Giáo án Sinh 12 cơ bản bài 28: Loài

Giáo án Sinh 12 cơ bản bài 28: Loài

BÀI 28: LOÀI

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Giải thích được khái niệm loài sinh học (ưu và nhược điểm) theo quan niệm của Mayơ.

- Nêu các tiêu chuẩn để phân biệt hai loài thân thuộc.

- Nêu và giải thích được các cơ chế cách li trước và sau hợp tử.

- Giải thích được vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hóa.

2. Kĩ năng:

- Phát triển năng lực tư duy lí thuyết: Phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát.

- Phát triển kĩ năng làm việc độc lập với SGK.

 

doc 3 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 09/06/2016 Lượt xem 1573Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh 12 cơ bản bài 28: Loài", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 
BÀI 28: LOÀI
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức.
- Giải thích được khái niệm loài sinh học (ưu và nhược điểm) theo quan niệm của Mayơ.
- Nêu các tiêu chuẩn để phân biệt hai loài thân thuộc.
- Nêu và giải thích được các cơ chế cách li trước và sau hợp tử.
- Giải thích được vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hóa.
2. Kĩ năng:
- Phát triển năng lực tư duy lí thuyết: Phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát.
- Phát triển kĩ năng làm việc độc lập với SGK.
3. Thái độ:
- Thấy được vấn đề loài xuất hiện và tiến hóa như thế nào và chỉ dưới ánh sáng sinh học hiện đại mới được quan niệm và giải quyết đúng đắn.
II. Phương pháp :	Vấn đáp, làm việc độc lập, thảo luận nhóm
III. Đồ dùng dạy học : 	Phiếu học tập, ví dụ thực tế, sgk
IV. Tiến trình thực hiện
1.Kiểm tra bài cũ: 
- Đặc điểm thích nghi là gì ? cho VD
- Quần thể thích nghi được hình thành trên cơ sở nào? cho VD
2. Bài mới
	Có nhiều định nghĩa khác nhau về loài, vì vậy có nhiều khái niệm về loài. Sách giáo khoa chỉ giới thiệu loài sinh học 
A.KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC:
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Năm 1942, nhà tiến hoá học ƠnxtMayơ đã đưa ra khái niệm loài sinh học
▼học sinh nghiên cứu SGK.Trả lời câu hỏi khái niệm loài sinh học ?
-Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi sau :
Loài sinh học chỉ áp dụng cho những trường hợp nào?
Khái niệm loài sinh học nhấn mạnh điều gì?
Để phân biệt 2 loài người ta dựa vào các tiêu chuẩn để phân biệt: 3 tiêu chuẩn, chủ yếu là cách li sinh sản
Theo tiêu chuẩn cách li sinh sản 2 sinh vật thuộc 2 loài có những đặc điểm gì ?
▼Học sinh nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi sau : 
? Thế nào là cách li ? thế nào là cách li sinh sản?
Bổ sung : Cơ chế cách li không được xem là nhân tố tiến hoá vì nhân tố tiến hóa làm biến đổi tần số của alen và thành phần kiểu gen của quần thể, nhưng hai quần thể của cùng 1 loài được tiến hoá thành hai loài mới nếu giữa chúng xuất hiện sự cách li sinh sản.
-Có mấy hình thức cách li sinh sản ?
I. Khái niệm loài sinh học:
1. Khái niệm: 
- Loài sinh học là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác
2. Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài
- Tiêu chuẩn hình thái, địa lý-sinh thái
- Tiêu chuẩn sinh lí, hoá sinh
- Tiêu chuẩn cách li sinh sảnà chính xác nhất
* Lưu ý: Hai loài thân thuộc có thể có :Đặc điểm hình thái giống nhau sống trong cùng khu vực địa lí nhưng chúng không giao phối với nhau hoặc có giao phối nhưng lại sinh ra đời con bất thụ.
II. Các cơ chế cách li sinh sản gữa các loài:
1. Khái niệm:
-Cơ chế cách li là chướng ngại vật làm cho các sinh vật cách li nhau 
-Cách li sinh sản là các trở ngại (trên cơ thể sinh vật ) sinh học ngăn cản các cá thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ ngay cả khi các sinh vật này cùng sống một chỗ
▼Học sinh nghiên cứu SGK và thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập theo mẫu sau :
 Hình thức
Nội dung
Cách li trước hợp tử
Cách li sau hợp tử
Khái niệm
Nguyên nhân
Vai trò
-Gọi 2 học sinh trình bày 2 hình thức trên 
-GV bổ sung hoàn thành nội dung
2.Các hình thức cách li sinh sản
 Hình thức
Nội dung
Cách li trước hợp tử
Cách li sau hợp tử
Khái niệm
Những trở ngại ngăn cản sinh vật giao phối với nhau
Những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ 
Nguyên nhân
-Cách li nơi ở: cùng địa lý nhưng khác sinh cảnh 
-Cách li tập tính các cá thể thuộc các loài có những tập tính giao phối khác nhau.
-Cách li thời gian: các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể sinh sản vào các mùa vụ khác nhau 
-Cách li cơ học: do cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau 
- Con lai không có sức sống hoặc có sức sống nhưng bất thụ (do khác biệt về cấu trúc di truyền nên giảm phân không bình thường, tạo giao tử mất cân bằng gen à giảm khả năng sinh sản 
 Cơ thể bất thụ hoàn toàn
Vai trò
-Đóng vai trò quan trọng trong hình thành loài
-Duy trì sự toàn vẹn của loài.
3. Củng cố
- Yêu cầu học sinh đọc phần kết luận SGK
- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi SGK:
- Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân biệt các loài có chính xác không? Vì sao?
4. Hướng dẫn về nhà
	Đọc mục Em có biết?, học và trả lời câu hỏi SGK ; 
	Chuẩn bị bài 29
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày........, tháng......., 2010
	 Tổ trưởng kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 28 Sinh hoc 12 Can ban.doc