Đề thi chọn HSG tỉnh môn Lịch sử Lớp 12 - Bảng B - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)

Đề thi chọn HSG tỉnh môn Lịch sử Lớp 12 - Bảng B - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)

Hãy làm rõ chính sách đối ngoại: cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược của Đảng và Hồ Chủ tịch từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến trước ngày toàn quốc kháng chiến.

 

doc 1 trang Người đăng thuyduong1 Ngày đăng 22/06/2023 Lượt xem 284Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn HSG tỉnh môn Lịch sử Lớp 12 - Bảng B - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề chính thức
Sở GD&ĐT Nghệ An
 Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh
 Năm học 2007-2008
Môn thi: Lịch sử lớp 12 thpt- bảng B
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Lịch sử thế giới (5,0 điểm)
Câu 1 (5,0 điểm):
	 Phong trào đấu tranh bảo vệ hoà bình, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh huỷ diệt nhân loại từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay có một vị trí quan trọng như thế nào? Thắng lợi thu được của phong trào?
B. Lịch sử Việt Nam (15,0 điểm).
Câu 1 (9,0 điểm):
	 Trình bày nội dung cơ bản của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (tháng 5/1941). Những nội dung đó đã được Đảng triển khai và thực hiện như thế nào để đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 2 (6,0 điểm):
	 Hãy làm rõ chính sách đối ngoại: cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược của Đảng và Hồ Chủ tịch từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến trước ngày toàn quốc kháng chiến.
---------------Hết-----------------
Họ và tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh:..................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_chon_hsg_tinh_mon_lich_su_lop_12_bang_b_nam_hoc_2007.doc
  • docDA_lich_su_AB.doc