Giáo án ôn thi tốt nghiệp Năm học 2008-2009 môn Vật lý - Trương Hữu Phong

Giáo án ôn thi tốt nghiệp Năm học 2008-2009 môn Vật lý - Trương Hữu Phong

II.1 Sóng cơ học: phân biệt sóng dọc, sóng ngang, chu kì, tần số, tốc độ truyền sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng.

Sóng cơ là những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất.

VD: khi ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng, những gợn sóng nước lan truyền từ điểm rơi tạo thành các vòng tròn đồng tâm

Sóng ngang là sóng có phương truyền sóng vuông góc với phương dao động của các phần tử vật chất khi sóng truyền qua.

VD: quan sát một bụi luc bình khi sóng nước truyền qua ta thấy lục bình dao động quanh vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng, còn các gợn sóng lan truyền theo phương ngang, vậy sóng nước là sóng ngang

Sóng dọc là sóng có phương truyền sóng trùng với phương dao động của các phần tử vật chất khi sóng truyền qua.

VD: khi dùng dùi đánh lên mặt trống, lớp da bị kích thích dao động buộc lớp không khí tiếp xúc với nó dao động cưởng bức cùng phương với nó, do giữa các phân tử khí có lực liên kết nên các lớp không khí kế tiếp cũng bị dao động cưởng bức và sóng âm được truyền tới tai nghe, vậy sóng âm là sóng dọc

Chu kì của sóng là chu kì dao động chung của các phần tử vật chất khi sóng truyền qua. Kí hiệu: T. Số chu kì trong 1 đvtg là tần số f

Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động cùng pha với nhau.

Kí hiệu 

Biên độ sóng tại một điểm sóng truyền qua bằng biên độ dao động của phần tử vật chất tại điểm đó.

Kí hiệu A.

Tốc độ sóng là tốc độ truyền pha dao động:

Từ biểu thức tốc độ sóng suy ra: =vT, ta có định nghĩa khác về bước sóng:

“Bước sóng là quảng đường sóng truyền đi trong 1 chu kì”

Nếu nguồn phát sóng dao động với PT thì tại điểm M trên phương truyền sóng, cách nguồn một khoảng x sẽ dao động với PT trong đó v là tốc độ truyền sóng hay tốc độ truyền pha (không phải là vận tốc dao động điều hòa của nguồn!), là thời gian để sóng truyền từ nguồn tới M, là bước sóng

 

doc 12 trang Người đăng dung15 Lượt xem 693Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án ôn thi tốt nghiệp Năm học 2008-2009 môn Vật lý - Trương Hữu Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ II: SÓNG CƠ
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
II.1 Sóng cơ học: phân biệt sóng dọc, sóng ngang, chu kì, tần số, tốc độ truyền sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng.
ÜSóng cơ là những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất. 
VD: khi ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng, những gợn sóng nước lan truyền từ điểm rơi tạo thành các vòng tròn đồng tâm
ÜSóng ngang là sóng có phương truyền sóng vuông góc với phương dao động của các phần tử vật chất khi sóng truyền qua. 
VD: quan sát một bụi luc bình khi sóng nước truyền qua ta thấy lục bình dao động quanh vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng, còn các gợn sóng lan truyền theo phương ngang, vậy sóng nước là sóng ngang
Phương truyền sóng
ÜSóng dọc là sóng có phương truyền sóng trùng với phương dao động của các phần tử vật chất khi sóng truyền qua. 
VD: khi dùng dùi đánh lên mặt trống, lớp da bị kích thích dao động buộc lớp không khí tiếp xúc với nó dao động cưởng bức cùng phương với nó, do giữa các phân tử khí có lực liên kết nên các lớp không khí kế tiếp cũng bị dao động cưởng bức và sóng âm được truyền tới tai nghe, vậy sóng âm là sóng dọc
ÜChu kì của sóng là chu kì dao động chung của các phần tử vật chất khi sóng truyền qua. Kí hiệu: T. Số chu kì trong 1 đvtg là tần số f
ÜBước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động cùng pha với nhau. 
Kí hiệu l
l
l
A
ÜBiên độ sóng tại một điểm sóng truyền qua bằng biên độ dao động của phần tử vật chất tại điểm đó. 
Kí hiệu A.
ÜTốc độ sóng là tốc độ truyền pha dao động: 
ÜTừ biểu thức tốc độ sóng suy ra: l=vT, ta có định nghĩa khác về bước sóng:
“Bước sóng là quảng đường sóng truyền đi trong 1 chu kì”
ÜNếu nguồn phát sóng dao động với PT thì tại điểm M trên phương truyền sóng, cách nguồn một khoảng x sẽ dao động với PT trong đó v là tốc độ truyền sóng hay tốc độ truyền pha (không phải là vận tốc dao động điều hòa của nguồn!), là thời gian để sóng truyền từ nguồn tới M, là bước sóng
ÜQuá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. Khi sóng truyền qua, năng lượng của nguồn sóng được phân phối cho các phần tử vật chất trên phương truyền, làm cho các phần tử này dao động với biên độ tương ứng với mức năng lượng mà nó nhận được; vì càng xa nguồn số phần tử vật chất cần cung cấp năng lượng dao động càng “đông” nên năng lượng mỗi phần tử nhận được càng ít do đó biên độ càng giảm (trừ trường hợp lí tưởng, sóng truyền theo một phương, trên một đường thẳng, biên độ hầu như vẫn giữ nguyên)
­ Biên độ sóng = biên độ dđ của phần tử vật chất (có thay đổi khi truyền), chu kì-tần số sóng =chu kì-tần số dđ (không đổi khi truyền), nhưng tốc độ sóng (là một hằng số trong 1 môi trường xác định) khác với vận tốc dao động của các phần tử vật chất (là 1 hàm điều hòa)
II.2 Sóng âm-Tốc độ âm
ÜSóng âm là các sóng cơ học (dọc) lan truyền trong các môi trường vật chất, có thể gây ra cảm giác âm đối với tai người và các động vật có thính giác.
ÜNgười có thính lực bình thường nghe được âm có tần số từ khoảng 16Hz đến 20KHz. 
ÜSóng có tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là hạ âm và lớn hơn 20KHz gọi là siêu âm ; tai người không nghe được các âm này nhưng một số loài động vật như voi, chó, dơi... có thể nghe được. 
ÜTốc độ âm là tốc độ lan truyền sóng âm trong môi trường.
ÜTốc độ âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ vật chất của môi trường: nói chung tốc độ âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, tốc độ âm trong chất khí là nhỏ nhất, sóng âm không truyền được trong chân không. Những vật liệu có tính đàn hồi kém như bông, xốp ... truyền âm kém nên được dùng làm vật liệu cách âm (chân không cách âm tốt nhất vì không cho sóng cơ học truyền qua).
ÜTốc độ âm còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
II.3 Cường độ âm và mức cường độ âm. 
ÜCường độ âm (kí hiệu I) là năng lượng âm được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm. Đơn vị cường độ âm là W/m2. Cường độ âm không được dùng để đo độ to của âm vì 2 âm cùng cường độ nhưng khác tần số sẽ cho cảm giác to nhỏ khác nhau
ÜMức cường độ âm là một đại lượng đặc trưng cho độ to của âm có giá trị bằng logarit thập phân của tỉ số cường độ âm cần xác định độ to I với cường độ một âm được chọn làm chuẩn I0 (I0=10-12W/m2 ứng với tần số 1000Hz là âm nhỏ nhất mà tai người bình thường nghe được). Vậy độ to là một đặc trưng sinh lý của âm, phụ thuộc 2 đại lượng vật lí là cường độ và tần số âm
+ Kí hiệu mức cường độ âm là L. Công thức : .
+ Đơn vị mức cường độ âm là Ben (B) ; nhưng thường sử dụng ước số đề xi ben (dB) : 1B=10dB
+ VD một âm có độ to 90dB (9B) nghe to gấp 9 lần âm chuẩn nhưng có cường độ lớn gấp 109 lần âm chuẩn
II.4 Tần số âm ảnh hưởng đến tính chất âm, độ cao của âm và âm sắc.
ÜÂm có tần số xác định như tiếng đàn, tiếng hátgây cảm giác êm ái, dễ chịu gọi là nhạc âm. Âm không có tần số xác định như tiếng ồn trong giờ ra chơi, ngoài đường phố ... gây mệt mỏi, khó chịu gọi là tạp âm.
ÜĐộ cao của âm là đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào tần số :
+ Âm có tần số cao gây ra cảm giác thanh, dễ nghe 
+ Âm có tần số thấp gây ra cảm giác trầm, khó nghe 
Do đó phát thanh viên thường chọn nữ hoặc nam có giọng cao.
ÜÂm sắc là đặc trưng sinh lí của âm phụ vào nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất là biên độ và tần số. Âm sắc giúp ta phân biệt được tiếng đàn và tiếng kèn, giọng nói của người này và người khác. Khi một nguồn âm phát ra âm có tần số f0 (gọi là âm cơ bản) thì đồng thời cũng phát ra các âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0 ... gọi là các họa âm. Sự tổng hợp của âm cơ bản và các họa âm là sóng âm tổng hợp biến thiên tuần hoàn với tần số f0 nhưng đồ thị là đường cong có biên độ thay đổi phức tạp, tạo nên sắc thái riêng của từng nguồn âm gọi là âm sắc. 
II.5: Hiện tượng giao thoa – Sóng dừng
Ü Hai nguồn kết hợp S1, S2 phát ra 2 sóng kết hợp truyền tới M. Nếu chỉ có 1 nguồn phát sóng riêng lẻ, M sẽ dao động với PT hoặc Nếu cả 2 nguồn cùng phát sóng, PT dao động của điểm M nằm trên mặt sóng là PT dao động tổng hợp gọi là PT giao thoa sóng (dùng công thức cộng lượng giác hoặc giản đồ Fresnel): , trong đó gọi là hiệu đường đi từ 2 nguồn kết hợp S1, S2 tới M
ÜTa thấy biên độ dao động của M trên phương truyền sóng phụ thuộc vào hiệu đường đi : 
+ Tại những điểm mà hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng thì biên độ sóng tại M cực đại: a=2A
+ Tại những điểm mà hiệu đường đi bằng một số nửa nguyên lần bước sóng thì biên độ dao động cực tiểu: a=0. (những điểm đó đứng yên)
Tại các điểm khác biên độ dao động có giá trị trung gian.
A
B
l
M
d1
d2
ÜĐiều kiện xảy ra giao thoa: các sóng gặp nhau phải là sóng kết hợp (cùng tần số, cùng pha hoặc độ lệch pha không đổi)
ÜSóng dừng là một trường hợp riêng của giao thoa khi 2 sóng kết hợp gặp nhau là sóng tới và sóng phản xạ.Khi sóng dừng xảy ra trên một sợi dây dẽo, ta quan sát thấy hình ảnh những “bó” sóng; trong đó có những điểm dao động với biên độ cực đại (gọi là bụng), và những điểm đứng yên gọi là nút. Có thể dùng thước đo bước sóng, từ đó tính được tốc độ truyền sóng bằng công thức: v=l/T. Khoảng cách giữa hai nút hoặc bụng liên tiếp bằng nửa bước sóng
ÜĐiều kiện để có sóng dừng trên dây dài l:
Hai đầu dây cố định : trongđó λ là bước sóng, kÎZ+
Một đầu dây cố định : với kÎN 
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Dựa vào PT sóng, tìm các đại lượng đặc trưng của sóng cơ
VD2: Một sóng ngang có phương trình sóng là , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Xác định biên độ, chu kì, tần số, bước sóng, tốc độ truyền sóng và vận tốc dao động cực đại của 1 phần tử vật chất trên phương truyền sóng
è. phương trình sóng có dạng: 
Suy ra chu kì T=0,1s; f=10Hz; l=5cm
Tốc độ truyền sóng v=lf=50cm/s
Vận tốc dao động cực đại vmax=wA=
sMột sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài có phương trình sóng là : u = 6cos(4pt – 0,02px). Trong đó u và x được tính bằng cm và t tính bằng giây. Hãy xác định : Biên độ, tần số, bước sóng và tốc độ truyền sóng
Dạng 2: Viết phương trình sóng
VD1: Đầu A của dây cao su căng được làm cho dao động theo phương vuông góc với dây với biên độ 2cm, chu kỳ 1,6s. Sau 3s thì sóng truyền được 12m dọc theo dây.
a. Tính bước sóng.
b. Viết phương trình dao động tại một điểm cách đầu A 1,6m. 
VD2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng người ta tạo ra trên mặt nước 2 nguồn sóng A, B dao động với phương trình uA = uB = 5cos10pt (cm). Tốc độ sóng là 20cm/s. Coi biên độ sóng không đổi. Viết phương trình dao động tại điểm M cách A, B lần lượt 7,2cm và 8,2cm.
è1a. tốc độ sóng: v=4m/s; bước sóng l=vT=6,4m
è1b.
è2.PT có dạng: 
Biên độ 
PT dao động tại M: 
sMột quả cầu nhỏ gắn vào âm thoa dao động với tần số f = 120 Hz. Cho quả cầu chạm nhẹ vào mặt nước người ta thấy có một hệ sóng tròn lan toả ra xa mà tâm điểm chạm O của quả cầu với mặt nước. Cho biên độ sóng là A = 0,5cm và không đổi.
a) Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước. Biết rằng khoảng cách giữa 10 gợn lồi liên tiếp là 4,5cm.
b) Viết phương trình dao động của điểm M trên mặt nước cách O một đoạn x = 12cm
sMột sóng cơ học được truyền từ O với tốc độ v = 60cm/s. Năng lượng sóng cơ bảo toàn khi truyền đi. Dao động tại điểm O có dạng : x = 4cos2pt (cm). Xác định chu kì T và bước sóng l ? Viết phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn OM = 2,85m
sMột sóng cơ học được truyền từ O theo phương Ox với tốc độ v = 40cm/s. Năng lượng sóng cơ bảo toàn khi truyền đi. Dao động tại điểm O có dạng : x = 4cost (cm). Xác định chu kì T và bước sóng l? Viết phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn bằng 4m. 
sTrên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là: . Vận tốc truyền sóng là 3m/s. Viết phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d1 = 15cm; d2 = 20cm
Dạng 3: Ứng dụng của giao thoa và sóng dừng tìm tốc độ truyền sóng và biên độ sóng
VD1: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước tạo bởi âm thoa có tần số 100Hz đếm được 29 gợn lồi cố định và khoảng cách giữa hai gợn lồi ngoài cùng đo được 2,8cm. Tính tốc độ truyền sóng
VD2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 16Hz. Tại M cách A một khoảng 30cm và cách B một khoảng 25,5cm sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Tính tốc độ truyền sóng.
VD3: 1 dây dẽo dài 1,2m hai đầu cố định được kích thích dao động tạo sóng dừng thấy có 7 nút sóng. Biết tần số sóng là 100Hz. Tính tốc độ truyền sóng
è1. đỉnh 2 gợn lồi gần nhau nhất trên đoạn AB gọi là khoảng vân(i=nửa bước sóng)
Trên đoạn 2,8cm có 29 gợn lồi hay 28 khoảng vânÞ i=0,1cmÞl=2i=0,2cm
è2. đường trung trực là dãy cực đại ứng với n=0 suy ra M thuộc dãy cực đại ứng với n=3
hiệu đường đi d2-d1=4,5cm=3lÞ l=1,5cm 
tốc độ v=lf=24cm/s
è3. 7 nút sóng ứng với 6 bó sóng, áp dụng công thức điều kiện xảy ra sóng dừng hai đầu dây cố định (k=6) suy ra l=0,4m; tốc độ truyền sóng v=lf=40m/s
sMA=20cm; MB=28cm phương trình dao động của nguồn: x = 0,4sin40pt (cm) giữa M và trung trực của AB có 3 cực đại khác. Tính tốc độ sóng
s Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là: . Vận tốc truyền sóng là 3m/s. Tính biên độ của sóng tại N cách A 45cm và cách B 60cm
s Hai nguồn kết hợp A, B cách  ...  trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao động 
T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là 
A. 1,5m. 	B. 1m. 	C. 0,5m. 	D. 2m. 
Câu 2: Một dây đàn có chiều dài l, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là 
A. l/2. 	B. l/4. 	C. l. 	D. 2l. 
Câu3 : Sóng âm truyền trong thép với vận tốc 500m/s. Hai điểm trong thép gần nhau nhất lệch pha cách nhau 1,54m thì tần số của âm là : 
A. 80Hz. 	B. 810Hz 	C. 81,2Hz 	D. 812Hz
Câu4 : Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng là 
A. 334 m/s. 	B. 100m/s. 	C. 314m/s. 	D. 331m/s. 
Câ u 5: Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây đều là nút sóng thì 
A. chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng. 	 C. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. 
B. bước sóng luôn luôn đúng bằng chiều dài dây. D. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây. 
Caâu 6: Ñaàu A cuûa sôïi daây ñaøn hoài daøi dao ñoäng vôùi phöông trình u = Uocos 4pt. Tính chu kyø soùng, ñoä leâch pha giöõa hai ñieåm treân daây caùch nhau 1,5m bieát vaän toác truyeàn soùng v = 12m/s.
	A. T = 2 s, Dj = p/2 ; 	B . T = 0.5 s , Dj = p/2
	C. T = 0.5s, Dj = p/6 ;	D . T = 2 s, Dj = 2p/3
Caâu 7: Khi soùng cô hoïc truyeàn töø khoâng khí vaøo trong nöôùc thì ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng ñoåi ?
A. Vaän toác 	B. Taàn soá.	 	C. Naêng löôïng.	 D. Böôùc soùng.
Caâu 8:Ñieàu kieän coù soùng döøng treân sôïi daây coù hai ñaàu coá ñònh laø :
A. l = (2n + 1) l/2 	B. l = nl/2 	C. l = nl/2 + l/4	 D. (2n + 1) l 
Caâu9: Soùng truyeàn töø A ñeán M caùch A 4,5 cm, vôùi böôùc soùng l = 6 cm. Hoûi D ñ soùng taïi M coù tính chaát naøo sau ñaây?
A. Chaäm pha hôn soùng taïi A goùc 3p/2 	B. Sôùm pha hôn soùng taïi A goùc 3p/2.
C. Cuøng pha vôùi soùng taïi A. 	D. Ngöôïc pha vôùi soùng taïi A.
Caâu10: Daây AB daøi 15 cm ñaàu B coá ñònh. Ñaàu A laø moät nguoàn dao ñoäng hình sin vôùi taàn soá 10 Hz vaø cuõng laø moät nuùt. Vaän toác truyeàn soùng treân daây v = 50 cm/s. Hoûi treân daây coù soùng döøng khoâng ? neáu coù haõy tính soá buïng vaø nuùt nhì thaáy.
	A. Coù soùng döøng, soá buïng 6, soá nuùt 7 ;	B. khoâng coù soùng döøng.
	C. Coù soùng döøng, Soá buïng 7, soá nuùt 6 	D. Coù soùng döøng, soá buïng 6, soá nuùt 6 
Caâu11. Moät soùng truyeàn theo truïc Ox ñöôïc moâ taû bôõi phöông trình u = 8 cos (cm) trong ñoù x tính baèng meùt, t tính baêng giaây. Vaän toác truyeàn soùng laø 
A. 0,5 m/s	B. 4 m/s 	C. 8 m/s	D. 0,4m/s.
Caâu 12. Bieân ñoä soùng taêng 2 laàn vaø taàn soá soùng giaûm hai laàn thì naêng löôïng soùng
A. taêng 2 laàn B. taêng 4 laàn
C. giaûm 2 laàn D. vaãn khoâng ñoåi
Caâu 13. : Moät soùng cô hoïc coù böôùc soùng l truyeàn töø A ñeán M ( AM = d ) . M dao ñoäng ngöôïc pha vôùi A khi 
A. d = (k + 1) l 	B. d = (k + 0,5) l 	C. d = (2k + 1) l 	D. d = (k+1 ) l/2 	 ( kÎ Z)
Caâu 14. Moät soùng truyeàn treân maët bieån coù böôùc soùng 3m. Hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân cuøng moät phöông truyeàn soùng dao ñoäng leäch pha caùch nhau moät ñoaïn bao nhieâu? 
A. 0,75m B. 1,5m	C. 3m D. A, B, C ñeàu sai.
Caâu 15. Soùng truyeàn taïi maët chaát loûng vôùi vaän toác truyeàn soùng 0,9m/s, khoaûng caùch giöõa hai gôïn soùng lieân tieáp laø 2cm. Taàn soá cuûa soùng laø:
A. 0,45Hz 	B. 90Hz	C. 45Hz 	D. 1,8Hz
Caâu 16. Phöông trình dao ñoäng taïi ñieåm O coù daïng (mm). Chu kyø dao ñoäng taïi ñieåm O laø:
A. 100 (s)	B. 100p (s)	C. 0,01(s) 	D. (s)
Caâu 17. Soùng truyeàn taïi maët chaát loûng vôùi böôùc soùng 0,8cm. Phöông trình dao ñoäng taïi ñieåm O coù daïng u0 = 5cost (mm). Phöông trình dao ñoäng taïi ñieåm M caùch O moät ñoaïn 5,4cm theo höôùng truyeàn soùng laø phöông trình naøo? 
A. uM = 5cos(t + p/2) (mm) B. uM = 5 cos (t+13,5p) (mm)
C. uM = 5 cos (t – 13, 5p ) (mm). D. B hoaëc C
Caâu18. Cöôøng ñoä aâm chuaån laø I0 = 10-12W/m2. Cöôøng ñoä aâm taïi moät ñieåm trong moâi tröôøng truyeàn aâm laø 10-5W/m2. Möùc cöôøng ñoä aâm taïi ñieåm ñoù laø:
A. 50dB B. 60dB	C. 70dB D. 80dB
Caâu 19. Soùng döøng treân daây AB coù chieàu daøi 32cm vôùi ñaàu B coá ñònh. Taàn soá dao ñoäng cuûa daây laø 50Hz, vaän toác truyeàn soùng treân daây laø 4m/s. Treân daây coù:
A. 5 nuùt; 4 buïng B. 4 nuùt; 4 buïng	C. 8 nuùt; 8 buïng D. 9 nuùt; 8 buïng
Caâu 20. Soùng döøng treân daây AB coù chieàu daøi 22cm vôùi ñaàu B töï do. Taàn soá dao ñoäng cuûa daây laø 50Hz, vaän toác truyeàn soùng treân daây laø 4m/s. Treân daây coù:
A. 6 nuùt; 6 buïng B. 5 nuùt; 6 buïng	 C. 6 nuùt; 5 buïng D. 5 nuùt; 5 buïng 
Caâu21. Moät sôïi daây ñaøn hoài maûnh AB daøi l, ñaàu B coá ñònh, ñaàu A dao ñoäng vuoâng goùc sôïi daây vôùi phöông trình . Soùng phaûn xaï taïi B laø:
A. B. 
C. D. 
C©u22 . Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña mét nguån ph¸t sãng cã d¹ng u =uocos(20pt). trong kho¶ng thêi gian 0,225s, sãng truyÒn ®­îc qu¶ng ®­êng:
A. 0,225 lÇn b­íc sãng B. 2,25 lÇn b­íc sãng. C. 4,5 lÇn b­íc sãng D. 0,0225 lÇn b­íc sãng.
C©u23. Mét sãng ngang truyÒn trªn sîi d©y ®µn håi rÊt dµi víi vËn tèc sãng v=0,2m/s, chu kú dao ®éng T = 10s. kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng ng­îc pha nhau lµ:
 A. 50m B. 2m C. 0,02m D. 1m
C©u24. Mét sãng ngang truyÒn trªn sîi d©y ®µn håi rÊt dµi víi vËn tèc sãng v=0,5m/s, chu kú dao ®éng T = 10s. kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng cïng pha nhau lµ:
 A. 2,5m B. 20m C. 5m D. 0,05m
C©u 25. Trong thêi gian 12smét ng­êi quan s¸t thÊy cã 6 ngän sãng ®i qua tr­íc mÆt m×nh. VËn tèc truyÒn sãng lµ 2m/s. B­íc sãng cã gi¸ trÞ:
 A. 4,8 m B. 4m 	 C. 6m D. mét gi¸ trÞ kh¸c
C©u 26 : Sãng ©m tÇn sè f = 450 Hz, lan truyÒn víi vËn tèc v = 360 m/s trong kh«ng khÝ gi÷a hai ®iÓm c¸ch nhau 1 m trªn ph­¬ng truyÒn th× ®é lÖch pha lµ:
 A. B. C. D. p
C©u27 : Sãng trªn mÆt biÓn cã b­íc sãng l = 3m. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng cïng pha :
 A. 3m B. 1,5m C. 2,25m D. 2,5m
C©u 28: Mét ng­êi quan s¸t mét chiÕc phao trªn mÆt biÓn, thÊy nã nh« lªn cao 10 lÇn trong kho¶ng thêi gian 27s. Chu kú dao ®éng cña sãng lµ:
 A. 2,7s 	 B. 3s 	 C. 3,2s 	 D. 4s
C©u29. mét sãng c¬ häc lan truyÒn theo ph­¬ng oy víi vËn tèc v . Gi¶ sù r»ng khi lan truyÒn biªn ®é sãng kh«ng ®æi. T¹i 0 dao ®éng cã ph­¬ng tr×nh x= 2cos (cm). T¹i thêi ®iÓm t1 (trong chu kú ®Çu) li ®é cña 0 lµ x =cm vµ ®ang t¨ng. Li ®é x t¹i 0 sau thêi ®iÓm t1 3s lµ:
A. 1cm	C. 10 cm	C. -1cm	 D. -10cm
C©u30. ë ®Çu mét thanh thÐp ®µn håi dao ®éng víi tÇn sè16 Hz cã g¾n mét qu¶ cÇu nhá ch¹m nhÑ vµo mÆt n­íc, khi ®ã trªn mÆt n­íc cã h×nh thµnh mét sãng trßn t©m O. T¹i A vµ B trªn mÆt n­íc,n»m c¸ch xa nhau 6 cm trªn mét ®­êng th¼ng qua O, lu«n dao ®éng cïng pha víi nhau. BiÕt vËn tèc truyÒn sãng: 0,4 m/s £ v £ 0,6 m/s. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc nhËn gi¸ trÞ nµo d­íi ®©y?
 A. v = 52 cm/s B. v = 48 cm/s C. v = 44 cm/s D. Mét gi¸ trÞ kh¸c.
C©u 31. Mét s¬i d©y ®µn håi ,m¶nh rÊt dµi, cã ®Çu 0 dao ®éng víi f Î[ 40Hz: 53 Hz] theo ph­¬ng vu«ng víi s¬i d©y . VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y v = 5m/s. TÝnh f ®Ó ®iÓm M c¸ch o mét kho¶ng 20 cm lu«n dao ®éng cïng pha víi 0.
A. 40 Hz	B. 45 Hz	 C. 50 Hz 	 D. 53 Hz
C©u32. XÐt sãng lan truyÒn trªn mÆt n­íc . Ph­¬ng tr×nh dao ®éng t¹i nguån 0 cã d¹ng u = acos2pt (cm). VËn tèc truyÒn sãng lµ Vcm/s. Sau thêi gian 10s dao ®éng(tÝnh tõ thêi ®iÓm ban ®Çu) sãng lan ®Õn ®iÓm c¸ch nguån mét kho¶ng bao nhiªu vµ cã ®é lÖch pha so víi dao ®éng t¹i 0 lµ:
A. 10.V cm vµ Dj = 20p B. 10.V cm vµ Dj = p C. 20.V cm vµ Dj = 20p D. 10.V cm vµ Dj = 10p
C©u33. Mét sãng cã ph­¬ng tr×nh u =0,2cos(1000t - px) cm, trong ®ã x lµ to¹ ®é øng víi vÞ trÝ c©n b»ng. x¸c ®Þnh vËn tèc truyÒn sãng ( v¬i t(s), x(m))
 A. 500p cm/s B. 1000m/s C. 100m/s D mét gi¸ trÞ kh¸c.
C©u34. Mét tiÕng ®éng ®­îc ph¸t ra tõ ®¸y hå n­íc, råi ra kh«ng khÝ ®Õn mét m¸y c¶m thô ©m. M¸y nµy b¸o ©m mµ nã thu ®­îc cã tÇn sè f = 20.000 Hz. BiÕt vËn tèc truyÒn ©m cña n­íc gÊp 4 lÇn vËn tèc truyÒn ©m cña kh«ng khÝ. TÇn sè ©m ®­îc ph¸t ra tõ ®¸y hå cã gi¸ trÞ lµ:
A. 80.000 Hz	 B. 5.000Hz	C. 40.000 HZ 	D. 20.000Hz.
C©u35. Mét d©y ®µn håi dµi 0,5 m, hai ®Çu cè ®Þnh. Sãng dõng trªn d©y cã b­íc sãng dµi nhÊt lµ:
 A. 1M B. 0,5M C. 0,25M D. 0,125M.
C©u 36: Trong mét thÝ nghiÖm vÒ giao thoa sãng trªn mÆt n­íc, hai nguån kÕt hîp A, B dao ®éng víi tÇn sè f = 16Hz. T¹i mét ®iÓm M c¸ch A, B nh÷ng kho¶ng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M vµ ®­êng trung trùc cña AB cã hai d·y c¸c cùc ®¹i kh¸c. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc lµ:
 A. 12 cm/s B. 18 cm/s C. 22 cm/s D. 24 cm/s
C©u37. Mét sãng dõng trªn mét sîi d©y ®µn håi, sãng cã tÇn sè f =50 Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y 
V = 20 m/s. D©y cã chiÒu dµi L =2m. H·y x¸c ®Þnh sè bông, sè nót trªn d©y.
A. 11 nót vµ 10 bông B. 10nót vµ 9 bông.	 
 C. 6 nót vµ 5 bông 	 D. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
C©u38. Cho hai nguån kÕt hîp S1, S2 gièng hÖt nhau, c¸ch nhau 5cm, th× trªn ®o¹n S1 S2 quan s¸t ®­îc 9 cùc ®¹i giao thoa. NÕu gi¶m tÇn sè ®i hai lÇn th× quan s¸t ®­îc bao nhiªu cùc ®¹i giao thoa?
 A. 5.	B/ 7.	 C/ 3.	 D/ 17.
C©u39. T¹i hai ®iÕm S1 vµ S2 c¸ch nhau 10 cm trªn mÆt chÊt láng cã hai nguån ph¸t sãng dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng v¬i c¸c ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ u1 = 0,2cos(50pt ) cm vµ u2= 0,2 cos (50pt +p) cm. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt chÊt láng v =0,5 m/s. x¸c ®Þnh sè ®iÓm cã biªn ®é dao ®éng cùc ®¹i trªn ®o¹n th¼ng S1S2.
 A. 11 B. 1001 C. 21 D. 10
C©u40. BiÕt A,B lµ hai nguån dao ®éng trªn mÆt n­íc cã cïng ph­¬ng tr×nh x= 0,2 cos 200pt (cm) vµ c¸ch nhau 10cm. §iÓm M lµ ®iÓm n»m trªn ®­¬ng cùc ®¹i cã kho¶ng c¸chAM =8cm, BM= 6cm. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc v = . Trªn ®o¹n BM cã bao nhiªu ®­êng cùc ®¹i ®i qua?
A. Cã 18 ®­êng cùc ®¹i	B. Cã 15 ®­êng cùc ®¹i
C/ Cã 13 ®­êng cùc ®¹i kÓ c¶ ®­êng t¹i B vµ M D. Cã11 ®­êng cùc ®¹i kÓ c¶ ®­êng t¹i B vµ M	
C©u41. Hai nguån kÕt hîp S1,S2 lu«n dao ®éng cïng pha, n»m c¸ch nhau 6 cm trªn mÆt n­íc. Ng­êi ta quan s¸t thÊy c¸c giao ®iÓm cña c¸c gìn låi víi ®­êng th¼ng S1S2 chia S1S2 thµnh 10 ®o¹n b»ng nhau. 
BiÕt f1 = f2 = 50 Hz.
X¸c ®Þnh vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc.
A. 6 cm/s B. 30 cm/s	C. 120 cm/s	 D. 60 cm/s
C©u42. Mét sãng dõng trªn d©ycã d¹ng u =2 cos (px/3).cos40pt cm cña mét phÇn tö m«i tr­êng mµ vÞ trÝ c©n b»ng cña nã c¸ch gèc mét kho¶ng x(cm). x¸c ®Þnh vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y:
 A. 120cm/s B. 0,3 cm/s C. 40 cm/s D/ 240 cm/s
C©u 43: Tõ nguån S ph¸t ra mét ©m cã c«ng suÊt kh«ng ®æi vµ truyÒn ®¼ng h­íng vÒ mäi ph­¬ng. T¹i ®iÓm A c¸ch S mét ®o¹n b»ng 1m møc c­êng ®é ©m lµ L1 = 70dB. Møc c­êng ®é ©m t¹i B c¸ch S mét ®o¹n 10m lµ:
 A. 30dB 	 B. 40dB C. 50dB D. 55dB
Ñaùp aùn lyù thuyeát
1A
2D
3A
4C
5C
6B
7C
8C
9D
10D
11D
12B
13C
14C
15B
16C
17A
18D
19C
20B
21B
22A
23C
24C
25D
26A
27C
28B
29D
30C
31A
32C
33C
34D
35B
36C
37C
38D
39A
40D
41B
42B
43B
44C
45C
46B
47B
48A
49A
50D
51C
52C
Ñaùp aùn baøi taäp: 
1 B
2 D
3C
4B
5C
6B
7B
8B
9A
10A
11C
12D
13B
14A
15C
16C
17C
18C
19D
20A
21D
22C
23D
24C
25A
26C
27A
28 B
29A
30 B
31C
32A 
33 B
34D
35A
36D
37A 
38A
39D 
40C
41D
42A
43C 

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_ON_TOT_NGHIEP_CHUONG_II_SONG_CO_CB.doc