Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 132 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 132 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Câu 7: Việc đấu sao hay tam giác của tải ba pha phụ thuộc vào :

A. Cách nối của nguồn. B. Điện áp nguồn.

C. Điện áp của nguồn và tải. D. Điện áp tải.

Câu 8: Hệ thống điện quốc gia gồm:

A. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ.

B. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ.

C. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.

D. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ.

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 857Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 132 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: CÔNG NGHỆ 12
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(24 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học sinh:Lớp: 
Mã đề thi 132
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
Câu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án
Câu 1: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất:
A. Cùng pha	B. Cùng tần số, biên độ
C. Cùng biên độ	D. Cùng tần số
Câu 2: Dòng điện xoay chiều là dòng điện:
A. Có chiều và trị số liên tục thay đổi theo thời gian.
B. Có chiều và trị số không đổi.
C. Có trị số luôn thay đổi.
D. Có chiều luôn thay đổi.
Câu 3: Động cơ điện là máy điện biến đổi:
A. Điện năng thành cơ năng	B. Nhiệt năng thành cơ năng
C. Quang năng thành cơ năng D. Cơ năng thành điện năng
Câu 4: Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:
A. Xử lí tin	B. Nguồn thông tin	C. Nhận thông tin	D. Đường truyền
Câu 5: Một máy biến áp 3 pha đấu Y / Yo, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:
A. Kd = Kp	B. Kd = Kp	C. Kd = 3 Kp	D. Kd = Kp
Câu 6: Stato của động cơ không đồng bộ ba pha có mấy đầu dây nối vào hộp đấu dây đặt ở vỏ động cơ ?
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 7: Việc đấu sao hay tam giác của tải ba pha phụ thuộc vào :
A. Cách nối của nguồn.	B. Điện áp nguồn.
C. Điện áp của nguồn và tải.	D. Điện áp tải.
Câu 8: Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ.
B. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ.
C. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
D. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ.
Câu 9: Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:
A. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.	B. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.
C. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.	D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.
Câu 10: Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh:
A. Điện áp	B. Dòng điện
C. Điều chỉnh điện trở	D. Trị số điện dung của tụ điện
Câu 11: Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:
A. Cường độ dòng điện	B. Điện áp và cường độ dòng điện.
C. Điện áp	D. Tần số của dòng điện
Câu 12: Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:
A. Nâng cao dòng điện	B. Nâng cao điện áp
C. Nâng cao công suất máy phát	D. Cả 3 phương án trên
Câu 13: Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:
A. Truyền tín hiệu.	B. Điều chế tín hiệu.	C. Xử lý tín hiệu.	D. Mã hóa tín hiệu.
Câu 14: Nếu tải nối sao không có dây trung tính mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
A. 4 dây	B. 3dây	C. 2 dây	D. Tất cả đều sai
Câu 15: Các khối cơ bản của máy thu thanh AM gồm:
A. 5 khối	B. 8 khối	C. 6 khối	D. 4 khối
Câu 16: Lưới điện truyền tải có cấp điện áp là:
A. ≥ 66 V	B. ≤ 66V	C. ≥ 66KV	D. 66 KV
Câu 17: Sóng trung tần ở máy thu thanh AM có trị số khoảng:
A. 565 Hz	B. 465 kHz	C. 465 Hz	D. 565 kHz
Câu 18: Chức năng của lưới điện quốc gia là:
A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
Câu 19: Nếu tải nối tam giác mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
A. 3 dây	B. 2 dây	C. 4 dây	D. Tất cả đều sai
Câu 20: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:
A. Phát và truyền thông tin.	B. Phần thu thông tin.
C. Phần phát thông tin.	D. Phát và thu thông tin.
Câu 21: Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:
A. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần
B. Khối mạch khuếch đại công suất: khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.
C. Khối mạch tiền khuếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định.
D. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.
Câu 22: Góc lệch pha giữa các sđđ trong các dây quấn máy biến áp ba pha là:
A. 	B. 	C. 	D. Tất cả đều sai.
Câu 23: Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:
A. Tín hiệu trung tần	B. Tín hiệu xoay chiều
C. Tín hiệu một chiều	D. Tín hiệu cao tần
Câu 24: Động cơ không đồng bộ ba pha khi hoạt động có:
A. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của Rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường
C. Tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường
D. Tốc độ quay của rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều 3 pha 4 dây đối xứng biết mỗi pha gồm 10 bóng đèn có tổng trở Z = 10 Ω được nối vào nguồn điện có Up = 220V , tính Ud, Id, Ip Khi:
A. Tải nối hình sao
B. Tải nối hình tam giác ------------------------------------------------------------------------------
----------- HẾT ----------
---------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ky_ii_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_132.doc
  • docĐÁP ÁN KIEM TRA 12 1 T.doc