Đề kiểm tra học kì I - Môn lí 12, năm học: 2006 - 2007

Đề kiểm tra học kì I - Môn lí 12, năm học: 2006 - 2007

Câu 1: Hiệu điện thế hiệu dụng của mạng điện dân dụng bằng 220V. Giá trị biên độ của hiệu điện thế đó bằng bao nhiêu ?

A. 310V B. 380V C. 440V D. 240V

Câu 3: Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng gì?

A. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều;

B. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở;

C. Ngăn cản hoàn toàn dòng điện;

D. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều.

 

doc 5 trang Người đăng haha99 Lượt xem 1192Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I - Môn lí 12, năm học: 2006 - 2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DAKLAK
 TRƯỜNG THPT BC LÊ HỮU TRÁC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-MÔN LÍ 12, NĂM HỌC: 2006-2007
(Đáp án ở trang 05)
Câu 1: Hiệu điện thế hiệu dụng của mạng điện dân dụng bằng 220V. Giá trị biên độ của hiệu điện thế đó bằng bao nhiêu ?
A. 310V	B. 380V	C. 440V	D. 240V
Câu 2: Đặt vào hai đầu một bàn là 200V-1000W một hiệu điện thế xoay chiều u=200(V). Độ tự cảm của bàn là không đáng kể. Biểu thức diễn tả cường độ dòng điện chạy qua bàn là có dạng:
 A. i=5sin100t (A) 	B. i=5 (A) 	
 C. i=5(A)	D. i=5sin(A)
Câu 3: Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng gì?
Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều;
Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở;
Ngăn cản hoàn toàn dòng điện;
Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều.
Câu 4: So với hiệu điện thế, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có cuộn cảm dao động điều hoà:
A. sớm pha hơn một góc 	B. trễ pha hơn một góc 
C. sớm pha hơn một góc -	D. trễ pha hơn một góc -
Câu 5: Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nó có khả năng gì?
Cho dòng điện đi qua một cách dễ dàng;
Cản trở dòng điện xoay chiều;
Ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều;
Cho dòng điện xoay chiều đi qua, đồng thời cũng có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều.
Câu 6: Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nhận xét nào sau đây là đúng?
Nếu tần số của dòng điện xoay chiều càng nhỏ, thì dòng điện càng dễ đi qua tụ;
Nếu tần số của dòng điện xoay chiều càng lớn thì dòng điện càng khó đi qua tụ;
Nếu tần số của dòng điện xoay chiều càng lớn thì dòng điện càng dễ đi qua tụ;
Nếu tần số của dòng điện bằng không (dòng không đổi), thì dòng điện dễ dàng đi qua tụ.
Câu 7: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng U0L=U0C . So với dòng điện, hiệu điện thế u ở hai đầu đoạn mạch sẽ:
A. cùng pha. 	B. sớm pha. 	C. trễ pha. 	D. vuông pha.
Câu 8: Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong đoạn mạch R-L-C được diễn tả theo biểu thức nào?
A. ;	B. f=	C. 	D. f2=
Câu 9: Trong máy phát điện:
phần cảm là phần tạo ra từ trường.
phần cảm là phần tạo ra dòng điện.
phần ứng được gọi là bộ góp.
phần ứng là phần tạo ra từ trường.
Câu 10: Một máy giảm thế có hai cuộn dây N=500 vòng và N’=100 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 100V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp sẽ bằng bao nhiêu?
A. 500V.	B. 50V.	C. 20V.	D. 200V.
Câu 11: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên:
hiện tượng quang điện.
hiện tượng tự cảm.
hiện tượng cảm ứng điện từ.
từ trường quay.
Câu 12: Chọn câu sai:
Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp xảy ra khi:
cos
C=
UL=UC
Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại P=UI.
Câu 13: Chọn câu sai:
Ý nghĩa của hệ số công suất cos:
Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn.
Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng lớn.
Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.
Công suất của các thiết bị điện thường phải 0,85.
Câu 14: Chọn câu sai:
Trong máy phát điện xoay chiều một pha:
Hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp.
Phần cảm là bộ phận đứng yên.
Phần tạo ra dòng điện là phần ứng.
Phần tạo ra từ trường gọi là phần cảm.
Câu 15: Chọn câu đúng:
Vai trò của máy biến thế trong việc truyền tải điện năng:
Giảm điện trở của dây dẫn trên đường truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.
Tăng hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.
Giảm hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.
Giảm sự thất thoát năng lượng dưới dạng bức xạ sóng điện từ.
Câu16: Điều nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha
Mỗi dòng điện xoay chiều trong hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha đều có cùng biên độ, cùng tần số.
Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống của ba dòng điện xoay chiều một pha.
Các dòng điện xoay chiều trong hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha luôn lệch pha nhau một góc bằng .
Các dòng điện xoay chiều trong hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha phải được sử dụng đồng thời, không thể tách riêng được.
Câu 17: Kết luận nào sau đây là đúng ứng với trường hợp ZL>ZC :
Cường độ dòng điện chậm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
Cường độ dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
Trong mạch có hiện tượng cộng hưởng.
Hệ số công suất lớn hơn 1.
Câu 18: Một đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), những phần tử nào không tiêu thụ điện năng:
điện trở thuần.	B. cuộn dây.	C. tụ điện.	D. cuộn dây và tụ điện
Câu 19: Một đoạn mạch xoay chiều gồm: R=100, cuộn dây thuần cảm có L=2/H và tụ điện có C= nối tiếp. Mắc mạch vào hiệu điện thế xoay chiều: u=200. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
i=2
i=2
i=2
i=2
Câu 20: Một biến thế hạ thế có số vòng dây của hai cuộn sơ và thứ cấp lần lượt là: 3750vòng, 125vòng. Cuộn sơ cấp mắc vào hiệu điện thế có giá trị hiệu dụng 3000V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở là bao nhiêu?
75V.	B. 125V.	C. 50V.	D. 100V.
Câu 21: Đoạn mạch gồm R,C nối tiếp;UR=40V,UC=30V.Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là:
10V.	B. 30V.	C. 40V.	D. 50V.
Câu 22: Hiệu điện thế hai đầu một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm L=H có biểu thức u=200(V). biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:
i=2
i=2
i=2
i=2
Câu 23: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì:
Dung kháng tăng.
Cảm kháng giảm.
Điện trở tăng.
Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.
Câu 24: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Hiệu điện thế hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: u=100(V), i=10(A).
Hai phần tử đó là R, L.
Hai phần tử đó là R, C.
Hai phần tử đó là C, L.
Tồng trở của mạch là 10
Câu 25: Chọn câu đúng 
Hiệu điện thế hai đầu mạch điện xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: u=100(V), i=4(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:
200W.	B. 400W.	C. 800W.	D. 600W.
Câu26: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 10sin(4). Chu kỳ của nó là:
A . T = 4s .	B . T = 2s .	C . T = 1s .	D . T = 0,5s.
Câu27: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 10sin(4) cm. Li độ của vật tại thời điểm t=3s là:
A . x = 5cm.	 	B . x = 4cm.	C . x = 10cm.	 	D . 5cm.
Câu28: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 10sin(4) cm. Độ lớn vận tốc khi vật ở li độ 6cm là:
A . V = 20cm/s .	B . V = 32cm/s .	C . V = 42cm/s . 	D . V = 10cm/s.
Câu29: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt: x1 = 4sin(10t-)cm; x2 = 3sin(10t+)cm; Biên độ của dao động tổng hợp là:
A . 7cm .	B . 1cm .	C . 5cm .	D . 2cm.
Câu:30 Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động: x1= 4sin(10t-)cm; x2 = 3sin(10t+)cm là:
A . x = 5sin(10t+)cm; B . x=sin(10t+)cm; C . x=sin(10t-)cm; D. x=5sin(10t+)cm.
Câu31: Biểu thức nào dưới đây là công thức của gương cầu:
A . ;	B . f = ;	C . f = ;	D . f = .
Câu32: Một vật AB đặt cách gương cầu lõm 17cm, tiêu cự gương cầu 15cm tính chất ảnh của vật AB qua gương cầu:
A . Aûnh ảo, lớn hơn vật, cùng chiều với vật.	B . Aûnh ảo, nhỏ hơn vật, ïcùng chiều với vật.
C . Aûnh thật, nhỏ hơn vật, ngược chiều với vật.	D . Aûnh thật, lớn hơn vật, ngược chiều với vật.
 Câu33: Chiếu một tia sáng từ nước ra ngoài không khí với góc tới 300 góc khúc xạ của tia sáng này bằng bao nhiêu, biết chiết suất của nước đối với không khí là 4/3.
A . r = 600 	B . r = 700 	C . r = 800 	D . r = 420
Câu 34: Chiếu một tia sáng từ nước ra ngoài không khí góc tới của tia sáng này bằng bao nhiêu thì bắt đầu xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần , chiết suất của nước là 4/3
A . igh = 620 ;	 	B . igh = 400 ;	 	C . igh = 48030’ 	D . igh = 53030’.
Câu35: Chọn câu đúng khi nói về mối liên hệ giữa góc tới và góc khúc xạ:
Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn, thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.
Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn, thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
Khi góc tới là 900 thì góc khúc xạ cũng bằng 900.
Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém, thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
Câu36: Chọn câu sai:
Chiết suất tuyệt đối của một môi trường nào đó tỉ lệ nghịch với vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường đó.
Chiết suất tuyệt đối của các môi trường luôn luôn nhỏ hơn 1.
Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1.
Chiết suất là đại lượng không có đơn vị.
Câu37: Trong các giá trị nêu dưới đây, giá trị nào đúng với chiết suất tuyệt đối của nước?
A. n=1,52.	B. n=2,42.	C. n=1,33.	D. n=1,5.
Câu38: Với quy ước O là đỉnh gương, F là tiêu điểm chính, C là tâm gương. Điều nào sau đây là sai khi nói về mối tương quan giữa vật và ảnh qua gương cầu lồi:
Vật thật cho ảnh thật cùng chiều với vật.
Vật thật cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.
Vật ảo nằm trong khoảng OF cho ảnh thật trước gương. Kích thước của ảnh lớn hơn vật.
Vật ở vô cùng cho ảnh nằm ở tiêu điểm của gương.
Câu39: Để giảm bớt hao phí do sự toả nhiệt trên đường dây khi cần tải điện đi xa trong thực tế có thể dùng biện pháp nào kể sau:
 A . Dùng dây dẫn bằng chất siêu dẫn có đường kính lớn.
 B .Tăng hiệu điện thế ở nơi sản xuất điện lên n lần để giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây n2 lần.
 C . Xây dựng nhà máy gần nơi tiêu thụ điện để giảm chiều dài đường dây truyền tải điện .
 D . Giảm hiệu điện thế máy phát điện n lần để giảm cường độ dòng điện trên đường dây n lần, nhờ vậy giảm công suất toả nhiệt xuống n2 lần
Câu40: Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của 1 trong 3 cuộn dây ở động cơ không đồng bộ 3 pha thì cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng bao nhiêu ?
	A . B=3B0 ;	B . B=0,5B0 ;	C . B=1,5B0 ;	D .B=2B0.
----- Hết -----
ĐÁP ÁN ĐỀ LÍ KÌ I, NĂM HỌC: 2005-2006 
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ĐÁP ÁN
A
B
D
B
D
C
C
B
A
C
CÂU
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ĐÁP ÁN
C
B
B
B
B
A
A
D
C
D
CÂU
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ĐÁP ÁN
D
C
D
B
A
D
C
B
B
C
CÂU
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ĐÁP ÁN
B
D
D
C
B
B
C
A
B
C

Tài liệu đính kèm:

  • doc0607_Ly12_hk1_BCLHT.doc