Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 485 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 485 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Câu 2: Động cơ không đồng bộ ba pha khi hoạt động có:

 A. Tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường

 B. Tốc độ quay của Rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường

 C. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

 D. Tốc độ quay của rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường.

Câu 3: Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:

 A. Khối mạch tiền khuếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định.

 B. Khối mạch khuếch đại công suất: khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.

 C. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.

 D. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 441Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 485 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: CÔNG NGHỆ 12
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(24 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học sinh:Lớp: 
Mã đề thi 485
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
Câu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Đáp án
Câu 1: Góc lệch pha giữa các sđđ trong các dây quấn máy biến áp ba pha là:
	A. 	B. 	C. 	D. Tất cả đều sai.
Câu 2: Động cơ không đồng bộ ba pha khi hoạt động có:
	A. Tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường
	B. Tốc độ quay của Rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường
	C. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
	D. Tốc độ quay của rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường.
Câu 3: Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:
	A. Khối mạch tiền khuếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định.
	B. Khối mạch khuếch đại công suất: khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.
	C. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.
	D. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần
Câu 4: Sóng trung tần ở máy thu thanh AM có trị số khoảng:
	A. 465 kHz	B. 565 Hz	C. 565 kHz	D. 465 Hz
Câu 5: Máy biến áp ba pha ,hệ số biến áp pha được xác định bằng công thức
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Các khối cơ bản của máy thu thanh AM gồm:
	A. 8 khối	B. 4 khối	C. 6 khối	D. 5 khối
Câu 7: Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:
	A. Tín hiệu một chiều	B. Tín hiệu trung tần
	C. Tín hiệu xoay chiều	D. Tín hiệu cao tần
Câu 8: Hệ số trượt tốc độ của động cơ không đồng bộ 3 pha được tính bằng công thức?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:
	A. Truyền tín hiệu.	B. Xử lý tín hiệu.	C. Điều chế tín hiệu.	D. Mã hóa tín hiệu.
Câu 10: Máy biến áp ba pha ,hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Hệ thống điện quốc gia gồm:
	A. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ.
	B. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
	C. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ.
	D. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ.
Câu 12: Lưới điện truyền tải có cấp điện áp là:
	A. ≤ 66V	B. 66 KV	C. ≥ 66KV	D. ≥ 66 V
Câu 13: Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:
	A. Tần số của dòng điện	B. Điện áp và cường độ dòng điện.
	C. Điện áp	D. Cường độ dòng điện
Câu 14: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz).Rôto có 6 cặp cực , tốc độ quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là
	A. 0,1	B. 0,5	C. 0,2	D. 10
Câu 15: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:
	A. Phần phát thông tin.	B. Phần thu thông tin.
	C. Phát và thu thông tin.	D. Phát và truyền thông tin.
Câu 16: Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:
	A. Nhận thông tin	B. Xử lí tin	C. Nguồn thông tin	D. Đường truyền
Câu 17: Máy tăng âm thường được dùng:
	A. Biến đổi dòng điện	B. Biến đổi điện áp
	C. Biến đổi tần số	D. Khuếch đại tín hiệu âm thanh
Câu 18: Chức năng của lưới điện quốc gia là:
	A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
	B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
	C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
	D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
Câu 19: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất:
	A. Cùng pha	B. Cùng tần số
	C. Cùng tần số, biên độ	D. Cùng biên độ
Câu 20: Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:
	A. Nâng cao công suất máy phát	B. Nâng cao dòng điện
	C. Nâng cao điện áp	D. Cả 3 phương án trên
Câu 21: Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm:
	A. 3 khối	B. 4 khối	C. 6 khối	D. 5 khối
Câu 22: Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:
	A. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.	B. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.
	C. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.	D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.
Câu 23: Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh:
	A. Điều chỉnh điện trở	B. Dòng điện
	C. Trị số điện dung của tụ điện	D. Điện áp
Câu 24: Các khối cơ bản của phần xử lí tín hiệu màu trong máy thu hình màu gồm:
	A. 7 khối	B. 5 khối	C. 4 khối	D. 6 khối
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 22000 vòng và dây quấn thứ cấp có 400 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu ▲/ Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có điện áp dây bằng 22 KV
Hãy: 
a. Máy biến áp thuộc loại tăng áp hay giảm áp?
b. Tính hệ số biến áp pha và dây.
c. Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_485_truong_thp.doc
  • doc12_12_phieudapan.doc