Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa. Màu sắc ánh sáng. Laze

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa. Màu sắc ánh sáng. Laze

Câu 1: Chọn câu phát biểu sai:

 A. Khi một chùm ánh sáng truyền qua một môi trường vật chất hoặc chân không thì cường độ chùm sáng sẽ giảm dần.

 B. Theo định luật Bu-ghe – Lam-be thì cường độ của chùm sáng đơn sắc truyền qua một môi trường hấp thụ giảm theo độ dài của đường đi theo quy luật hàm số mũ.

 C. Nguyên nhân của sự hấp thụ ánh sáng của môi trường là do sự tương tác của ánh sáng với các phần tử vật chất của môi trường đó.

 D. Khi một chùm ánh sáng truyền qua một môi trường vật chất thì một vật năng lượng của chùm sáng sẽ bị tiêu hao và biến thành năng lượng khác.

 

doc 5 trang Người đăng haivyp42 Ngày đăng 06/10/2021 Lượt xem 1862Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa. Màu sắc ánh sáng. Laze", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ LỌC LỰA – MÀU SẮC ÁNH SÁNG - LAZE
35
Họ và tên học sinh :Trường:THPT
Câu 1: Chọn câu phát biểu sai:
	A. Khi một chùm ánh sáng truyền qua một môi trường vật chất hoặc chân không thì cường độ chùm sáng sẽ giảm dần.
	B. Theo định luật Bu-ghe – Lam-be thì cường độ của chùm sáng đơn sắc truyền qua một môi trường hấp thụ giảm theo độ dài của đường đi theo quy luật hàm số mũ.
	C. Nguyên nhân của sự hấp thụ ánh sáng của môi trường là do sự tương tác của ánh sáng với các phần tử vật chất của môi trường đó.
	D. Khi một chùm ánh sáng truyền qua một môi trường vật chất thì một vật năng lượng của chùm sáng sẽ bị tiêu hao và biến thành năng lượng khác.
Câu 2: Gọi I0 là cường độ chùm sáng đơn sắc truyền tới môi trường hấp thụ có hệ số hấp thụ là . Cường độ của chùm sáng sau khi đã truyền đi quãng đường d xác định bởi biểu thức là
	A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 3: Khi ánh sáng truyền qua một môi trường thì hệ số hấp thụ của môi trường phụ thuộc vào
	A. số lượng phôtôn trong chùm ánh sáng truyền qua.
	B. cường độ chùm ánh sáng đơn sắc truyền tới môi trường.
	C. quãng đường ánh sáng truyền trong môi trường.
	D. bước sóng của ánh sáng.
Câu 4: Chùm ánh sáng không bị hấp thụ khi truyền qua môi trường
	A. nước tinh khiết.	B. thuỷ tinh trong suốt, không màu.
	C. chân không.	D. không khí có độ ẩm thấp.
Câu 5: Chọn phát biểu không đúng:
	A. Khi truyền trong môi trường, ánh sáng có bước sóng khác nhau thì bị môi trường hấp thụ khác nhau.
	B. Chân không là môi trường duy nhất không hấp thụ ánh sáng.
	C. Khi ánh sáng truyền qua môi trường vật chất thì cường độ chùm sáng giảm dần theo độ dài của đường truyền.
	D. Những vật có màu đen thì hấp thụ ánh sáng nhìn thấy kém nhất.
Câu 6: Vật trong suốt không màu thì
	A. không hấp thụ ánh sáng nhìn thấy trong miền quang phổ.
	B. chỉ hấp thụ các bức xạ trong vùng màu tím.
	C. chỉ hấp thụ các bức xạ trong vùng màu đỏ.
	D. hấp thụ tất cả các bức xạ trong vùng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 7: Chọn câu phát biểu sai trong các câu sau:
	A. Những chất không hấp thụ ánh sáng trong miền nào của quang phổ là những chất trong suốt trong miền đó.
	B. Sự hấp thụ ánh sáng của môi trường là như nhau đối với mọi ánh sáng truyền qua môi trường đó.
	C. Vật trong suốt có màu là vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy.
	D. Thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh tia tử ngoại.
Câu 8: Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng ?
	A. Điện năng.	B. Cơ năng.
	C. Nhiệt năng.	D. Quang năng.
Câu 9: Trường hợp nào sau đây không đúng với sự phát quang ?
	A. Sự phát sáng của bóng đèn dây tóc khi có dòng điện chạy qua.
	B. Sự phát sáng của phôtpho bị ôxi hoá trong không khí.
	C. Sự phát quang một số chất hơi khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại.
	D. Sự phát sáng của đom đóm.
Câu 10: Khi chiếu ánh sáng trắng qua tấm kính lọc màu đỏ thì ánh sáng truyền qua tấm kính có màu đỏ, lí do là
	A. tấm kính lọc màu đỏ luôn có khả năng phát ra ánh sáng đỏ.
	B. tấm kính lọc màu đỏ có tác dụng nhuộm đỏ ánh sáng trắng.
	C. trong chùm ánh sáng trắng, bức xạ màu đỏ có bước sóng lớn nhất nên có thể truyền qua tấm kính.
	D. tấm kính lọc màu đỏ ít hấp thụ ánh sáng màu đỏ nhưng hấp thụ mạnh các ánh sáng có màu khác.
Câu 11: Khi chiếu ánh sáng tím vào tấm kính lọc màu lam thì
	A. ánh sáng tím truyền qua được tấm lọc vì ánh sáng tím có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng màu lam.
	B. ánh sáng tím không truyền qua được vì nó bị tấm lọc hấp thụ hoàn toàn.
	C. ánh sáng truyền qua tấm kính lọc có màu hỗn hợp của màu lam và màu tím.
	D. ánh sáng truyền qua tấm kính lọc chuyển hoàn toàn thành màu lam.
Câu 12: Trong các câu sau đây, câu nào sai ?
	A. Khi phản xạ trên bề mặt một vật, mọi ánh sáng đều phản xạ như nhau.
	B. Khi phản xạ, phổ của ánh sáng phản xạ phụ thuộc vào phổ của ánh sáng tới và tính chất quang của bề mặt phản xạ.
	C. Sự hấp thụ ánh sáng và sự phản xạ ánh sáng có một đặc điểm chung là chúng có tính lọc lựa.
	D. Trong sự tán xạ ánh sáng, phổ của ánh sáng tán xạ phụ thuộc vào phổ của ánh sáng tới và tính chất quang học của bề mặt tán xạ.
Câu 13: Chiếu chùm ánh sáng trắng vào một vật ta thấy nó có màu đỏ. Nếu chiếu vào nó chùm ánh sáng màu lục thì ta sẽ nhìn thấy vật có màu
	A. lục.	B. đen.	C. đỏ.	D. hỗn hợp của đỏ và lục.
Câu 14: Chiếu một chùm ánh sáng trắng tới một vật, nếu vật phản xạ tất cả các ánh sáng đơn sắc trong chùm sáng trắng thì theo hướng phản xạ, ta nhìn thấy vật
	A. có màu giống như cầu vồng.	
	B. có màu đen.
	C. có màu trắng.	
	D. có những vạch màu ứng với màu của các ánh sáng đơn sắc.
Câu 15: Chiếu một chùm ánh sáng trắng tới một vật, nếu vật hấp thụ tất cả các ánh sáng đơn sắc trong chùm sáng trắng thì theo hướng phản xạ, ta nhìn thấy vật
	A. có những vạch màu ứng với màu của các ánh sáng đơn sắc.
	B. có màu trắng.
	C. có màu giống như cầu vồng.
	D. có màu đen.
Câu 16: Phần lớn các vật thể có màu sắc là do chúng được cấu tạo từ những vật liệu xác định, đồng thời
	A. chúng có thể hấp thụ, phản xạ hay tán xạ mọi loại ánh sáng.
	B. chúng luôn phản xạ các ánh sáng chiếu vào nó.
	C. chúng có thể hấp thụ bất kì ánh sáng nào chiếu vào nó.
	D. chúng có thể hấp thụ một số bước sóng ánh sáng và phản xạ, tán xạ những bước sóng khác.
Câu 17: Màu đỏ của rubi do ion nào phát ra ?
	A. Ion nhôm.	B. Ion ôxi.	C. Ion crôm.	D. Các ion khác.
Câu 18: Một trong những đặc điểm của sự lân quang là
	A. ánh sáng lân quang chỉ là ánh sáng màu xanh.
	B. nó chỉ xảy ra đối với chất lỏng và chất khí.
	C. có thời gian phát quang ngắn hơn nhiều so với sự huỳnh quang.
	D. thời gian phát quang kéo dài từ 10-8s trở lên.
Câu 19: Thông tin nào sau đây là đúng khi nói về sự huỳnh quang ?
	A. Sự huỳnh quang là sự phát quang ngắn, dưới 10-8s.
	B. Trong sự huỳnh quang, ánh sáng phát quang còn kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.
	C. Sự phát quang thường chỉ xảy ra với chất rắn.
	D. Để có sự huỳnh quang thì không nhất thiết phải có ánh sáng kích thích.
Câu 20: Trong sự phát quang, gọi và là bước sóng của ánh sáng kích thích và của ánh sáng phát quang. Kết luận nào sau đây là đúng ?
	A. > .	B. < .	C. = .	D. .
Câu 21: Trong nguyên tắc và cấu của laze, môi trường hoạt tính có đặc điểm là
	A. số nguyên tử ở mức trên(trạng thái kích thích) luôn có mật độ lớn hơn so với mức thấp.
	B. số nguyên tử ở mức trên(trạng thái kích thích) luôn có mật độ nhỏ hơn so với mức thấp.
	C. các mức ứng với trạng thái kích thích luôn có năng lượng cao hơn so với mức cơ bản.
	D. các mức ứng với trạng thái kích thích luôn có năng lượng thấp hơn so với mức cơ bản.
Câu 22: Đặc điểm nào sau đây không đúng với laze ?
	A. Có độ đơn sắc cao.
	B. Là chùm sáng có độ song song rất cao.
	C. Có mật độ công suất lớn.
	D. Các phôtôn thành phần đều cùng tần số nhưng từng đôi một ngược pha nhau.
Câu 23: Đặc điểm nào sau không đúng với laze ?
	A. Các phôtôn thành phần đều cùng pha.
	B. Có mật độ công suất lớn.
	C. Thường là chùm sáng có tính hội tụ rất mạnh.
	D. Có độ đơn sắc cao.
Câu 24: Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ?
	A. Bóng đèn xe máy.	B. Hòn than hồng.
	C. Đèn LED.	D. Ngôi sao băng.
Câu 25: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang ?
	A. Lục.	B. Vàng.	C. Da cam.	D. Đỏ.
Câu 26: ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,50. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó không phát quang ?
	A. 0,30. 	B. 0,40. 	C. 0,50. 	D. 0,60. 
Câu 27: Trong hiện tượng quang – phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì ?
	A. Để tạo ra dòng điện trong chân không.
	B. Để thay đổi điện trở của vật.
	C. Để làm nóng vật.
	D. Để làm cho vật phát sáng.
Câu 28: Hãy chọn câu đúng. Hiệu suất của một laze
	A. nhỏ hơn 1.	B. băng 1.
	C. lớn hơn 1.	D. rất lớn so với 1.
Câu 29: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?
	A. Độ đơn sắc cao.	B. Độ đính hướng cao.
	C. Cường độ lớn.	D. Công suất lớn.
Câu 30: Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào dưới đây ?
	A. ánh sáng đỏ.	B. ánh sáng lục.
	C. ánh sáng lam.	D. ánh sáng chàm.
Câu 31: Hãy chọn câu đúng. Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến
	A. sự giải phóng một electron tự do.
	B. sự giải phóng một electron liên kết.
	C. sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.
	D. sự phát ra một phôtôn khác.
Câu 32: Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.
	A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.
	B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.
	C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.
	D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.
Câu 33: Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang – phát quang ?
	A. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quang cáo lúc ban ngày.
	B. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào.
	C. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.
	D. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ.
Câu 34: Sự phát xạ cảm ứng là gì ?
	A. Đó là sự phát ra phôtôn bởi một nguyên tử.
	B. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích dưới tác dụng của một điện từ trường có cùng tần số.
	C. Đó là sự phát xạ đồng thời của hai nguyên tử có tương tác lẫn nhau.
	D. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích, nếu hấp thụ thêm một phôtôn có cùng tần số.
Câu 35: Khi chiếu vào tấm bìa tím chùm ánh sáng đỏ, ta tháy tấm bìa có màu
	A. tím.	B. đỏ.	
	C. vàng.	D. đen.
Câu 36: Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?
	A. Khí.	B. Lỏng.	
	C. Rắn.	D. Bán dẫn.
Câu 37: Sự phát quang của vật nào dưới đây là sự phát quang ?
	A. Tia lửa điện.	B. Hồ quang.	
	C. Bóng đèn ống.	D. Bóng đèn pin.
Câu 38: Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu nào ?
	A. Màu đỏ.	B. Màu vàng.	
	C. Màu lục.	D. Màu lam.
“Thiên tài là sự kiên nhẫn lâu dài của trí tuệ ”
 I. Newton
ĐÁP ÁN 35
1 A
2 B
3 D
4 C
5 D
6 A
7 B
8 D
9 A
10 D
11 B
12 A
13 B
14 C
15 D
16 D
17 C
18 D
19 A
20 B
21 A
22 D
23 C
24 C
25 A
26 D
27 D
28 A
29 D
30 D
31 D
32 C
33 B
34 D
35 D
36 D
37 C
38 B

Tài liệu đính kèm:

  • docde_luyen_thi_thpt_quoc_gia_mon_vat_ly_chu_de_hap_thu_va_phan.doc