Đề cương ôn tập thi học kỳ II môn Công nghệ Lớp 12 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề cương ôn tập thi học kỳ II môn Công nghệ Lớp 12 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

0001: Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm

A. nguồn điện ,dây dẫn các trạm điện và tải tiêu thụ

B. nguồn điện , các trạm điện và tải tiêu thụ

C. nguồn điện ,lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ

D. dây dẫn và các trạm điện

0002: Hệ thống điện quốc gia gồm

A. nguồn điện cáchộ tiêu thụ B. nguồn điện ,lưới điện các hộ tiêu thụ

C. dây dẫn và các trạm điện D. dây dẫn các trạm điện và hộ tiêu thụ

0003: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có điện áp truyền tải cao nhất là

A. 66(kv) B. 220(v) C. 380(kv) D. 500(kv)

 

doc 5 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 445Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập thi học kỳ II môn Công nghệ Lớp 12 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
TỔ CM: LÍ-CNCN-TD
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: CÔNG NGHỆ . LỚP: 12.
(Đề cương gồm có 4 trang)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
0001: Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm
A. nguồn điện ,dây dẫn các trạm điện và tải tiêu thụ
B. nguồn điện , các trạm điện và tải tiêu thụ
C. nguồn điện ,lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ
D. dây dẫn và các trạm điện
0002: Hệ thống điện quốc gia gồm
A. nguồn điện cáchộ tiêu thụ	B. nguồn điện ,lưới điện các hộ tiêu thụ
C. dây dẫn và các trạm điện	D. dây dẫn các trạm điện và hộ tiêu thụ
0003: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có điện áp truyền tải cao nhất là
A. 66(kv)	B. 220(v)	C. 380(kv)	D. 500(kv)
0004: Lưới điện phân phối của nước ta hiện nay có điện áp
A. lớn hơn 35 (kv)	B. nhỏ hơn 66(kv)	C. .lớn hơn 66 (kv)	D. nhỏ hơn 35(kv)
0005: Lưới điện truyền tải của nước ta hiện nay có điện áp
A. lớn hơn 35 (kv)	B. nhỏ hơn 66(kv)	C. lớn hơn 66 (kv)	D. nhỏ hơn 35(kv)
0006: Trong cách nối nguồn điện hình sao công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là
A. 	B. 	C. 	D. 
0007: Trong cách nối nguồn điện hình tam giác công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là
A. 	B. 	C. 	D. 
0008: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz).Rôto có 6 cặp cực thì tốc độ quay của 
Từ trường là
A. 7,2(vg/ph)	B. 500(vg/ph)	C. 5(vg/ph)	D. 10(vg/ph)
0009: Tốc độ tư trường quay trong động cơ không đông bộ ba pha được xác định bằng công thức
A. 	B. 	C. 	D. 
0010: Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức
A. 	B. 	C. 	D. 
0011: Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi dây quấn pha là 200 (v) ,nếu nối hình sao thì điện áp dây là
A. 	B. 346,4 (V)	C. 	D. 
0012: Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi dây quấn pha là 220 (v) ,nếu nối hình tam giác thì điện áp dây là
A. 	B. 346,4 (V)	C. 	D. 
0013: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau R =10 nối hình tam giác ,đấu vào nguồn điện ba pha có .Dòng điện pha có giá trị
A. 	B. 38(A)	C. 	D. 
0014: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau R =10 nối hình tam giác ,đấu vào nguồn điện ba pha có .Dòng điện dây có giá trị
A. 	B. 38(A)	C. 	D. 
0015: Máy biến áp ba pha ,hệ số biến áp pha được xác định bằng công thức
A. 	B. 	C. 	D. 
0016: Máy biến áp ba pha ,hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức
A. 	B. 	C. 	D. 
0017: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz).Rôto có 6 cặp cực , tốc độ quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là
A. 0,1	B. 0,5	C. 0,2	D. 10
0018: Muốn đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha ta thực hiện cách nào sau đây?
A. Đảo đầu roto	B. Giữ nguyên một pha đảo đầu 2 pha còn lại
C. Đảo đầu cuộn dây	D. Giữ 2 dây pha, đảo đầu 1 pha
0019: Hệ số trượt tốc độ của động cơ không đồng bộ 3 pha được tính bằng công thức?
A. 	B. 	C. 	D. 
0020: Hộp đấu dây trên vỏ động cơ điện xoay chiều ba pha có 6 cọc đấu dây nhằm thuận tiện cho việc:
A. Thay đổi cách đấu dây theo điện áp của lưới điện.	B. Thay đổi cách đấu dây theo cấu tạo của động cơ.
C. Thay đổi chiều quay của động cơ.	D. Tất cả đều đúng
0021: Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:
A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng	B. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng
C. Cấu tạo chung cũng có rôto và stato	D. Cả ba phương án trên
0022: Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc:
A. Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường
B. Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ quay của từ trường
C. Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường
D. Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường
0023: 100µF bằng bao nhiêu F?
A. 10 -3 F	B. 10 -7 F	C. 10 4 F	D. 10 - 4 F
0024: Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 4000 vòng, cuộn thứ 200 vòng thì đây là máy?
A. Tăng áp	B. Điều dòng	C. Điều áp	D. Hạ áp
0025: Trong cách nối hình tam giác nếu Ud = 220 V thì
A. Up = 127 V	B. Up = 220 V	C. Up = 210 V	D. Up = 110 V
0026: Trạm điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện:
A. Truyền tải	B. Vừa phân phối vừa truyền tải
C. Phân phối	D. Tất cả đều đúng
0027: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý máy biến áp ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 5 cuộn dây	C. 3 cuộn dây	D. 6 cuộn dây
0028: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý động cơ không đồng bộ ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 5 cuộn dây	C. 3 cuộn dây	D. 6 cuộn dây
0029: Một mạng điện ba pha hình sao có hiệu điện thế pha là 220V. Tìm hiệu điện thế dây Ud.
A. Ud = 110 V	B. Ud = 220 V	C. Ud = 127 V	D. Ud = 380V
0030: Máy biến áp là máy điện:
A. Tĩnh	B. Quay	C. Cả 2 đều đúng	D. Cả 2 đều sai
0031: Máy tăng âm được dùng để tăng âm ở:
A. Phòng họp	B. Lớp học đông người	C. Rạp chiếu phim	D. Tất cả đều đúng.
0032: Nối tải hình sao (không có dây trung tính) có mấy dây?
A. 3	B. 1	C. 4	D. 2
0033: Đường dây 500KV ở Việt Nam truyền từ nơi nào đến nơi nào?
A. Đông - Nam	B. Bắc - Nam	C. Tây - Nam	D. Bắc – Trung
0034: Động cơ điện là dụng cụ biến điện năng thành:
A. Cơ năng	B. Hóa năng	C. Quang năng	D. Nhiệt năng
0035: Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn 3 pha hình sao?
A. Sử dụng được 2 mức điện áp.	B. Chắc chắn
C. Dễ đấu	D. Đơn giản
0036: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). có 6 cực thì tốc độ quay của 
Từ trường là
A. Tất cả sai	B. 500(vg/ph)	C. 1000(vg/ph)	D. 1500 (vg/ph)
0037: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). có 4 cực thì tốc độ quay của 
Từ trường là
A. Tất cả sai	B. 500(vg/ph)	C. 1000(vg/ph)	D. 1500 (vg/ph)
0038. Máy biến áp ba pha khi nối D/Y thì :
A. Kd = Kp	B. Kd =3 Kp	C. Kd = Kp	D. Kd = Kp
0039. Sóng âm có đặc điểm:
A. Có tần số thấp và truyền đi xa	B. Có tần số cao,không thể truyền đi xa
C. Có tần số cao và truyền đi xa	D. Có tần số thấp,không thể truyền đi xa
0040. Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở:
A. Xử lí tin	B. Môi trường truyền tin	C. Nhận thông tin.	D. Mã hóa tin
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Cuộn sơ cấp của máy biến áp xoay chiều 3 pha có 400 vòng dây, được nối vào nguồn điện có điện áp dây bằng 380V. Cuộn thứ cấp được nối với tải tiêu thụ có điện áp pha bằng 220V.Tính điện áp pha chạy trong cuộn sơ cấp, điện áp dây chạy trong cuộn thứ cấp, hệ số biến áp dây, hệ số biến áp pha, số vòng dây cuộn thứ cấp k A. Máy biến áp nối hình sao, sao có dây trung tính (Y/Yo) B. Máy biến áp nối hình sao, tam giác (Y/D) C. Máy biến áp nối hình tam giác, sao có dây trung tính (D/Yo)
Câu 2: Cuộn sơ cấp của máy biến áp xoay chiều 3 pha có 400 vòng dây, được nối vào nguồn điện có điện áp dây bằng 380V. Biết hệ số biến áp pha Kd = 2
Tính: điện áp pha cuộn sơ cấp, thứ cấp; điện áp áp dây cuộn thứ cấp; hệ số biến áp pha, số vòng dây cuộn thứ cấp. A. Máy biến áp nối hình sao, sao có dây trung tính (Y/Yo) B. Máy biến áp nối hình tam giác, sao có dây trung tính (D/Yo)
III. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý GIẢI: (Phần này để photo cho GV nên ra tách biệt với “I” và “II”)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ĐA
D
B
D
D
C
A
B
B
B
A
B
D
B
A
A
D
A
B
B
A
Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ĐA
C
A
D
D
B
C
D
C
D
A
D
A
B
A
A
C
D
D
D
B
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: a. Máy biến áp nối hình sao, sao có dây trung tính (Y/Yo)
 - Vì cuộn sơ cấp máy biến áp nối hình sao nên: V 
 - Vì cuộn thứ cấp máy biến áp nối hình sao có dây trung tính nên: V
 Vòng
Các trường hợp còn lại tương tự
Câu 2: a. Máy biến áp nối hình sao, sao có dây trung tính (Y/Yo)
 V
 - Vì cuộn sơ cấp máy biến áp nối hình sao nên: V 
 - Vì cuộn thứ cấp máy biến áp nối hình sao có dây trung tính nên: V
 Vòng
Các trường hợp khác tương tự
KIỂM DUYỆT CỦA
 TỔ TRƯỞNG NHÓM TRƯỞNG CÁC THÀNH VIÊN
 (Ký,ghi rõ họ,tên) (Ký,ghi rõ họ,tên) (Ký,ghi rõ họ,tên)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_thi_hoc_ky_ii_mon_cong_nghe_lop_12_nam_hoc_2.doc