Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 - Năm 2010 môn thi: Toán, khối A

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 - Năm 2010 môn thi: Toán, khối A

Cõu I (2điểm)

Cho hàm số: y = x3 + 3x2 + mx + m, trong đó m là tham số thực.

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho với m = 0.

 2. Tìm m để hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1.

 

doc 1 trang Người đăng haha99 Lượt xem 1072Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 - Năm 2010 môn thi: Toán, khối A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường thpt hoằng hoá 3 đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 - NĂM 2010
 Môn thi: TOáN, khối A
 Đề chính thức Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề
phần chung cho tất cả các thí sinh (7,0 điểm)
Cõu I (2điểm) 
Cho hàm số: y = x3 + 3x2 + mx + m, trong đó m là tham số thực. 
 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho với m = 0. 
 2. Tìm m để hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1. 
Cõu II (2điểm) 
	1. Giải phương trình 
	 2. Giải hệ phương trình 
Câu III (1điểm) 
 Tính tích phân: I = dx
Câu IV (1điểm)	 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB cắt các cạnh SC, SD lần lượt tại C’, D’ và chia hình chóp thành hai phần có thể tích bằng nhau. Tính tỉ số .
Câu V (1điểm)
 Cho các số thực dương thoả mãn . Chứng minh rằng:
phần riêng (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc B )
 A. Theo chương trình Chuẩn
Câu VIa (2điểm)
 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = và B(-1; 0), C (4;0). Viết phương trình các đường thẳng AB, AC.
 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng (d ) có phương trình: 
Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc toạ độ và song song với (d) sao cho khoảng cách từ đường thẳng (d) đến mặt phẳng (P) bằng khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P) 
Câu VIIa (1điểm)
Tìm hệ số của trong khai triển thành đa thức biểu thức 
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu VIb (2điểm)
 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A(3;2) và hình chiếu H của A lên trục Ox thoả mãn HB = 4HC. Các đỉnh B, C nằm trên trục Ox và điểm B có hoành độ bé hơn hoành độ điểm C. Viết phương trình các đường thẳng AB, AC	
 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba điểm ,,
Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng OA sao cho khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P) bằng khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P) 
Câu VIIb (1điểm)	.
Giải bất phương trình 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI THU DHCD 2010.doc