Giáo án sinh hoạt lớp 11

Giáo án sinh hoạt lớp 11

I/ Mục đích – yêu cầu :

1, Kiến thức :

- Tổng hợp thi đua tuần 24 và triển khai nội dung, phương hướng tuần 25

- Nhìn nhận, đánh giá những mặt đã và chưa làm được. Từ đó rút kinh nghiệm cho những tuần tiếp theo quyết tâm phấn đấu học tập và rèn luyện tốt hơn.

2, Kỹ năng :

- Rèn luyện : Tổ chức hoạt động , tổng kết , dẫn chương trình , tham gia ý kiến xây dựng tập thể lớp .

- Rèn luyện kĩ năng tự nhận thức, KN thể hiện sự tự tin, KN giao tiếp, KN hợp tác, KN quản lí thời gian, KN tìm kiếm và xử lí thông tin, . (Trong hoạt động chơi trò chơi là chủ yếu).

3, Thái độ :

- Nghiêm túc , tích cực , vui vẻ trong hoạt động .

 

doc 6 trang Người đăng hien301 Lượt xem 6643Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án sinh hoạt lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giáo án sinh hoạt lớp 11a5
(tuần 25)
Ngày soạn : 10/ 02/ 2012
Ngày giảng : 11/ 02 / 2012
I/ Mục đích – yêu cầu :
1, Kiến thức :
- Tổng hợp thi đua tuần 24 và triển khai nội dung, phương hướng tuần 25
- Nhìn nhận, đánh giá những mặt đã và chưa làm được. Từ đó rút kinh nghiệm cho những tuần tiếp theo quyết tâm phấn đấu học tập và rèn luyện tốt hơn.
2, Kỹ năng :
- Rèn luyện : Tổ chức hoạt động , tổng kết , dẫn chương trình , tham gia ý kiến xây dựng tập thể lớp .
- Rèn luyện kĩ năng tự nhận thức, KN thể hiện sự tự tin, KN giao tiếp, KN hợp tác, KN quản lí thời gian, KN tìm kiếm và xử lí thông tin, ... (Trong hoạt động chơi trò chơi là chủ yếu).
3, Thái độ :
- Nghiêm túc , tích cực , vui vẻ trong hoạt động .
II/ Chuẩn bị :
Nội dung : + Kiểm điểm hoạt động thi đua tuần 25.
 + Phương hướng tuần 26.
	 + Câu hỏi, phần thưởng cho phần thi giữa các Tổ.
III/ Tiến trình hoạt động :
1, Khởi động:
(NDCT – Lớp trưởng): Bắt nhịp cho cả lớp hát bài “ Bốn phương trời”
2, Tổ chức sinh hoạt : 
a. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu: 
	Đến dự giờ với lớp chúng ta hôm nay, mình xin trân trọng giới thiệu với các bạn có thầy Hoàng Văn Phong – GV dạy bộ môn thể dục. ( Xin các bạn 1 tràng pháo tay chào đón thầy)
b. Đánh giá hoạt động thi đua tuần 24:
(NDCT – Ngọc Lan): Sau đây mình xin phép đi vào tổng hợp thi đua tuần học 25.
	 Như vậy là một tuần học nữa lại trôi qua, giờ đây chúng ta cùng ngồi nhìn nhận lại những gì chúng ta đã làm được và những mặt hạn chế, tồn tại để từ đó rút kinh nghiệm sửa sai, cố gắng phấn đấu trong thời gian tiếp theo.
	(NDCT – Ngọc Lan): Xin trân trọng mời các bạn Tổ trưởng của các Tổ lần lượt đứng dậy tổng hợp, báo cáo thành tính thi đua trong tuần qua của tổ mình.
* Tổ 1: ( Tổ trưởng Hoàng Đình Cường)
- Học tập: + Điểm giỏi (9,10):..................................................................................................................................
	+ Điểm khá (7,8):....................................................................................................................................
	+ Điểm TB (5,6): ...................................................................................................................................
	+ Điểm yếu (3,4): ..................................................................................................................................
	+ Điểm kém (1,2): .................................................................................................................................
	+ Điểm zêrô: ( 0): ..................................................................................................................................
- Thực hiện nội quy, nề nếp:
+ Mặc áo đồng phục ngày thứ 2: ...............................................................................................................................
+ Đeo thẻ: ................................................................................................................................................................................
+ Mang ghế ngồi giờ chào cờ: ....................................................................................................................................
+ ăn quà vặt trong lớp: ...................................................................................................................................................
+ Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ: .................................................................................................................
+ Nói leo: .................................................................................................................................................................................
+ Gây gổ đánh nhau, mất đoàn kết: .........................................................................................................................
+ Nghỉ học không phép: .................................................................................................................................................
+ Nghỉ học có phép: ..........................................................................................................................................................
+ Bỏ giờ, bỏ tiết: ..................................................................................................................................................................
+ Đi học muộn: ....................................................................................................................................................................
+ Làm việc tốt: .....................................................................................................................................................................
- Đề nghị: + Tuyên dương: .......................................................................................................................................
	+ Phê bình: .................................................................................................................................................
* Tổ 2: ( Tổ trưởng Mỗ Khánh Ly)
- Học tập: + Điểm giỏi (9,10):..................................................................................................................................
	+ Điểm khá (7,8):....................................................................................................................................
	+ Điểm TB (5,6): ...................................................................................................................................
	+ Điểm yếu (3,4): ..................................................................................................................................
	+ Điểm kém (1,2): .................................................................................................................................
	+ Điểm zêrô: ( 0): ..................................................................................................................................
- Thực hiện nội quy, nề nếp:
+ Mặc áo đồng phục ngày thứ 2: ...............................................................................................................................
+ Đeo thẻ: ................................................................................................................................................................................
+ Mang ghế ngồi giờ chào cờ: ....................................................................................................................................
+ ăn quà vặt trong lớp: ...................................................................................................................................................
+ Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ: .................................................................................................................
+ Nói leo: .................................................................................................................................................................................
+ Gây gổ đánh nhau, mất đoàn kết: .........................................................................................................................
+ Nghỉ học không phép: .................................................................................................................................................
+ Nghỉ học có phép: ..........................................................................................................................................................
+ Bỏ giờ, bỏ tiết: ..................................................................................................................................................................
+ Đi học muộn: ....................................................................................................................................................................
+ Làm việc tốt: .....................................................................................................................................................................
- Đề nghị: + Tuyên dương: .......................................................................................................................................
	+ Phê bình: .................................................................................................................................................
* Tổ 3: ( Tổ trưởng Hoàng Thị Ngọc Lan)
- Học tập: + Điểm giỏi (9,10):..................................................................................................................................
	+ Điểm khá (7,8):....................................................................................................................................
	+ Điểm TB (5,6): ...................................................................................................................................
	+ Điểm yếu (3,4): ..................................................................................................................................
	+ Điểm kém (1,2): .................................................................................................................................
	+ Điểm zêrô: ( 0): ..................................................................................................................................
- Thực hiện nội quy, nề nếp:
+ Mặc áo đồng phục ngày thứ 2: ...............................................................................................................................
+ Đeo thẻ: ................................................................................................................................................................................
+ Mang ghế ngồi giờ chào cờ: ....................................................................................................................................
+ ăn quà vặt trong lớp: ...................................................................................................................................................
+ Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ: .................................................................................................................
+ Nói leo: .................................................................................................................................................................................
+ Gây gổ đánh nhau, mất đoàn kết: .........................................................................................................................
+ Nghỉ học không phép: .................................................................................................................................................
+ Nghỉ học có phép: ..........................................................................................................................................................
+ Bỏ giờ, bỏ tiết: ..................................................................................................................................................................
+ Đi học muộn: ....................................................................................................................................................................
+ Làm việc tốt: .....................................................................................................................................................................
- Đề nghị: + Tuyên dương: .......................................................................................................................................
	+ Phê bình: .................................................................................................................................................
* Tổ 4: (Tổ trưởng Lâm Ngọc Duy)
- Học tập: + Điểm giỏi (9,10):..................................................................................................................................
	+ Điểm khá (7,8):....................................................................................................................................
	+ Điểm TB (5,6): ...................................................................................................................................
	+ Điểm yếu (3,4): ..................................................................................................................................
	+ Điểm kém (1,2): .................................................................................................................................
	+ Điểm zêrô: ( 0): ..................................................................................................................................
- Thực hiện nội quy, nề nếp:
+ Mặc áo đồng phục ngày thứ 2: ...............................................................................................................................
+ Đeo thẻ: ................................................................................................................................................................................
+ Mang ghế ngồi giờ chào cờ: ....................................................................................................................................
+ ăn quà vặt trong lớp: ...................................................................................................................................................
+ Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ: .................................................................................................................
+ Nói leo: .................................................................................................................................................................................
+ Gây gổ đánh nhau, mất đoàn kết: .........................................................................................................................
+ Nghỉ học không phép: .................................................................................................................................................
+ Nghỉ học có phép: ..........................................................................................................................................................
+ Bỏ giờ, bỏ tiết: ..................................................................................................................................................................
+ Đi học muộn: ....................................................................................................................................................................
+ Làm việc tốt: .....................................................................................................................................................................
- Đề nghị: + Tuyên dương: .......................................................................................................................................
	+ Phê bình: .................................................................................................................................................
(NDCT –Ngọc Lan ):Sau đây xin trân trọng mời bạn Hoàng Thị Nga ( Lớp phó học tập) báo cáo chất lượng các giờ học trong tuần.
Giờ tốt:................	 Giờ khá:................ Giờ TB:................	 Giờ yếu:..................
Nhận xét, đánh giá của GV bộ môn cần lưu tâm:
+ Môn:........................, Tiết.........., Ngày thứ:...............
Lời nhận xét, đánh giá:..........................................................................................................
+ Môn:........................, Tiết.........., Ngày thứ:...............
Lời nhận xét, đánh giá:..........................................................................................................
+ Môn:........................, Tiết.........., Ngày thứ:...............
Lời nhận xét, đánh giá:..........................................................................................................
+ Môn:........................, Tiết.........., Ngày thứ:...............
Lời nhận xét, đánh giá:..........................................................................................................
+ Môn:........................, Tiết.........., Ngày thứ:...............
Lời nhận xét, đánh giá:..........................................................................................................
* Tổng hợp thi đua, xếp loại giữa các Tổ:
Theo tiêu chí chấm điểm thi đua do BCH Đoàn trường đề ra thì đánh giá tổng điểm các Tổ đạt được như sau: 
Tổ 1: Tổng điểm đạt được:.............	Đứng thứ:...........
Tổ 2: Tổng điểm đạt được:.............	Đứng thứ:...........
Tổ 3: Tổng điểm đạt được:.............	Đứng thứ:...........
Tổ 4: Tổng điểm đạt được:.............	Đứng thứ:...........
(Lưu ý: + Đi muộn: -3 đ.	+ Nghỉ K: -5 đ.	+ Bỏ tiết: -4 đ.
	 + Điểm 9, 10: + 3đ.	+ Điểm 7,8: + 2đ.	+ Điểm 5,6: + 1 đ.
	 + Điểm 3,4: -1đ	+ Điểm 1,2: - 2đ.	+ Điểm 0: -3đ.
Các lỗi khác: MTT, ăn quà, không áo đồng phục, không ghế, không thẻ,.... – 2đ).	
c. Nhận xét của Lớp trưởng: (Ngọc Lan)
- So sánh với tuần trước, từ đó rút ra ưu nhược điểm nổi bật của tuần này. => Tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra những giải pháp. (Lưu ý: Nên để các bạn tự nhìn nhận khuyết điểm, phân tích nguyên nhân và hứa sửa chữa khuyết điểm của bản thân).
- Nhận xét, góp ý mang tính thân thiện, tích cực, giúp các bạn nhìn nhận đúng đắn vấn đề và quyết tâm khắc phục.
- Khen ngợi những bạn đạt thành tích cao trong học tập: Hăng hái phát biểu, có nhiều điểm khá giỏi trong tuần. ( Có phần thưởng ).
d. Nhiệm vụ tuần tới : ( Ngọc Lan)
1. Một lần nữa nhắc nhở lớp chuẩn bị cho hội nghị phụ huynh: ( Giấy mời đã phát).
	+ Thời gian: Sáng chủ nhật tuần sau, ngày 12/ 02/ 2012.
	+ Địa điểm: Trường THPT Bình Gia
	+ Yêu cầu: Có mặt đầy đủ. HS cần chuyển tận tay giấy mời về cho phụ huynh mình. Vì đây là lần hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Thông báo về tình hình kết quả học tập rèn luyện trong học kì I, đầu kì II và triển khai kế hoạch cho học kì II.
	+ Các thành viên tham gia phục vụ hội nghị: Ngọc Lan, Tiên, Duy, Đình Cường.
( Yêu cầu có mặt từ 7h 15’ để chuẩn bị ghế ngồi và hướng dẫn phụ huynh)
2. Nhắc các bạn trong đội tuyển lưu ý:
+ Ngày thi HSG cấp trường: Chiều nay (Thứ 7 ngày 11 tháng 02 năm 2012). 13h00 có mặt thi.
+ Kì thi HSG cấp Tỉnh được tổ chức vào ngày 22/03/2012.
3. Nhắc nhở giáo dục đạo đức cho các bạn cá biệt: Đầu tóc, ăn mặc, nghỉ học, bỏ giờ, điểm kém,...
4. Cảnh báo một số hiện tượng đặc biệt nguy hiểm:
	+ Vi phạm nội quy điều lệ.
	+ Vi phạm luật giao thông
	+ Ngồi quán la cà, chơi điện tử, đánh bạc,...
5. Giờ vào lớp buổi chiều thay đổi: Từ 12h30’ --> 12h45’
6. Cho lớp chép TKB:
Buổi sáng
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
CHAOCO
GDCD
Van hoc
Sinh hoc
Vat ly
Hoa hoc
2
Toan
Thể dục
Thể dục
Ngoai ngu
GDQP
3
KTCN
Van hoc
Ngoai ngu
Ngoai ngu
Toan
Lich su
4
Van hoc
Van hoc
GDCD
Toan
Tin hoc
Van hoc
5
Hoa hoc
Tin hoc
Toan
Vat ly
Dia ly
Sinh hoat
...................
e. Các vấn đề khác: (Ngọc Lan yêu cầu lớp phó lđ, bí thư,... triển khai)
+ Vấn đề lao động: Yêu cầu lớp phó lao động triển khai công việc lao động ( Nếu có)
+ Vấn đề Đoàn trường: Yêu cầu Bí Thư lớp triển khai công việc Đoàn trường giao nhiệm vụ. ( Nếu có)
(NDCT – Ngọc Lan ): Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động cuối cùng, đó là chơi trò chơi. ( Thi đua tài năng giữa các Tổ).
d. Chơi trò chơi: ( Trò chơi: “ Giao lưu 3 miền ”)
(NDCT – Ngọc Lan): Hôm nay chúng ta sẽ cùng trổ tài thi đấu giữa các thành viên trong các Tổ bằng hình thức chơi trò chơi thi kể tên qua hình thức bốc thăm câu hỏi.
Thể lệ: Mỗi Tổ sẽ cử ra 4 bạn đại diện thành lập 1 đội thi lên bảng tham gia, số còn lại ngồi dưới cổ vũ cho đội mình. 
Trũ chơi "Giao lưu 3 miền" 
Ở mỗi miền cú một cỏch gọi khỏc nhau nờn đõy là trũ chơi giỳp cho cỏc miền được gần lại với nhau, cũng là cỏch cho người chơi hiểu hơn về cỏc miền. 
+ Cỏch chơi như sau: Lần lượt từng đội phải nghĩ và núi ra được "Ở quờ tụi, cỏi ... gọi là ... cỏi ..." (VD: ở quờ tụi cỏi muỗng gọi là cỏi mụi, Ở quờ tụi cỏi bỏt gọi là cỏi chộn,ở quờ tụi con heo gọi là con lợn, ...) 
+ Bốn đội chơi cho đến khi cú 3 đội thua cuộc khụng nghĩ ra được từ địa phương để núi như trờn thỡ thụi. 
 + Chỳ ý là cỏch gọi địa phương chứ khụng phải giọng núi địa phương như "hà nội" gọi là "hà lội" là khụng chấp nhận 
+ Đội nào khụng đọc được tiếp là thua và phải rời cuộc chơi.
+ Đội thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng.
Khi các đội đã sẵn sàng, trọng tài sẵn sàng thì hô “ Bắt đầu”.
......................................
* Tổng kết đánh giá, nhận xét và trao giải:(Ngọc Lan)
3. Kết thúc: (Dặn dò)
.................................HếT...............................
Câu hỏi: Em hãy kể đầy đủ, chính xác họ tên của các Thầy, Cô dạy bộ môn Tiếng Anh trường THPT Bình Gia. ( Kể cả các Thầy Cô đang đi học cao học).
Câu hỏi: Em hãy kể đầy đủ, chính xác họ tên của các Thầy, Cô dạy bộ môn Vật lý trường THPT Bình Gia. ( Kể cả các Thầy Cô đang đi học cao học).
Câu hỏi: Em hãy kể đầy đủ, chính xác họ tên của các Thầy, Cô dạy bộ môn Lịch sử trường THPT Bình Gia. ( Kể cả các Thầy Cô đang đi học cao học).
Câu hỏi: Em hãy kể đầy đủ, chính xác họ tên của các Thầy, Cô dạy bộ môn Ngữ văn trường THPT Bình Gia. ( Kể cả các Thầy Cô đang đi học cao học).

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an sinh hoat lop 11A5 (Tuan 25).doc