Đề ôn thi trắc nghiệm môn Sinh học Lớp 12 - Phần Di truyền học

Đề ôn thi trắc nghiệm môn Sinh học Lớp 12 - Phần Di truyền học

1/ Vùng điều hoà của gen cấu trúc nằm ở vị trí nào của gen?

A. Đầu 5 ' mạch mã gốc

B. Đầu 3 ' mạch mã gốc

C. Nằm ở giữa gen

D. Nằm ở cuối gen

2/Gen cấu trúc của vi khuẩn có đặc điểm gì?

A. Phân mảnh

B. Vùng mã hoá không liên tục

C. Không phân mảnh

D. Không mã hoá axit amin mở đầu

3/ Intrôn là gì?

A. Đoạn gen có khả năng phiên mã nhưng không có khả năng dịch mã

B. Đoạn gen không có khả năng phiên mã và dịch mã

C. Đoạn gen mã hoá các axit amin

D. Đoạn gen chứa trình tự nu- đặc biệt giúp mARN nhận biết được mạch mã gốc của gen

4/ Có bao nhiêu bộ mã có chứa nu loại A ?

A. 25

B. 27

C. 37

D. 41

 

pdf 41 trang Người đăng Le Hanh Ngày đăng 31/05/2024 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề ôn thi trắc nghiệm môn Sinh học Lớp 12 - Phần Di truyền học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_on_thi_trac_nghiem_mon_sinh_hoc_lop_12_phan_di_truyen_hoc.pdf