Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Hiện tượng quang điện - Đề số 1

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Hiện tượng quang điện - Đề số 1

Câu 3: Hiện tượng quang dẫn xảy ra đối với

 A. kim loại. B. chất điện môi.

C. chất bán dẫn. D. chất điện phân.

Câu 4: Chọn câu đúng. Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm thì

 A. điện tích âm của lá kẽm mất đi.

B. tấm kẽm sẽ trung hoà về điện.

 C. điện tích của tấm kẽm không thay đổi.

D. tấm kẽm tích điện dương.

Câu 5: Linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong ?

 A. Tế bào quang điện. B. Quang điện trở.

C. Đèn LED. D. Nhiệt điện trở.

 

doc 5 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 1738Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Hiện tượng quang điện - Đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN – SỐ 1
32
Họ và tên học sinh :..Trường:THPT............
Câu 1: Nếu trong một môi trường, ta biết được bước sóng của lượng tử năng lượng ánh sáng (phôtôn) hf bằng , thì chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt đó bằng 
	A. c/f.	B. c/f.	C. hf/c.	D. f/c.
Câu 2: Công thoát electron của một kim loại là A, giới hạn quang điện là . Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó bức xạ có bước sóng là = /2 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng
	A. 3A/2.	B. 2A.	C. A/2.	D. A.
Câu 3: Hiện tượng quang dẫn xảy ra đối với
	A. kim loại.	B. chất điện môi.	
C. chất bán dẫn.	D. chất điện phân.
Câu 4: Chọn câu đúng. Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm thì
	A. điện tích âm của lá kẽm mất đi.	
B. tấm kẽm sẽ trung hoà về điện.
	C. điện tích của tấm kẽm không thay đổi.	
D. tấm kẽm tích điện dương.
Câu 5: Linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong ?
	A. Tế bào quang điện.	B. Quang điện trở.	
C. Đèn LED.	D. Nhiệt điện trở.
Câu 6: Chọn câu đúng. Giới hạn quang điện phụ thuộc vào
	A. bản chất kim loại làm catot.	
B. hiệu điện thế UAK của tế bào quang điện.
	C. bước sóng ánh sáng chiếu vào catod.
D. điện trường giữa A và K.
Câu 7: Chọn câu trả lời không đúng. Các hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là
	A. hiện tượng quang điện.	B. sự phát quang của các chất.	
	C. hiện tượng tán sắc ánh sáng.	D. tính đâm xuyên.
Câu 8: Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện là = 0,5m. Chiếu ánh sáng vào catot, chùm ánh sáng gây ra hiện tượng quang điện khi
	A. là ánh sáng tử ngoại.	B. là tia X.
	C. là tia gamma.	D. cả 3 bức xạ trên.
Câu 9: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng nào?
	A. Hiện tượng quang điện ngoài.	B. Hiện tượng quang điện trong.
	C. Hiện tượng quang dẫn.	D. Hiện tượng phát quang của các chất rắn.
Câu 10: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là
	A. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại gây ra hiện tượng quang điện.
	B. công thoát của electron ở bề mặt kim loại đó.
	C. hiệu điện thế hãm.
	D. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.
Câu 11: Vận tốc ban đầu cực đại của các quang eletron khi bứt khỏi kim loại phụ thuộc vào
A. kim loại dùng làm catốt.
B. số phôtôn chiếu đến catốt trong một giây.
C. bước sóng của bức xạ tới.
D. kim loại dùng làm catốt và bước sóng của bức xạ tới.
Câu 12: Quang electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu ánh sáng, nếu
A. cường độ của chùm sáng rất lớn.
B. bước sóng của ánh sáng rất lớn.
C. tần số ánh sáng rất nhỏ.
D. bước sóng nhỏ hơn hay bằng một giới hạn xác định.
Câu 13: Chọn câu trả lời không đúng:
A. Anhxtanh cho rằng ánh sáng gồm những hạt riêng biệt gọi là phôtôn.
B. Mỗi phôtôn bị hấp thụ truyền hoàn toàn năng lượng của nó cho một electron.
C. Các định luật quang điện hoàn toàn phù hợp với tính chất sóng của ánh sáng.
D. Thuyết lượng tử do Plăng đề xướng.
Câu 14: Trong các trường hợp nào sau đây electron được gọi là electron quang điện ?
	A. Electron tạo ra trong chất bán dẫn.	
B. Electron quang điện là electron trong dãy điện thông thường.
	C. Electron bứt ra từ catốt của tế bào quang điện.
	D. Electron bứt ra khi bị nung nóng trong ống tia X.
Câu 15: Chọn câu đúng. Thuyết sóng ánh sáng 
A. có thể giải thích được định luật về giới hạn quang điện.
B. có thể giải thích được định luật về cường độ dòng quang điện bão hoà.
C. có thể giải thích được định luật về động năng ban đầu cực đại của electron quang điện.
D. không giải thích được cả 3 định luật quang điện.
Câu 16: Hiệu điện thế hãm Uh để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện không phụ thuộc vào
A. tần số f của ánh sáng chiếu vào.
B. công thoát của electrôn khỏi kim loại đó.
C. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn.
D. cường độ chùm sáng kích thích.
Câu 17: Dòng quang điện bão hoà xảy ra khi
A. có bao nhiêu êlectrôn bay ra khỏi catốt thì có bấy nhiêu êlectrôn bay trở lại catốt.
B. các electron có vận tốc ban đầu cực đại đều về anôt.
C. số electrôn bật ra khỏi catốt bằng số phôtôn ánh sáng chiếu vào catốt.
D. tất cả các êlectrôn thoát ra khỏi catốt trong mỗi giây đều về anốt.
Câu 18: Động năng ban đầu cực đại của quang electron khi thoát ra khỏi kim loại không phụ thuộc vào
A. bước sóng của ánh sáng kích thích.
B. công thoát của electron khỏi kim loại đó.
C. cường độ chùm sáng kích thích.
D. cả 3 điều trên.	
Câu 19: Trong chất bán dẫn có hai loại hạt mang điện là
A. electron và ion dương.	B. ion dương và lỗ trống mang điện âm.
C. electron và các iôn âm.	D. electron và lỗ trống mang điện dương.
Câu 20: Catot tế bào quang điện bằng kim loại cso công thoát 2,07eV. Chiếu ánh sáng vào catot, chùm ánh sáng gây ra hiện tượng quang điện khi
A. là ánh sáng tử ngoại.	B. là ánh sáng hồng ngoại.
C. là ánh sáng đơn sắc đỏ.	D. là ánh sáng có bước sóng = 0,63m.
Câu 21: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f1 và f2 vào catốt của một tế bào quang điện, sau đó dùng các hiệu điện thế hãm có độ lớn lần lượt là U1 và U2 để triệt tiêu các dòng quang điện. Hằng số Plăng có thể tính từ biểu thức nào trong các biểu thức sau ?
	A. h = .	B. h = .	C. h = .	D. h = .	
Câu 22: Trong hiện tượng quang điện, năng lượng của các electron quang điện phát ra
	A. lớn hơn năng lượng của phôtôn chiếu tới.
	B. nhỏ hơn năng lượng của phôtôn chiếu tới.
	C. bằng năng lượng của phôtôn chiếu tới.	
D. tỉ lệ với cường độ ánh sáng chiếu tới.
Câu 23: Ánh sáng đơn sắc có tần số f1 chiếu tới tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm là U1. Nếu chiếu ánh sáng có tần số f2 thì hiệu điện thế hãm là
	A. U1 – (f2 – f1)h/e.	B. U1 + (f2 + f1)h/e.	
	C. U1 – (f2 + f1)h/e.	D. U1 +(f2 – f1)h/e.	
Câu 24: Chọn câu đúng. Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích và tăng cường độ ánh sáng, ta có
	A. động năng ban đầu của các quang electron tăng lên.	
B. cường độ dòng quang điện bão hào tăng.
	C. các quang electron đến anod với vận tốc tăng.	
D. hiệu điện thế hãm tăng.
Câu 25: Chọn câu đúng. Công thoát của electron của kim loại là
A. năng lượng tối thiểu để ion hoá nguyên tử kim loại.
B. năng lượng tối thiểu để bứt nguyên tử ra khỏi kim loại.
C. năng lượng cần thiết để bứt electron tầng K nguyên tử kim loại.
D. năng lượng của phôtôn cung cấp cho nguyên tử kim loại.
Câu 26: Chọn phát biểu đúng khi nói về pin quang điện.
A. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó nhiệt năng biến thành điện năng.
C. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 27: Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng
A. không thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn sáng xa hay gần.
B. thay đổi, phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần.
C. thay đổi tuỳ theo ánh sáng truyền trong môi trường nào.
D. không thay đổi khi ánh sáng truyền trong chân không.
Câu 28: Chiếu bức xạ điện từ có tần số f1 vào tấm kim loại làm bắn các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là v1. Nếu chiếu vào tấm kim loại đó bức xạ điện từ có tần số f2 thì vận tốc của electron ban đầu cực đại là v2 = 2v1. Công thoát A của kim loại đó tính theo f1 và f2 theo biểu thức là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Hiện tượng quang dẫn là
	A. hiện tượng một chất phát quang khi bị chiếu bằng chùm electron.
	B. hiện tượng một chất bị nóng lên khi chiếu ánh sáng vào.
	C. hiện tượng giảm điện trở của chất bán dẫn khi chiếu ánh sáng vào.
	D. sự truyền sóng ánh sáng bằng sợi cáp quang.
Câu 30: Khẳng định nào sau đây về hiệu ứng quang điện phù hợp với tiên đoán của lí thuyết cổ điển ?
	A. Đối với mỗi kim loại, không phải ánh sáng có bước sóng nào cũng gây ra hiệu ứng quang điện.
	B. Số electron quang điện được giải phóng trong một giây tỉ lệ với cường độ ánh sáng.
	C. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ ánh sáng.
	D. Không có electron nào được giải phóng nếu ánh sáng có tần số nhỏ hơn một giá trị nào đó, bất kể cường độ ánh sáng bằng bao nhiêu.
Câu 31: Động năng ban đầu cực đại của quang electron không phụ thuộc vào
	A. tần số của ánh sáng kích thích.	
B. bản chất của kim loại.
	C. bước sóng của ánh sáng kích thích.	
D. cường độ của ánh sáng kích thích.
Câu 32: Khi các phôtôn có năng lượng hf chiếu vào một tấm nhôm(công thoát là A), các electron quang điện phóng ra có động năng cực đại là Wo. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới tăng gấp đôi, thì động năng cực đại của các electron quang điện là
	A. W0 + hf.	B. W0 + A.	C. 2W0.	D. W0.
Câu 33: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng
	A. điện trở của một chất bán dẫn tăng khi được chiếu sáng.
	B. điện trở của một kim loại giảm khi được chiếu sáng.
	C. điện trở của một chất bán dẫn giảm khi được chiếu sáng.
	D. truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kì.
Câu 34: Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là
	A. hiện tượng quang điện xảy ra ở bên trong một khối kim loại.
	B. hiện tượng quang điện xảy ra ở bên trong một khối điện môi.
	C. nguyên nhân sinh ra hiện tượng quang dẫn.
	D. sự giải phóng các electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn nhờ tác dụng của một bức xạ điện từ.
*VÀI CÂU TRONG ĐỀ THI ĐH NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
Câu 35(09): Pin quang điện là nguồn điện, trong đó
A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 36(09): Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.
B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.
C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.
D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.
Câu 37(08): Khi có hiện tượng quang điện xảy ra trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đâu là sai ? 
A. Giữ nguyên chùm sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catốt thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện thay đổi. 
B. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catốt, giảm tần số của ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện giảm.
C. Giữ nguyên tần số của ánh sáng kích thích và kim loại làm catốt, tăng cường độ chùm sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện tăng. 
D. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catốt, giảm bước sóng của ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện tăng.
Câu 3(07): Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn (êlectron) ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì
A. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần.
B. công thoát của êlectrôn giảm ba lần.
C. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần.
D. số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần.
Câu 10(07): Phát biểu nào là sai ? 
A. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.
B. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
C. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.
D. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 6(08): Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2 (với f1 < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của các quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là 
A. (V1 + V2). 	B. . 	C. V2. 	D. V1.
Câu 25(09): Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là = 0,18 μm, = 0,21 μm và = 0,35 μm. Lấy h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?
A. Hai bức xạ ( và ). 	B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.
C. Cả ba bức xạ (và). 	D. Chỉ có bức xạ .
“Thiếu tự tin là nguyên nhân của phần lớn những thất bại ”
ĐÁP ÁN 32
1 B
2 D
3 C
4 C
5 B
6 A
7 C
8 D
9 B
10 D
11 D
12 D
13 C
14 C
15 B
16 D
17 D
18 C
19 D
20 A
21A
22 B
23 D
24 B
25 A
26 A
27 A
28 D
29 C
30 B
31 D
32 A
33 C
34 D
35 B
36 D
37 C
3(07) D
10(07) A
6(08) C
25(09) A

Tài liệu đính kèm:

  • docde_luyen_thi_thpt_quoc_gia_mon_vat_ly_chu_de_hien_tuong_quan.doc