Đề thi thử đại học lần II môn: Vật lý 12

Đề thi thử đại học lần II môn: Vật lý 12

Câu 1: Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Khi chỉ nối R,C vào nguồn điện xoaychiều thì thấy dòng điện i sớm pha π/4 so với điện áp đặt vào mạch. Khi mắc cả R, L, C vào mạch thì thấy dòng điện i chậm phaπ/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ nào sau đây là đúng:

A. ZC = 2ZL; B. R = ZL = ZC; C. ZL= 2ZC; D. ZL = ZC.

Câu 2: Bánh đà của một động cơ đang quay đều thì chịu tác dụng của một mômen lực cản không đổi. Xét một điểm M trên vành bánh xe, nhận định nào sau đây về gia tốc a của nó là đúng:

A. a luôn không đổi cả về hướng và độ lớn;

B. Góc hợp bởi vectơ gia tốc ar và bán kính quỹ đạo tại vị trí đang xét của M có độ lớn không đổi;

C. a luôn hướng về tâm quỹ đạo và có độ lớn không đổi;

D. Góc hợp bởi vectơ gia tốc a và bán kính quỹ đạo tại vị trí đang xét của M có độ lớn thay đổi.

pdf 5 trang Người đăng ngochoa2017 Lượt xem 1202Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử đại học lần II môn: Vật lý 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trang 1/4- Mã đề thi 123 
SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH 
GV soạn đề: Nguyễn Thanh Sơn 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2008 - 2009 
MÔN: VẬT LÝ 12 
(Đề thi gồm 4 trang, 50 câu trắc nghiệm – 90 phút làm bài ) 
 Mã đề thi 123 
Câu 1: Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Khi chỉ nối R,C vào nguồn điện xoay 
chiều thì thấy dòng điện i sớm pha pi/4 so với điện áp đặt vào mạch. Khi mắc cả R, L, C vào mạch thì thấy dòng điện i chậm pha 
pi/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ nào sau đây là đúng: 
A. ZC = 2ZL; B. R = ZL = ZC; C. ZL= 2ZC; D. ZL = ZC. 
Câu 2: Bánh đà của một động cơ đang quay đều thì chịu tác dụng của một mômen lực cản không đổi. Xét một điểm M trên vành 
bánh xe, nhận định nào sau đây về gia tốc a
r
 của nó là đúng: 
A. a
r
 luôn không đổi cả về hướng và độ lớn; 
B. Góc hợp bởi vectơ gia tốc a
r
 và bán kính quỹ đạo tại vị trí đang xét của M có độ lớn không đổi; 
C. a
r
 luôn hướng về tâm quỹ đạo và có độ lớn không đổi; 
D. Góc hợp bởi vectơ gia tốc a
r
 và bán kính quỹ đạo tại vị trí đang xét của M có độ lớn thay đổi. 
Câu 3: Dùng một âm thoa có tần số rung f = 100Hz người ta tạo ra tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên 
độ, cùng pha. Biết S1S2 = 3,0cm. Trên mặt nước quan sát được một hệ gợn lồi gồm một thẳng là trung trực của S1S2 và 14 gợn 
dạng hypebol ở mỗi bên nó. Khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng đo dọc theo S1S2 là 2,8cm. Xét dao động của điểm M cách S1 và 
S2 lần lượt là 6,5cm và 3,5cm. Nhận xét nào sau đây là đúng: 
A. M dao động lệch pha góc pi/2 so với hai nguồn; B. M dao động ngược pha với hai nguồn; 
C. M dao động cùng pha với hai nguồn; D. M luôn đứng yên không dao động. 
Câu 4: Một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,275µm được rọi đồng thời bởi hai bức xạ: một có bước sóng 0,200µm và 
một có tần số 1,67.1015Hz. Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là: 
A. 1,7V; B. 2,4V; C. 4,1V; D. 3,4V. 
Câu 5: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. Biết trong khoảng MN có 
3 bụng sóng, MN = 63cm, tần số của sóng f = 20Hz. Bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây là 
A. λ = 3,6cm; v = 7,2m/s; B. λ = 36cm; v = 72cm/s; C. λ = 3,6cm; v = 72cm/s; D. λ = 36cm; v = 7,2m/s. 
Câu 6: Trong phân rã β- thì: 
A. Một nơtrôn trong hạt nhân phân rã phát ra electrôn; B. electrôn trong hạt nhân bị phóng ra do trương tác; 
C. Một phần năng lượng liện kết chuyển thành electrôn; D. electrôn của nguyên tử được phóng ra. 
Câu 7: Một lò xo nhẹ có độ cứng k = 40N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 50cm, một đầu gắn cố định tại B, một đầu gắn với vật có khối 
lượng m = 0,5kg. Vật dao động có ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát µ = 0,1. Ban đầu vật ở O và lò xo có chiều 
dài l0. Kéo vật theo phương của trục lò xo ra cách O một đoạn 5cm và thả tự do. Nhận xét nào sau đây về sự thay đổi vị trí của vật 
trong quá trình chuyển động là đúng: 
A. Dao động của vật là tắt dần, điểm dừng lại cuối cùng của vật tại O; 
B. Dao động của vật là tắt dần, khoảng cách gần nhất giữa vật và B là 45cm; 
C. Dao động của vật là tắt dần, điểm dừng lại cuối cùng của vật ở cách O xa nhất là 1,25cm; 
D. Dao động của vật là tắt dần, khoảng cách giữa vật và B biến thiên tuần hoàn và tăng dần. 
Câu 8: Một điểm dao động điều hòa vạch ra một đoạn thẳng AB có độ dài 2cm, thời gian mỗi lần đi từ đầu nọ đến đầu kia hết 0,5s. 
Gọi O là trung điểm của AB, điểm P cách B một đoạn 0,5cm. Thời gian để điểm ấy đi từ P rồi đến O có thể bằng giá trị nào sau 
đây: 
A. 5/12 giây; B. 5/6 giây; C. 1/6 giây ; D. 1/3 giây. 
Câu 9: Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp và hai đầu mắc với điện áp xoay chiều có 
điện áp hiệu dụng U = 40V. Biết điện áp giữa hai đầu các phần tử là UR = 40V. Nhận định nào sau đây là đúng? 
A. UC đạt cực đại; B. UL đạt giá trị cực đại; C. UR đạt cực đại; D. không có gì đặc biệt cả. 
Câu 10: Để giảm công suất hao phí trên một đường dây xuống 8 lần mà không thay đổi công suất truyền đi, áp dụng biện pháp 
nào sau đây là đúng? 
A. Giảm đường kính tiết diện dây đi 8 lần; 
B. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên 8 lần; 
C. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên hai lần và giảm điện trở đường dây đi hai lần; 
D. Giảm điện trở đường dây đi 4 lần. 
Câu 11: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 
quan sát D = 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,6 µm và 0,5 µm vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí 
tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. 
A. 6 mm; B. 3 mm; C. 4 mm; D. 5 mm. 
 Trang 2/4- Mã đề thi 123 
Câu 12: Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Với các giá trị ban đầu thì cường độ 
hiệu dụng trong mạch đang có giá trị I và dòng điện i sớm pha pi/3 so với điện áp u đặt vào mạch. Nếu ta tăng L và R lên hai lần, 
giảm C đi hai lần thì I và độ lệch pha giữa u và i sẽ biến đối thế nào? 
A. I không đổi, độ lệch pha không đối; B. I giảm 2 lần, độ lệch pha không đổi; 
C. I giảm, độ lệch không đổi; D. I và độ lệch đều giảm. 
Câu 13: Toạ độ của một chất điểm chuyển động trên trục Ox phụ thuộc vào thời gian theo phương trình: 
x = A1cosωt +A2sinωt, trong đó A1, A2, ω là các hằng số đã biết. Nhận xét nào sau đây về chuyển động của chất điểm là đúng: 
A. Chất điểm dao động điều hoà với tần số góc ω, biên độ 2 2 2
1 2A A A= + , pha ban đầu ϕ với 1 2tan A Aϕ = ; 
B. Chất điểm dao động điều hòa với tần số góc ω, biên độ 2 2 2
1 2A A A= + , pha ban đầu ϕ với 1 2tan A Aϕ = − ; 
C. Chất điểm không dao động điều hoà, chỉ chuyển động tuần hoàn với chu kỳ T = 2pi/ω; 
D. Chất điểm dao động điều hòa nhưng không xác định được tần số, biên độ và pha ban đầu. 
Câu 14: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 2 2 1
1 1 0
H H X n+ → + . Biết độ hụt khối của các hạt nhân 2
1
H và X lần lượt là 0,0024u và 
0,0083u. Phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng? 
A. Tỏa ra 32,6MeV; B. Thu 3,26MeV; C. Tỏa 3,26MeV; D. Thu 32,6MeV. 
Câu 15: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 0.5 kg. Lò xo có độ cứng k = 0.5 N/cm đang dao động điều 
hòa. Khi vận tốc của vật là 20 cm/s thì gia tốc của nó bằng 2 3 m/s. Biên độ dao động của vật là: 
A. 16cm; B. 20 3 cm; C. 8cm; D. 4 cm. 
Câu 16: Chọn phát biểu đúng về điện từ trường trong khung dao động: 
A. Điện trường biến thiên trong tụ điện sinh ra một từ trường đều, giống như từ trường ở khe của nam châm chữ U; 
B. Trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện có một từ trường do điện trường biến thiên trong tụ gây nên; 
C. Trong không gian giữa hai bản tụ điện không có dòng điện do các điện tích chuyển động gây nên, do đó không có từ trường; 
D. Trong lòng cuộn cảm chỉ có từ trường, không có điện trường. 
Câu 17: Một mạch dao động điện từ có L = 5mH, C = 31,8µF. Điện áp cực đại trên tụ là 8V. Cường độ dòng điện trong mạch khi 
điện áp trên tụ là 4V có giá trị: 
A. 0,45 miliampe; B. 0,45 ampe; C. 55 miliampe; D. 0,55 ampe. 
Câu 18: Một người đang đứng trước nguồn âm một khoảng cách D. Nguồn này phát ra các sóng âm đều theo mọi phương. Khi 
người đó đi 50,0m lại gần nguồn thì thấy cường độ âm tăng lên gấp đôi. Khoảng cách D bằng giá trị nào sau đây? 
A. D ≈ 170m; B. D ≈ 150m; C. D ≈ 120m; D. D ≈ 200m. 
Câu 19: Hai điểm M1 và M2 cùng dao động điều hòa trên một trục x quanh điểm O với cùng tần số f. Biên độ của M1 là A, của M2 
là 2A. Dao động của M1 chậm pha hơn một góc ϕ = pi/3 so với dao động của M2. Nhận xét nào sau đây là đúng: 
A. Độ dài đại số 1 2M M biến đổi điều hòa với tần số f, biên độ 3A và vuông pha với dao động của M1; 
B. Khoảng cách M1M2 biến đổi điều hòa với tần số 2f, biên độ 3A ; 
C. Khoảng cách M1M2 biến đổi tuần hoàn với tần số f, biên độ 3A ; 
D. Độ dài đại số 1 2M M biến đổi điều hòa với tần số 2f, biên độ 3A và vuông pha với dao động của M2. 
Câu 20: Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Tần số của dòng điện qua mạch có thể 
thay đổi được. Khi ω = ω0 thì công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại; khi ω = ω1 và ω = ω2 thì mạch có cùng một giá trị 
công suất. Tìm liên hệ của các giá trị của ω0, ω1 và ω2. 
A. 2 2 20 1 2ω ω ω= ; B. 
2 2 2
0 1 2ω ω ω= + ; C. 
4 2 2
0 1 2.ω ω ω= ; D. 0 1 2ω ω ω= + . 
Câu 21: Khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 102,5nm qua chất khí hiđrô ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thích hợp thì 
người ta thấy chất khí đó phát ra ba bức xạ có các bước sóng λ1 < λ2 < λ3. Biết λ3 = 656,3nm. Giá trị của λ1 và λ2 là: 
A. λ1 = 97,3nm và λ2 = 410,2nm; B. λ1 = 102,5nm và λ2 = 121,6nm; 
C. λ1 = 102,5nm và λ2 = 410,2nm; D. λ1 = 97,3nm và λ2 = 121,6nm. 
Câu 22: Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ 
dòng điện trong mạch có biểu thức: 200 2 cos(100 )( );u t Vpi pi= − 5sin(100 / 3)( )i t Api pi= − . Đáp án nào sau đây là đúng? 
A. Đoạn mạch có hai phần tử R-C, có tổng trở 40 2 Ω; B. Đoạn mạch có hai phần tử L-C, có tổng trở 40 Ω; 
C. Đoạn mạch có hai phần tử R-L, có tổng trở 40 2 Ω; D. Đoạn mạch có hai phần tử R-C, có tổng trở 40 Ω. 
Câu 23: Khi chiếu bốn bức xạ gồm bức xạ nằm ở vùng hồng ngoại, ánh sáng vàng, ánh sáng chàm và bức xạ tử ngoại qua một 
môi trường có dạng lăng kính trong cùng một điều kiện với cùng một góc tới. Bức xạ nào cho góc lệch của tia ló là lớn nhất: 
A. Tử ngoại; B. Tia vàng; C. Tia chàm; D. Chưa đủ để kết luận. 
Câu 24: Hai bánh xe I và II có cùng hình dạng đĩa tròn, kích thước bằng nhau và đều là đồng nhất, có khối lượng riêng là ρI và ρII. 
Cả hai đang quay đều quanh trục vuông góc với đĩa qua tâm của đĩa và có cùng động năng, có tốc độ góc ωI = 2ωII. Tỉ số khối 
lượng riêng ρII/ρI có giá trị nào sau đây? 
 Trang 3/4- Mã đề thi 123 
A. 8; B. 4; C. 2; D. 16. 
Câu 25: Một máy phát điện xoay chiều một pha có suất điện động hiệu dụng 110V và tần số 50Hz. Phần cảm có hai cặp cực, phần 
ứng có hai cặp cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 2,5mWb. Số vòng của mỗi cuộn dây 
gần đúng là: 
A. 25 vòng; B. 150 vòng; C. 50 vòng; D. 100 vòng. 
Câu 26: Vật dao động điều hòa theo phương trình: cos( )x A tω ϕ= + . Vận tốc cực đại của vật là vmax = 8pi cm/s và gia tốc cực đại 
amax = 16pi
2 cm/s2. Trong thời gian một chu kỳ dao động, vật đi được quãng đường là: 
A. 20cm; B. 12cm; C. 16cm; D. 8cm. 
Câu 27: Một máy thu sóng điện từ có L, C có thể thay đổi. Khi L tăng 5 lần thì C phải tăng hay giảm bao nhiêu lần để bước sóng 
mà máy thu được giảm đi 5 lần? 
A. giảm 125 lần; B. tăng 125 lần; C. giảm 25 lần; D. tăng 25 lần. 
Câu 28: Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 32Ω, khi mắc động cơ vào mạch điện có điện áp hiệu dụng 200V thì 
sản ra một công suất 43W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là: 
A. I = 0,25 ampe; B. 0,5 ampe; C. 2,5 ampe; D. 1 ampe. 
Câu 29: Phát biểu nào sau đây về các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng? 
A. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động; 
B. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ dao động của sóng; 
C. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động; 
D. Vận tốc của sóng chính bằng vận tốc dao động của các phần tử dao động. 
Câu 30: Một đĩa tròn đồng chất, bán kính R đang quay đều quanh một trục vuông góc với đĩa và đi qua tâm đĩa với tốc độ góc ω1 
thì chịu tác dụng của một mômen lực cản không đổi. Đến khi tốc độ góc là ω2 thì một điểm trên vành đĩa đi được quãng đường ∆s 
kể từ thời điểm mômen lực bắt đầu tác dụng. Thời gian từ lúc bắt đầu có mômen lực tác dụng đến khi đĩa có tốc độ góc ω2 là: 
A. 2R∆s/(ω1 + ω2); B. ∆s/R(ω1 + ω2); C. 2∆s/R(ω1 + ω2); D. R∆s/(ω1 + ω2). 
Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng, nếu dời nguồn S một đoạn nhỏ theo phương song song với mặt 
phẳng chứa hai khe thì: 
A. hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân không thay đổi; 
B. hệ vân giao thoa tịnh tiến cùng chiều dời của S và khoảng vân thay đổi; 
C. khoảng vân sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc chiều di chuyển của S; 
D. hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân thay đổi. 
Câu 32: Mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 50µF và một cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH, điện trở thuần r = 0,1Ω. 
Muốn duy trì dao động điều hòa trong mạch với điện áp cực đại trên tụ là 6V thì phải bổ sung cho mạch một năng lượng có công 
suất bằng bao nhiêu? Chọn đáp án đúng. 
A. P ≈ 3,6.10-2W; B. P ≈ 3,6.10-3W; C. P ≈ 1,8.10-3W; D. P ≈ 1,8.10-2W. 
Câu 33: Điều nào sau đây là SAI khi nói về các loại quang phổ: 
A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ; 
B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối; 
C. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì chỉ khác nhau về số lượng và màu sắc các vạch phổ, còn vị trí và 
độ sáng tỉ đối là giống nhau; 
D. Việc nghiên cứu quang phổ của ánh sáng do mẫu vật phát ra là cơ sở của phép phân tích quang phổ. 
Câu 34: Hiệu điện thế giữa hai cực của ống phát tia X là 12,5kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống đó phát ra là bao nhiêu? 
A. 10-9 m; B. 10-8 m; C. 10-10 m; D. 10-11 m. 
Câu 35: Một bánh xe có mômen quán tính I = 10kg.m2 và bán kính của vành là R = 0,2m đang quay với tốc độ ω = 20rad/s thì 
người ta hãm nó bằng cách áp một má phanh vào vành với lực F = 500N. Hệ số ma sát của má phanh của nó và vành bánh xe là k 
= 0,2. Bỏ qua tác dụng của ma sát ở ổ trục. Sau bao nhiêu thời gian kể từ khi hãm thì bánh xe dừng? Chọn đáp án đúng: 
A. 20 giây; B. 10 giây; C. 16 giây; D. 4 giây. 
Câu 36: Linh kiện nào sau đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong? 
A. Tế bào quang điện; B. Điện kế nhiệt; C. Điôt phát quang; D. Quang điện trở. 
Câu 37: Nhận xét nào sau đây về các hạt sơ cấp là đúng: 
A. Tất cả các hạt sơ cấp đều có các phản hạt tương ứng; B. Tất cả các hạt sơ cấp đều được cấu tạo từ các quac; 
C. Các hạt sơ cấp có thể mang điện hoặc không; D. Chỉ có phôtôn có lưỡng tính sóng-hạt. 
Câu 38: Giả thiết các electron quang điện đều bay ra theo cùng một hướng từ bề mặt kim lọai khi được chiếu bức xạ thích hợp. 
Người ta cho các electron quang điện này bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khi đó bán 
kính lớn nhất của các quỹ đạo electron sẽ tăng lên nếu: 
A. Tăng cường độ ánh sáng kích thích; B. Giảm cường độ ánh sáng kích thích; 
C. Sử dụng bức xạ kích thích có bước sóng lớn hơn; D. Sử dụng bức xạ kích thích có bước sóng nhỏ hơn. 
Câu 39: Một gam chất phóng xạ trong một giây phát ra 4,2.1013 hạt β-. Khối lượng nguyên tử của chất này phóng xạ này là 
58,933u; 1u = 1,66.10-27kg. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là: 
 Trang 4/4- Mã đề thi 123 
A. 1,97.108 giây; B. 1,68.108 giây; C. 1,86.108 giây; D. 1,78.108 giây. 
Câu 40: Nhận xét nào sau đây là đúng: 
A. Các vật thể quanh ta có màu sắc khác nhau là khả năng phát ra các bức xạ có màu sắc khác nhau của từng vật; 
B. Các ánh sáng có bước sóng (tần số) khác nhau thì đều bị môi trường hấp thụ như nhau; 
C. Cảm nhận về màu sắc của các vật thay đổi khi thay đổi màu sắc của nguồn chiếu sáng vật; 
D. Các ánh sáng có bước sóng (tần số) khác nhau thì đều bị các vật phản xạ (hoặc tán xạ) như nhau. 
Câu 41: Người ta cho hai đồng hồ quả lắc bắt đầu hoạt động ở cùng một nơi, vào cùng một thời điểm và với cùng số chỉ ban đầu 
là 0. Con lắc của các đồng hồ được coi là con lắc đơn và với đồng hồ chạy đúng có chiều dài l0, với đồng hồ chạy sai có chiều dài l 
≠ l0. Các đồng hồ có cấu tạo hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về chiều dài con lắc. Nhận xét nào sau đây là đúng: 
A. Nếu l0 > l thì số chỉ của đồng hồ chạy sai luôn nhỏ hơn số chỉ của đồng hồ chạy đúng; 
B. Đến khi đồng hồ chạy đúng chỉ 24giờ thì đồng hồ chạy sai chỉ 
024. l l giờ; 
C. Đến khi đồng hồ chạy đúng chỉ 24giờ thì đồng hồ chạy sai chỉ 
024. l l giờ; 
D. Nếu l0 < l thì đồng hồ chạy sai luôn chạy nhanh hơn đồng hồ chạy đúng. 
Câu 42: Một lượng chất phóng xạ rađon (222Rn) có khối lượng ban đầu là m0 = 1mg. Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 
93,75%. Độ phóng xạ của lượng chất còn lại ở thời điểm này là: 
A. H ≈ 3,6.1011Bq; B. H ≈ 18.1011Bq; C. H ≈ 1,8.1011Bq; D. H ≈ 36.1011Bq. 
Câu 43: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai 
bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là UL, UC, U. Biết UL = UC. 2 và U = UC. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? 
A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch; 
B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch; 
C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch; 
D. Do UL > UC nên ZL > ZC và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng. 
Câu 44: Một hệ cô lập gồm hai vật A và B có khối lượng nghỉ lần lượt là m0A và m0B, chuyển động với tốc độ tương ứng là vA và 
vB tương đối lớn so với c. Biểu thức nào sau đây là đúng? 
A. 
2 2
0A A 0B B
2 2
A B
m .v m v
const
v v
1 1
c c
+ =
− −
   
   
   
; B. 
2 2
0A 0B
2 2
A B
m .c m c
const
v v
1 1
c c
+ =
− −
   
   
   
; 
C. 2
0A 0B(m m )c const+ = ; D. 
2 2
0A A 0B Bm v m v const+ = . 
Câu 45: Dùng prôtôn bắn vào hạt nhân 9
4
Be đứng yên để gây phản ứng: 9 6
4 3
p Be X Li+ → + .Biết động năng của các hạt p, X, 
6
3 Li lần lượt là 5,45MeV, 4,0MeV và 3,575MeV. Coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. Góc hợp bởi hướng 
chuyển động của các hạt p và X gần đúng bằng: 
A. 450; B. 1200; C. 600; D. 900. 
Câu 46: Tia X có bước sóng 0,25nm, so với tia tử ngoại bước sóng 0,3µm thì có tần số cao gấp: 
A. 120 lần; B. 12.103 lần; C. 12 lần; D. 1200 lần. 
Câu 47: Khi quan sát các vạch quang phổ của các thiên hà thì thấy các vạch phổ 
A. đều bị lệch về phía tần số nhỏ; B. đều bị lệch về phía tần số lớn; 
C. không bị dịch chuyển về phía nào; D. có thể dịch chuyển hoặc không, tùy từng trường hợp. 
Câu 48: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L. Điện trở dây nối không đáng kể. Biết biểu 
thức của cường độ dòng diện qua mạch là i = 0,4sin(2.106t) (A). Điện tích lớn nhất của tụ (tính theo culông) là: 
A. 8.10-7; B. 8.10-6; C. 4.10-7; D. 2.10-7. 
Câu 49: Chọn phát biểu đúng: 
Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã 
A. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kỳ; 
B. làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động; 
C. kích thích cho vật dao động tiết sau khi dao động bị tắt; 
D. tác dụng một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số bất kỳ vào vật dao động. 
Câu 50: Chiếu một tia sáng đơn sắc có tần số f từ chân không vào một môi trường trong suốt có hằng số điện môi ε, độ từ thẩm µ. 
Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là c. Trong môi trường đó tia sáng này sẽ có bước sóng λ’ được xác định bằng biểu thức nào: 
A. '
c
f
λ
εµ
= ; B. '
c
f
λ εµ= ; C. ' c
f
λ
εµ
= ; D. '
c
f
εµλ = . 
----------- HẾT ---------- 
 Trang 5/4- Mã đề thi 123 
Đáp án 
1 C 26 C 
2 D 27 A 
3 B 28 A 
4 B 29 D 
5 D 30 C 
6 A 31 A 
7 C 32 D 
8 A 33 C 
9 C 34 C 
10 C 35 B 
11 A 36 D 
12 C 37 C 
13 A 38 D 
14 C 39 B 
15 D 40 C 
16 B 41 B 
17 D 42 A 
18 A 43 C 
19 A 44 B 
20 C 45 D 
21 B 46 D 
22 A 47 A 
23 D 48 D 
24 B 49 A 
25 C 50 A 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfLy TB.pdf