Đề kiểm tra một tiết môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra một tiết môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Trường THPT Trần Quang Diệu

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht). B. Thay đổi tần số của điện áp vào.

C. Thay đổi biên độ của điện áp vào. D. Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.

Câu 2: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, nếu thay các điện trở R1 và R2 bằng các đèn LED thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Các đèn LED sẽ luân phiên chớp tắt. B. Các tranzito sẽ bị hỏng.

C. Xung ra sẽ không còn đối xứng nữa. D. Mạch sẽ không còn hoạt động được nữa.

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 657Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
Môn: CÔNG NGHỆ 12
Mã đề thi 209
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
Câu
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Đáp án
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?
A. Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).	B. Thay đổi tần số của điện áp vào.
C. Thay đổi biên độ của điện áp vào.	D. Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.
Câu 2: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, nếu thay các điện trở R1 và R2 bằng các đèn LED thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
A. Các đèn LED sẽ luân phiên chớp tắt.	B. Các tranzito sẽ bị hỏng.
C. Xung ra sẽ không còn đối xứng nữa.	D. Mạch sẽ không còn hoạt động được nữa.
Câu 3: Tirixto chỉ dẫn điện khi
A. UAK 0.	B. UAK > 0 và UGK < 0.
C. UAK 0 và UGK > 0.
Câu 4: Trong các nhận định dưới đây về tụ điện, nhận định nào không chính xác?
A. Dòng điện xoay chiều có tần số càng cao thì đi qua tụ điện càng dễ.
B. Dung kháng cho biết mức độ cản trở dòng điện một chiều đi qua tụ điện.
C. Tụ điện cũng có khả năng phân chia điện áp ở mạch điện xoay chiều.
D. Dung kháng cho biết mức độ cản trở dòng điện xoay chiều đi qua tụ điện.
Câu 5: Chức năng của mạch tạo xung là:
A. Biến đổi năng lượng điện một chiều thành năng lượng dao động điện có xung và tần số theo yêu cầu.
B. Biến đổi năng lượng điện xoay chiều thành năng lượng dao động điện có xung và tần số theo yêu cầu.
C. Biến đổi năng lượng điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.
D. Biến đổi năng lượng điện một chiều thành năng lượng điện có sóng và tần số theo yêu cầu.
Câu 6: Người ta phân Tranzito làm hai loại là:
A. Tranzito PNN và Tranzito NPP.	B. Tranzito PPN và Tranzito NNP.
C. Tranzito PNP và Tranzito NPN.	D. Tranzito PPN và Tranzito NPP.
Câu 7: Ý nghĩa của trị số điện trở là:
A. Cho biết mức độ chịu đựng của điện trở.	B. Cho biết khả năng phân chia điện áp của điện trở.
C. Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong mạch điện.	D. Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.
Câu 8: Khi Tirixto đã thông thì nó làm việc như một Điôt tiếp mặt và sẽ ngưng dẫn khi
A. UAK 0.	B. UGK 0.	C. UAK 0.	D. UGK = 0.
Câu 9: Trên một tụ điện có ghi 160V - 100F. Các thông số này cho ta biết điều gì?
A. Điện áp đánh thủng và dung lượng của tụ điện.
B. Điện áp cực đại và khả năng tích điện tối thiểu của tụ điện.
C. Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện.
D. Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện.
Câu 10: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến mạch khuếch đại điện áp dùng OA?
A. Tín hiệu Uvào được đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1.
B. Điện áp ra và điện áp vào luôn có cùng chu kì, tần số và cùng pha.
C. Đầu vào không đảo được nối mass (nối đất)
D. Điện áp ra luôn ngược pha với điện áp vào.
Câu 11: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào
A. Độ lớn của điện áp ra.	B. Trị số của các điện trở R1 và Rht
C. Độ lớn của điện áp vào.	D. Chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.
Câu 12: Cấu tạo của tụ điện:
A. Dùng hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách bởi lớp điện môi.	B. Dùng dây kim loại, bột than.
C. Dùng dây dẫn điện quấn thành cuộn.	D. Câu a, b,c đúng
Câu 13: Công dụng của tụ điện là:
A. Tích điện và phóng điện khi có dòng điện một chiều chạy qua.
B. Ngăn chặn dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.
C. Ngăn chặn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng.
D. Ngăn chặn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng
Câu 14: Công dụng của điện trở là:
A. Điều chỉnh dòng điện và tăng cường điện áp trong mạch điện.
B. Hạn chế hoặc điều khiển dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.
C. Tăng cường dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.
D. Hạn chế dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.
Câu 15: Công dụng chính của IC khuếch đại thuật toán (OA) là:
A. Khuếch đại điện áp.	B. Khuếch đại dòng điện và tần số của tín hiệu điện
C. Khuếch đại chu kì và tần số của tín hiệu điện.	D. Khuếch đại công suất.
Câu 16: Ý nghĩa của trị số điện cảm là:
A. Cho biết mức độ tổn hao năng lượng trong cuộn cảm khi dòng điện chạy qua.
B. Cho biết khả năng tích lũy nhiệt lượng của cuộn cảm khi dòng điện chạy qua.
C. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của cuộn cảm.
D. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm
Câu 17: IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?
A. Hai đầu vào và một đầu ra.	B. Một đầu vào và hai đầu ra.
C. Một đầu vào và một đầu ra.	D. Hai đầu vào và hai đầu ra.
Câu 18: Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong các điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
A. Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại.
B. Biến áp nguồn vẫn hoạt động tốt, nhưng không có dòng điện chạy qua tải tiêu thụ.
C. Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn.
D. Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.
Câu 19: Công dụng của cuộn cảm là:
A. Phân chia điện áp và hạn chế dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm.
B. Ngăn chặn dòng điện cao tần, khi mắc với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.
C. Ngăn chặn dòng điện cao tần, dẫn dòng điện một chiều, lắp mạch cộng hưởng.
D. Ngăn chặn dòng điện một chiều, dẫn dòng điện cao tần, lắp mạch cộng hưởng.
Câu 20: Cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì?
A. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của cuộn cảm.
B. Cho biết mức độ cản trở dòng điện một chiều của cuộn cảm
C. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm.
D. Cho biết mức độ cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm.
Câu 21: Ý nghĩa của trị số điện dung là:
A. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng cơ học của tụ khi phóng điện.
B. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng hóa học của tụ khi nạp điện.
C. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện.
D. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của tụ điện.
Câu 22: Tirixto thường được dùng
A. Trong mạch chỉnh lưu có điều khiển.	B. Để ổn định điện áp một chiều.
C. Để khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung 	D. Để điều khiển các thiết bị điện trong các mạch điện .
Câu 23: Trong các nhóm linh kiện điện tử sau đây, đâu là nhóm chỉ toàn các linh kiện tích cực?
A. Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điôt.	B. Tranzito, IC, triac, điac, cuộn cảm.
C. Điôt, tranzito, tirixto, triac.	D. Tụ điện, điôt, tranzito, IC, điac.
Câu 24: Chức năng của mạch chỉnh lưu là:
A. Ổn định điện áp xoay chiều.	
B. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
C. Biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.	
D. Ổn định dòng điện và điện áp một chiều
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1 : Nêu nguyên tắc chung khi thiết kế mạch điện ? các bước thiết kế mạch nguyên lý ? (3 điểm)
Câu 2 : Chứng minh đặc tính đẫn điện của cuộn cảm ? (1 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mot_tiet_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_209_truong_t.doc
  • docCÔNG NGHÊ_CONG NGHE_phieudapan.doc