Ôn thi Đại Học Vật lý: Từ vi mô đến vĩ mô

Ôn thi Đại Học Vật lý: Từ vi mô đến vĩ mô

Câu 1: Một pion trung hòa phân rã thành 2 tia gamma: π0→ γ + γ. Bước sóng của các tia gamma được phát ra trong phân rã của pion đứng yên là

 A. 2h/(mc). B. h/(mc). C. 2h/(mc2). D. h/(mc2)

Lược giải: mc2=2hc/ γ suy ra γ=2h/(mc).

Câu 2: Giả sử một hành tinh có khối lượng cỡ Trái Đất của chúng ta (m=6.1024 kg) va chạm và bị hủy với một phản hành tinh, thì sẽ tạo ra một năng lượng

 A. 0J. B. 1,08.1042J. C. 0,54.1042J. D. 2,16.1042J.

 

doc 2 trang Người đăng ngochoa2017 Lượt xem 1148Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn thi Đại Học Vật lý: Từ vi mô đến vĩ mô", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn thi Đại Học: Từ vi mô đến vĩ mô
Câu 1: Một pion trung hòa phân rã thành 2 tia gamma: π0→ γ + γ. Bước sóng của các tia gamma được phát ra trong phân rã của pion đứng yên là
 A. 2h/(mc). B. h/(mc). C. 2h/(mc2). D. h/(mc2)
Lược giải: mc2=2hc/ γ suy ra γ=2h/(mc). 
Câu 2: Giả sử một hành tinh có khối lượng cỡ Trái Đất của chúng ta (m=6.1024 kg) va chạm và bị hủy với một phản hành tinh, thì sẽ tạo ra một năng lượng
 A. 0J. B. 1,08.1042J. C. 0,54.1042J. D. 2,16.1042J.
Lược giải: Hành tinh+ phản hành tinh suy ra W = 2m(+)c2=1,08.1042J.
Câu 3: Hạt ∑- chuyển động với động năng 220MeV phân rã theo sơ đồ: ∑- → π- + n. Cho biết khối lượng của các hạt là m∑-=1189MeV/c2; mπ-=139,6MeV/c2; mn=939,6MeV/c2. Động năng toàn phần của các sản phẩm phân rã là
 A. 659,6MeV. B. 0. C. 329,8 MeV. D. 109,8 MeV. 
Lược giải: ∑- → π- + n 
 (m∑-)c2+K∑-=mπc2+mnc2+∑Ksau
 Suy ra ∑(Ksau)= 329,8MeV/c2.
Câu 4: Trong phản ứng do tương tác mạnh: thì x là hạt
 A. p. B. . C. n. D. .
Lược giải: Do có sự hủy cặp proton và phản proton nên vế phải là nơtron và phản nơtron.
Câu 5: Nếu định luật Hubble được ngoại suy cho những khoảng cách rất lớn thì vận tốc lùi ra xa trở nên bằng vận tốc ánh sáng ở khoảng cách
 A. 1,765.1010năm ánh sáng. B. 1,765.107 năm ánh sáng.
 C. 5,295.1018 năm ánh sáng. D. 5,295.1015 năm ánh sáng.
Lược giải: Áp dụng định luật Hubble: v=Hd suy ra d=v/H=c/H=1,765.1010năm ánh sáng. 
Câu 6: Tất cả các hành tinh đều quay xung quanh Mặt Trời theo cùng một chiều. Trong quá trình hình thành hệ Mặt Trời, đây chắc chắn là hệ quả của
 A.sự bảo toàn vận tốc (định luật I Niu Tơn). 
 B. sự bảo toàn động lượng.
 C. Sự bảo toàn mô men động lượng.
 D. sự bảo toàn năng lượng. 
Câu 7: Hệ Mặt Trời quay quanh Mặt Trời
 A. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn.
 B. ngược chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn.
 C. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn.
 D. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn.
Câu 8: Vạch quang phổ của các sao trong Ngân hà
 A. đều bị lệch về phía bước sóng dài.
 B. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn.
 C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.
 D. có trường hợp lệch về phía bước sóng dài, có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn.
Câu 9: Các vạch quang phổ của các Thiên hà
 A. đều bị lệch về phía bước sóng dài.
 B. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn.
 C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.
 D. có trường hợp lệch về phía bước sóng dài, có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn.
Câu 10: Sao ξ trong chòm sao Đại Hùng là một sao đôi. Vạch chàm Hγ(0,4340μm) bị dịch lúc về phía đỏ, lúc về phía tím. Độ dịch cực đại là . Vận tốc cực đại theo phương nhìn của các sao đôi này là
 A. 3,45.104m/s. B. 34,5m/s. C.6,90.104m/s. D. 69,0m/s.
Lược giải: Ta có v==3,45.104m/s.
Câu 11: Độ dịch chuyển về phía đỏ của vạch quang phổ λ của một quaza là 0,16 λ. Vận tốc rời xa của quaza này là
 A. 48000km/s. B.12000km/s. C. 24000km/s. D.36000km/s.
Lược giải: Ta có v==0,48.108m/s=48000km/s.
Câu 12: Sao không phát sáng, cấu tạo bởi một loại chất có khối lượng riêng cực kỳ lớn, đến nỗi nó hút cả phô tôn ánh sáng, không cho thoát ra ngoài, đó là một
 A. Thiên hà. B. punxa. C. quaza. D. hốc đen.
Câu 13: Hệ thống gồm các sao và các đám tinh vân, đó là
 A. Thiên hà. B. punxa. C. quaza. D. hốc đen.
Câu 14: Sao phát sóng vô tuyến rất mạnh, cấu tạo bằn nơtron, nó có từ trường mạnh và quay nhanh quanh một trục, đó là một 
 A. Thiên hà. B. punxa. C. quaza. D. hốc đen.
Câu 15: Một loại Thiên hà phát xạ mạnh một cách bất thường các sóng vô tuyến và tia X. Nó có thể là một Thiên hà mới được hình thành, đó là một 
 A. Thiên hà. B. punxa. C. quaza. D. hốc đen.

Tài liệu đính kèm:

  • docTu vi mo den vi mo.doc