Giáo án Vật lý 12 nâng cao - Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng, lưỡng tính sóng, bạt của ánh sáng - Trường THPT BC Krông Pắk

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng, lưỡng tính sóng, bạt của ánh sáng - Trường THPT BC Krông Pắk

I- MỤC TIÊU.

Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử nămg lượng của Plăng và thuyết lưpưng tử ánh sáng của Anh – Xtanh.

Viết công thức Anh-Xtanh về hiện tượng quang điện bên ngoài

Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt

Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích ba định luật quang điện

II- CHUẨN BỊ.

HỌC SINH.

Ôn lại bài 43

Ôn lại các khái niệm hạt và sóng

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Lượt xem 1029Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 12 nâng cao - Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng, lưỡng tính sóng, bạt của ánh sáng - Trường THPT BC Krông Pắk", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT BC KRÔNG PẮK
BÀI 44: 
THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - LƯỠNG TÍNH SÓNG - BẠT CỦA ÁNH SÁNG
MỤC TIÊU.
Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử nămg lượng của Plăng và thuyết lưpưng tử ánh sáng của Anh – Xtanh.
Viết công thức Anh-Xtanh về hiện tượng quang điện bên ngoài 
Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt
Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích ba định luật quang điện
CHUẨN BỊ.
HỌC SINH.
Ôn lại bài 43
Ôn lại các khái niệm hạt và sóng 
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNGCỦA BÀI DẠY
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1(5 phút)
+Nêu các định luật quan điện
+So sánh hiện tượng quang điện bên trong và hiện tượng quang điện bên ngoài
GV: Đính chính lại nội dung mà học sinh đã trả lời.
Hoạt động 2 ( 7 phút)
H S: Tham khảo sách giáo khoa và trả lời câu hỏi C1
Thuyết lượng tử ánh sáng 
Giả thuyết lượng tử của Plăng 
Lượng năng lưịưng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định gọi là lượng tử năng lượng 
Kí hiệu: 
Trong đó: h = 6,625.10-34J.s
flà tần số của ánh sáng
Hoạt động 3 (5 phút)
Thuyết lượng tử ánh sáng. Photon
Chùm sáng là một chùm các photon. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định . Cường độ của chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát ra trong 1 giây
Phân tử, nguyên tử, êlẻctonphát x ạ ánh s áng c ũng c ó ngh ĩa l à ch úng h ấp th ụ hay b ức x ạ ph ôt ôn
C ác ph ôt ôn bay d ọc theo tia s áng v ới v ận t ốc c = 3.108m/s
Ho ạt đ ộng 4( 10 ph út)
Gi ải th ích c ác đ ịnh lu ật quang đ đ đ đ đ đ đi ện
Công thức Anh – Xtanh
hf= A + 
Hoạt động 5(10 phút)
H S: Cho biết hai tính chất đó thể hiện khi nào
Lưỡng tính sóng hạt
Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt 
Hoạt động 6 Cũng cố 
Nắm được công thức Anh – Xtanh
Giải thích được các định luật quang điện
Hiểu thế nào là sóng thế nào là hạt 
Bài tập:
Làm 5 bài tập SGK:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 44NC - THPT BC Krong Pak.doc