Giáo án Sinh 12 cơ bản bài 32: Nguồn gốc sự sống

Giáo án Sinh 12 cơ bản bài 32: Nguồn gốc sự sống

Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nêu được quan niệm hiện đại về nguồn gốc sự sống.

- Vẽ được sơ đồ 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của sinh giới. So sánh được 3 giai đoạn.

- Phân tích được nội dung, kết quả, nhân tố tác động vào từng giai đoạn trong quá trình phát sinh sự sống: Giai đoạn tiến hóa hóa học và giai đoạn tiến hóa tiền sinh học

- Tìm hiểu về một số thuyết khác về sự xuất hiện chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất.

- Giải thích được vì sao ngày nay, sự sống không thể hình thành từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.

 

doc 4 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 09/06/2016 Lượt xem 1802Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh 12 cơ bản bài 32: Nguồn gốc sự sống", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết
CHƯƠNG II- SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được quan niệm hiện đại về nguồn gốc sự sống.
- Vẽ được sơ đồ 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của sinh giới. So sánh được 3 giai đoạn.
- Phân tích được nội dung, kết quả, nhân tố tác động vào từng giai đoạn trong quá trình phát sinh sự sống: Giai đoạn tiến hóa hóa học và giai đoạn tiến hóa tiền sinh học
- Tìm hiểu về một số thuyết khác về sự xuất hiện chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất.
- Giải thích được vì sao ngày nay, sự sống không thể hình thành từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng lập sơ đồ thông qua hoạt động điền sơ đồ câm.
- Kĩ năng so sánh, hình thành khái niệm.
3. Thái độ:
- HS tăng thêm lòng yêu khoa học và say mê nghiên cứu khoa học thông qua tìm hiểu các giai đoạn phát sinh sự sống, đặc biệt qua các thí nghiệm chứng minh cho quá trình này, nhen nhóm trong HS ý tưởng nghiên cứu chứng minh các giả thuyết khoa học.
II/ Chuẩn bị:	 Hình 32 SGK
III/ Phương pháp:
IV/ Tiến trình:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Tiến hóa lớn là gì? Nêu các hướng tiến hóa của sinh giới
2. Bài mới: 
 Nguồn gốc sự sống là một k/n được con người quan tâm từ lâu và được hoàn thiện dần qua thời gian.
+ Thuyết tự sinh (Aristot): Sinh vật tự nhiên sinh ra từ chất vô cơ (cá sinh ra từ bùn, giun từ đất).
+ Thuyết mầm sống (Richte - 1865):sự sống trên TĐ được đưa từ hành tinh khác đến, theo các thiên thạch.
+ Ăngghen 1878: sự sống phát sinh/TĐ trong những đk lsử nhất định là kết quả của sự vận động từ chất VC --> HC đơn gian --> phức tạp -> prôtêin/ phương thức hóa học 
+ Q/n hiện đại: sự phát sinh sự sống là quá trình tiến hóa của h/c cacbon dẫn đến hình thành hệ tương tác giữa các đại phân tử prôtêin & A.Nu có khả năng tự nhân đôi tự đổi mới.
Hoạt động GV-HS
Nội dung
1920: Oparin & Handan --> giả thuyết CHC được hình thành từ CVC/hóa học
 C H O N
Cacbua kim loại NH3
 C2N2
Cacbua hydro
 Axit amin 
Saccarit,L,G Nuclêôtit
 Prôtêin, A.nu
? T/n nhằm c/m điều gì? Chất sống có thể tạo ra bằng cách nhân tạo không?
? ĐK Trái Đất hiện nay, liệu các chất h/c có thể được hình thành từ CVC không? Tại sao?
- Có lẽ là ARN xuất hiện trước ADN
Về sau khi xuất hiện phức hợp có lớp màng bao bọc thì CLTN tác động, từ các ARN có khả năng nhân đôi được CLTN tích lũy, về sau tiến hóa tạo ra ADN cấu trúc bền hơn- lưu trữ và bảo quản TTDT. 
- CLTN tác động chọn ra hệ đại phân tử có khả năng nhân đôi và dịch mã. 
- Coaxecva đã có những đặc tính sơ khai: trao đổi chất, sinh dưỡng, sinh sản. (TĐC kiểu lí hóa; ST cơ giới lí hóa,SS kiểu phân chia cơ giới)
? Sự xh màng có ý nghĩa gì?
(chuyển sang thể độc lập, giảm lệ thuộc mt, TĐC chủ động theo phương thức sinh học, tự điều chỉnh)
? Sự xúât hiện các enzym có tác dụng gì? 
(TĐC từ phương thức lí hóa® shọc)
?Ý nghĩa của sự xuất hiện cơ chế tự sao chép?
(chuyển SS kiểu cơ giới® sinh học)
Thực nghiệm: 
cho L và một số hchc vào nước --> tạo giọt lipôxôm.
Tạo được coaxecva.
? Vì sao trong cùng đk những các hệ tương tác khác không tiếp tục ptriển mà chỉ tồn tại hệ Pr-A.Nu?
THHH: 2 tỉ năm
THTSH: 2 tỉ năm
I. Tiến hóa hóa học:
* Hình thành CHC từ chất vô cơ
1) Quá trình hình thành CHC đơn giản từ các chất vô cơ:
a) Giả thuyết của Oparin & Handan (1920)
-Trong khí quyển nguyên thủy của trái đất đã có các khí CH4, NH3, C2H2, H2O, chưa có O2 , N2
- Dưới tác dụng của ngồn NL/tnhiên các chất VC tương tác với nhau tạo HCHC đơn giản
+ ban đầu 2 ngtố:C,H (hyđrôcacbon)
+ tiếp đó 3 ngtố: C,H,O(Saccarit, lipit...)
+ sau đó 4 ngtố: C,H,O,N( a.amin, nuclêôtit)
b) Thí nghiệm của Milơ và Urây (1953)
- Hỗn hợp(CH4, NH3,H2... A.amin 
2) Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ:
- Từ a.amin trùng phân --> pôlipéptit
* Thí nghiệm của Fox và cộng sự :
 A.amin pọlipeptit.
- Từ nuclêôtit --> A.nuclêic. 
II. Tiến hóa tiền sinh học:
* Hình thành TB sơ khai từ các h/c HC.
 - Trong nước, các đại phân tử L,P, Anu...tương tác tạo nên những giọt nhỏ - coaxecva. Coaxecva có biểu hiện sơ khai của sự sống
- Do Lipit có đặc tính kị nước nên hình thành lớp màng ngăn cách coaxecva với mt--> giúp TĐC hiệu quả hơn. 
 CLTN chọn ra hệ đại phân tử có khả năng sao chép và dịch mã làm cho cấu trúc và thể thức coaxecva ngày càng hoàn thiện: 
- Xuất hiện enzim: xúc tác cho qt phiên mã dịch mã,t/hợp, phân giải nhanh hơn.
- Xuất hiện cơ chế tự sao chép: 
=> Dưới tdụng của CLTN từ các coaxecva mang phức hệ Pr-A.nu đã dần dần h/thành các TB sơ khai có khả năng tự nhân đôi, phiên mã, dịch mã, TĐC, ST và sinh sản 
(Các cấu trúc nào không có được khả năng TĐC NL, nhân đôi... thì sẽ không tồn tại)
*Tiến hóa sinh học: từ các TB nguyên thủy tạo ra các sinh vật ngày nay( đơn bào, đa bào...)/chịu tác động của NTTH
3) Củng cố: 	 
 - Đọc phần tổng kết 
 - Trả lời câu hỏi SGK. 
4) Hướng dẫn về nhà: 
- Trả lời các câu hỏi SGK 
- Chuẩn bị bài 33-Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
RÚT KINH NGHIỆM
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày........, tháng......., 2010
	 Tổ trưởng kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 32 Sinh hoc 12 Can ban.doc