Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 (Trắc nghiệm)

Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm:

A. nguồn điện , dây dẫn các trạm điện và tải tiêu thụ.

B. nguồn điện , các trạm điện và tải tiêu thụ.

C. nguồn điện , lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ.

D. dây dẫn và các trạm điện.

[
]

Hệ thống điện quốc gia gồm:

A. nguồn điện và các hộ tiêu thụ. B. nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.

C. dây dẫn và các trạm điện. D. dây dẫn, các trạm điện và hộ tiêu thụ.

[
]

 

doc 3 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 914Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 (Trắc nghiệm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm:
A. nguồn điện , dây dẫn các trạm điện và tải tiêu thụ.
B. nguồn điện , các trạm điện và tải tiêu thụ.
C. nguồn điện , lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ.
D. dây dẫn và các trạm điện.
[]
Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. nguồn điện và các hộ tiêu thụ.	B. nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
C. dây dẫn và các trạm điện.	D. dây dẫn, các trạm điện và hộ tiêu thụ.
[]
Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có cấp điện áp truyền tải cao nhất là:
A. 66(kv)	B. 220(v)	C. 380(kv)	D. 500(kv)
[]
Trong cách nối nguồn điện hình sao, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Trong cách nối nguồn điện hình tam giác, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 đôi cực từ thì tốc độ quay của từ trường là :
A. 7,2(vg/ph)	B. 500(vg/ph)	C. 5(vg/ph)	D. 10(vg/ph)
[]
Tốc độ từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Một máy phát điện ba pha có điện áp pha mỗi dây quấn là 200 (V), nếu nối hình sao thì điện áp dây là:
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có . Dòng điện pha có giá trị:
A. 	B. 38(A)	C. 	D. 
[]
Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có .Dòng điện dây có giá trị:
A. 	B. 38(A)	C. 	D. 
[]
Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 cặp cực , tốc độ quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là:
A. 0,1	B. 0,5	C. 0,2	D. 10
[]
Muốn đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha ta thực hiện cách nào sau đây?
A. Đảo đầu roto	B. Giữ nguyên một pha đảo đầu 2 pha còn lại
C. Đảo đầu cuộn dây	D. Giữ 2 dây pha, đảo đầu 1 pha
[]
Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:
A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng	B. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng
C. Cấu tạo chung cũng có rôto và stato	D. Cả ba phương án trên
[]
Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc:
A. Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
C. Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường.
D. Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường.
[]
Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 4000 vòng, cuộn thứ thứ cấp 200 vòng thì đây là máy?
A. Tăng áp	B. Điều dòng	C. Điều áp	D. Hạ áp
[]
Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý máy biến áp ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 5 cuộn dây	C. 3 cuộn dây	D. 6 cuộn dây
[]
Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý động cơ không đồng bộ ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 5 cuộn dây	C. 3 cuộn dây	D. 6 cuộn dây
[]
Máy tăng âm được dùng để tăng âm ở:
A. Phòng họp đông người B. Lớp học đông người C. Rạp chiếu phim	 D. Tất cả đều đúng.
[]
Động cơ điện là dụng cụ biến điện năng thành:
A. Cơ năng	B. Hóa năng	C. Quang năng	D. Nhiệt năng
[]
Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn 3 pha hình sao?
A. Sử dụng được 2 mức điện áp.	B. Chắc chắn
C. Dễ đấu	D. Đơn giản
[]
Máy biến áp ba pha khi nối D/Yo thì : 
A. Kd = Kp	B. Kd =3 Kp	C. Kd = .Kp	 D. Kd = . Kp

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_2_mon_cong_nghe_lop_12_trac_nghiem.doc