 4: (3,0 điểm):
(0,5 điểm): là vấn đề không chỉ là mối quan tâm của các bạn trẻ mà là mối quan tâm của mỗi gia đình, toàn xã hội.
(0,5 điểm): vào đại học là ước mơ của tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng đạt đươc...
(0,5 điểm): vào đại học không phải là con đường duy nhất...,
(0,5 điểm): nhiều người đã thành công trên nhiều lĩnh vực của xã hội không phải bắt đầu từ các trường đại học... 
(0,5 điểm): mỗi cá nhân phải dựa trên năng lực, sở trường, hoàn cảnh của mình để xác định con đường phù hợp, tìm kiếm và tạo việc làm đem lại thu nhập hợp pháp cho bản thân và gia đình...
(0,5 điểm): liên hệ bản thân.
Câu 5: (5,0 điểm)
a. (0,5 điểm): quan hệ giữa anh T và chị A là trái pháp luật
 (0,5 điểm): anh T là người đã có vợ mà lại chung sống như vợ chồng với chị A nên anh T có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
b. (0,5 điểm): Để bảo vệ hạnh phúc gia đình chị H có thể kiện ra toà án nhân dân yêu cầu toà án chấm dứt việc chung sống như vợ chồng giữa anh T và chị A.
c. (0,5 điểm): Trong tình huống trên: không được kết hôn.
 (0,5 điểm): nếu hôn nhân của anh T và chị H tan vỡ và dẫn đến li hôn thì sau khi li hôn anh T và chị H được kết hôn với người khác theo quy định của pháp luật.
Quy định về cấm kết hôn của luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam là:
 (0,5 điểm) Người đang có vợ, có chồng;
(0,5 điểm) Người mất năng lực hành vi dân sự;
(0,5 điểm) Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời;
(0,5 điểm) Giữa cha mẹ nuôi hoặc người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng
(0,5 điểm) Giữa những người cùng giới tính. 
Hết

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_chon_hsg_tinh_mon_giao_duc_cong_dan_lop_12_bang_b_nam.doc