Giáo án thao giảng Sinh học 12 bài 29: Quá trình hình thành loài (t1)

Giáo án thao giảng Sinh học 12 bài 29: Quá trình hình thành loài (t1)

1.Khái niệm cách li địa lí:

-Là những trở ngại về mặt địa lí (Sông,

núi,biển.)ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

 

ppt 16 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 09/06/2016 Lượt xem 446Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án thao giảng Sinh học 12 bài 29: Quá trình hình thành loài (t1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hội giảng giáo viên giỏi chương trình SGK lớp 12Môn: Sinh học 12 cơ bản Bài 29:Quá trình hình thành loài(T1)Câu 1:Phân biệt cách li sinh sản trước hợp tử và cách li sinh sản sau hợp tử?Câu 2:Hãy xác định hình thức cách li hợp lí nhất trong các ví dụ sau? Ví dụHình thức cách li sinh sản1.Các loài ruồi giấm khác nhau có cách ve vãn bạn tình khác nhau.2.Cừu lai với dê hình thành hợp tử nhưng hợp tử chết.3.Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên không thụ phấn được với nhau.4.Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la hoặc bac đô không có khả năng sinh sản.-Cách li tập tính-Cách li cơ học-Cách li sau hợp tử-Cách li sau hợp tửkIểM TRA BàI CũBài 29: Quá trình hình thành loài (Tiết 1) I.Hình thành loài khác khu vực địa lí.1.Khái niệm cách li địa lí:-Là những trở ngại về mặt địa lí (Sông,núi,biển...)ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.2.Diễn biến quá trình hình thành loài mới.Quần thể AQT A1QT A2Nũi địa lớ A1Nũi địa lớ A2Loài A1Loài A2Cách li địa lí Trở ngại địa líMT A1MT A2NTTHNTTHNTTHNTTHCách li sinh sản VÍ DỤ 1 - SỰ HèNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA LíLOÀI CHIM SẺ NGễ Cể 3 NềI -Nũi chõu Âu-Nũi Ấn Độ -Nũi Trung QuốcVÍ DỤ 1 - SỰ HèNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA LíCể DẠNG LAICể DẠNG LAIKHễNG Cể DẠNG LAI ĐÂY LÀ DẤU HIỆU CHO BIẾT ĐÃ Cể SỰ CHUYỂN TIẾP TỪ NềI ĐỊA Lí SANG LOÀI MỚIBài 29: Quá trình hình thành loài (Tiết 1) VÍ DỤ 2 - SỰ HèNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA LíVÍ DỤ 3 - SỰ HèNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA LíBài 29: Quá trình hình thành loài (Tiết 1) I.Hình thành loài khác khu vực địa lí.1.Khái niệm cách li địa lí:-Là những trở ngại về mặt địa lí (Sông,núi,biển...)...3.Vai trò của cách li địa lí.2.Diễn biến quá trình hình thành loài mới.Quần thể AQT A1QT A2Nũi địa lớ A1Nũi địa lớ A2Loài A1Loài A2Cách li địa lí Trở ngại địa líMT A1MT A2NTTHNTTHNTTHNTTHCách li sinh sản Bài 29: Quá trình hình thành loài (Tiết 1) I.Hình thành loài khác khu vực địa lí.1.Khái niệm cách li địa lí:-Là những trở ngại về mặt địa lí (Sông,núi,biển...)...3.Vai trò của cách li địa lí.-Ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.-Duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể.2.Diễn biến quá trình hình thành loài mới.Bài 29: Quá trình hình thành loài (Tiết 1) I.Hình thành loài khác khu vực địa lí.1.Khái niệm cách li địa lí:-Là những trở ngại về mặt địa lí (Sông,núi,biển...)...3.Vai trò của cách li địa lí.2.Diễn biến quá trình hình thành loài mới.4.Đặc điểm của quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí.-Cách li địa lí không nhất thiết hình thành loài mới.-Cách li địa lí hay xảy ra với loài có khả năng phát tán mạnh.-Quá trình hình thành loài xảy ra chậm chạp qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp.- Quá trình hình thành loài thường gắn với hình thành quần thể thích nghi.Tại sao nói quần đảo là nơi lí tưởng để hình thành loài?Tại sao trên các đảo đại dương hay tồn tại các loài đặc hữu?Bài 29: Quá trình hình thành loài (Tiết 1) I.Hình thành loài khác khu vực địa lí.1.Khái niệm cách li địa lí:-Là những trở ngại về mặt địa lí (Sông,núi,biển...).3.Vai trò của cách li địa lí.2.Diễn biến quá trình hình thành loài mới.4.Đặc điểm của quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí.-Cách li địa lí không nhất thiết hình thành loài mới.-Cách li địa lí hay xảy ra với loài có khả năng phát tán mạnh.-Quá trình hình thành loài xảy ra chậm chạp qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp.- Quá trình hình thành loài thường gắn với hình thành quần thể thích nghi.5.Thí nghiệm chứng minh quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí.-Đối tượng nghiên cứu:Ruồi giấm- Môi trường thí nghiệm:Đường mantôzơ Và tinh bột- Tiến trình thí nghiệm:Bài 29: Quá trình hình thành loài (Tiết 1) Trình bày thí nghiệm chứng minh qúa trình hình thành loài bằng cách li địa lí?Bài 29: Quá trình hình thành loài (Tiết 1) I.Hình thành loài khác khu vực địa lí.1.Khái niệm cách li địa lí:-Là những trở ngại về mặt địa lí (Sông,núi,biển...).3.Vai trò của cách li địa lí.2.Diễn biến quá trình hình thành loài mới.4.Đặc điểm của quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí.-Cách li địa lí không nhất thiết hình thành loài mới.-Cách li địa lí hay xảy ra với loài có khả năng phát tán mạnh.-Quá trình hình thành loài xảy ra chậm chạp qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp.- Quá trình hình thành loài thường gắn với hình thành quần thể thích nghi.5.Thí nghiệm chứng minh quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí.-Đối tượng nghiên cứu:Ruồi giấm- Môi trường thí nghiệm:Đường mantôzơ Và tinh bột- Tiến trình thí nghiệm:- Kết quả thí nghiệm:- Giải thích thí nghiệm:Bài 29: Quá trình hình thành loài (Tiết 1) củNG CốChọn đáp án đúng trong các câu sau:Câu 1:Nhân tố giúp phân biệt quá trình hình thành loài mới với quá trình hình thành đặc điểm thích nghi là:A. Quá trình giao phối.B. Quá trình cách li.C. Quá trình CLTN.D. Quá trình đột biến.Câu 2:Đặc điểm của hệ động vật và thực vật ở đảo là bằng chứng cho sự tiến hoá dưới tác dụng của quá trình CLTN và nhân tố nào sau đây?A. Cách li địa lí.B. Cách li sinh thái.C. cách li sinh sản.D. Cách li di truyền.Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 12C5Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ và hạnh phúc Chúc các em học sinh học giỏi và thành đạt ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptGiao an thao giang- Thom.ppt