Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 485 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 485 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Câu 14: Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn 3 pha hình sao?

A. Sử dụng được 2 mức điện áp. B. Chắc chắn

C. Dễ đấu D. Đơn giản

Câu 15: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có cấp điện áp truyền tải cao nhất là:

A. 500(kv) B. 66(kv) C. 220(v) D. 380(kv)

Câu 16: Hệ thống điện quốc gia gồm:

A. dây dẫn và các trạm điện.

B. nguồn điện và các hộ tiêu thụ.

C. nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.

D. dây dẫn, các trạm điện và hộ tiêu thụ.

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 735Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 485 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
Họ và tên (SBD):. Lớp 12A. 
 KIỂM TRA HỌC KÌ II
 MÔN: CÔNG NGHỆ 12
Mã đề: 485
 Thời gian: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào phiếu trả lời
Câu 1: Máy tăng âm được dùng để tăng âm ở:
A. Phòng họp đông người	B. Rạp chiếu phim
C. Lớp học đông người	D. Tất cả đều đúng.
Câu 2: Máy biến áp ba pha khi nối D/Yo thì :
A. Kd = .Kp	B. Kd = . Kp	C. Kd = Kp	D. Kd =3 Kp
Câu 3: Trong cách nối nguồn điện hình tam giác, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 4: Một máy phát điện ba pha có điện áp pha mỗi dây quấn là 200 (V), nếu nối hình sao thì điện áp dây là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 200 vòng thì đây là máy?
A. Hạ áp	B. Tăng áp	C. Điều áp	D. Điều dòng
Câu 6: Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Tốc độ từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Động cơ điện là dụng cụ biến điện năng thành:
A. Quang năng	B. Nhiệt năng	C. Cơ năng	D. Hóa năng
Câu 9: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có . Dòng điện pha có giá trị:
A. 	B. 38(A)	C. 	D. 
Câu 10: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý máy biến áp ba pha có:
A. 3 cuộn dây	B. 4 cuộn dây	C. 5 cuộn dây	D. 6 cuộn dây
Câu 11: Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:
A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng
B. Cấu tạo chung cũng có rôto và stato
C. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng
D. Cả ba phương án trên
Câu 12: Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc:
A. Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường.
C. Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường.
D. Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
Câu 13: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý động cơ không đồng bộ ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 6 cuộn dây	C. 5 cuộn dây	D. 3 cuộn dây
Câu 14: Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn 3 pha hình sao?
A. Sử dụng được 2 mức điện áp.	B. Chắc chắn
C. Dễ đấu	D. Đơn giản
Câu 15: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có cấp điện áp truyền tải cao nhất là:
A. 500(kv)	B. 66(kv)	C. 220(v)	D. 380(kv)
Câu 16: Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. dây dẫn và các trạm điện.
B. nguồn điện và các hộ tiêu thụ.
C. nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
D. dây dẫn, các trạm điện và hộ tiêu thụ.
Câu 17: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 đôi cực từ thì tốc độ quay của từ trường là :
A. 10(vg/ph)	B. 5(vg/ph)	C. 500(vg/ph)	D. 7,2(vg/ph)
Câu 18: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Trong cách nối nguồn điện hình sao, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 20: Muốn đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha ta thực hiện cách nào sau đây?
A. Đảo đầu roto
B. Giữ nguyên một pha đảo đầu 2 pha còn lại
C. Giữ 2 dây pha, đảo đầu 1 pha
D. Đảo đầu cuộn dây
Câu 21: Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm:
A. dây dẫn và các trạm điện.
B. nguồn điện , dây dẫn các trạm điện và tải tiêu thụ.
C. nguồn điện , các trạm điện và tải tiêu thụ.
D. nguồn điện , lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ.
Câu 22: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 cặp cực , tốc độ quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là:
A. 0,1	B. 0,2	C. 0,5	D. 10
Câu 23: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có .Dòng điện dây có giá trị:
A. 	B. 38(A)	C. 	D. 
Câu 24: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm)
Bài 1: Cuộn sơ cấp của máy biến áp xoay chiều 3 pha có 800 vòng dây, được nối vào nguồn điện có điện áp pha bằng 220V. Biết hệ số biến áp pha Kp = 2
Tính: điện áp dây cuộn sơ cấp, thứ cấp; điện áp pha cuộn thứ cấp; hệ số biến áp dây.
A. Máy biến áp nối hình sao, sao có dây trung tính (Y/Yo) B. Máy biến áp nối hình tam giác, sao có dây trung tính (D/Yo)
------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_2_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_485_nam_hoc.doc
  • docPHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI HOC KỲ 2 LỚP 12.doc