Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Giao thoa ánh sáng - Đề số 1

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Giao thoa ánh sáng - Đề số 1

Câu 3: Chọn định nghĩa đúng khi nói về khoảng vân:

A. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp.

B. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng kế tiếp.

C. Khoảng vân là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4: Chọn thí nghiệm đúng dùng để đo bước sóng của ánh sáng:

 A. Thí nghiệm giao thoa với khe Iâng.

B. Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc.

 C. Thí nghiệm tán sắc của Niutơn.

D. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.

Câu 5: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào sau đây ?

A. Các vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối.

B. Không có các vân màu trên màn.

C. Vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dải màu như màu cầu vồng.

D. Một dải màu biến thiên liên lục từ đỏ đến tím.

 

doc 5 trang Người đăng haivyp42 Ngày đăng 06/10/2021 Lượt xem 1767Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Giao thoa ánh sáng - Đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAO THOA ÁNH SÁNG – SỐ 1
29
Họ và tên học sinh :.Trường:THPT
Câu 1: Chọn hiện tượng liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng:
A. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.
B. Màu sắc sặc sỡ của bong bóng xà phòng.
C. Bóng đèn trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới.
D. Vệt sáng trên tường khi chiếu ánh sáng từ đèn pin.
Câu 2: Chọn công thức đúng dùng để xác định vị trí vân sáng ở trên màn
A. x = (k+1).	B. x = k.	C. x = 2 k.	D. x = (2k+1).
Câu 3: Chọn định nghĩa đúng khi nói về khoảng vân:
A. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp.
B. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng kế tiếp.
C. Khoảng vân là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4: Chọn thí nghiệm đúng dùng để đo bước sóng của ánh sáng:
	A. Thí nghiệm giao thoa với khe Iâng.	
B. Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc.
	C. Thí nghiệm tán sắc của Niutơn.	
D. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.
Câu 5: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào sau đây ?
A. Các vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối.
B. Không có các vân màu trên màn.
C. Vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dải màu như màu cầu vồng.
D. Một dải màu biến thiên liên lục từ đỏ đến tím.
Câu 6: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng
A. ánh sáng có bản chất sóng.	B. ánh sáng là sóng ngang.
C. ánh sáng là sóng điện từ.	D. ánh sáng có thể bị tán sắc.
Câu 7: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn 
	A. đơn sắc.	B. kết hợp.	C. cùng màu sắc.	D. cùng cường độ.
Câu 8: Trong thí nghiệm Iâng, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng
	A. /4.	B. /2.	C. .	D. 2.
Câu 9: Gọi i là khoảng vân, khoảng cách từ vân chính giữa đến vân tối thứ 2 là
A. i.	B. 1,5i.	C. 2i.	D. 2,5i.
Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, khoảng cách giữa hai vân sáng cạnh nhau là 
A. D/a.	B. a/D.	C. ax/D.	D. /aD.
Câu 11: Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo
	A. tần số ánh sáng.	B. bước sóng của ánh sáng.
	C. chiết suất của môi trường.	D. tốc độ của ánh sáng.
Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng, vân tối thứ hai xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng
	A. 3/2.	B. /2.	C. .	D. 2.
Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng vân sẽ
A. giảm đi khi tăng khoảng cách hai khe.	
B. giảm đi khi tăng khoảng cách từ màn chứa 2 khe và màn quan sát.
C. tăng lên khi tăng khoảng cách giữa hai khe.
D. không thay đổi khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe và màn quan sát.
Câu 14: Dưới ánh nắng mặt trời rọi vào, màng dầu trên mặt nước thường có màu sắc sặc sỡ là do hiện tượng:
	A. giao thoa.	B. nhiễu xạ.	C. tán sắc.	D. khúc xạ.
Câu 15: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, có a = 1mm, D = 2m. Chiếu sáng hai khe bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng , người ta đo được khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4,5mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó có giá trị là
	A. 0,5625m.	B. 0,6000m.	C. 0,7778m.	D. 0,8125m.
Câu 16: Trong thí nghiệm khe Iâng, ta có a = 0,5mm, D = 2m. thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng = 0,5. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là
	A. 15.	B. 16.	C. 17. 	D. 18.	
Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Young với bức xạ đơn sắc có bước sóng . Vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm là 4,8mm. Xác định toạ độ của vân tối thứ tư
A. 4,2mm.	B. 4,4mm.	C. 4,6mm.	D. 3,6mm.
Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng kh Young, cho khoảng cách 2 khe là 1mm; màn E cách 2 khe 2m. Nguốn sáng S phát đồng thời 2 bức xạ = 0,460m và . Vân sáng bậc 4 của trùng với vân sáng bậc 3 của . Tính ?
A. 0,512m.	B. 0,586m.	C. 0,613m.	D. 0,620m.
Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 3mm; khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,64m. Bề rộng trường giao thoa là 12mm. Số vân tối quan sát được trên màn là 
	A. 15.	B. 16.	C. 17.	 D. 18.
Câu 20: Trong chân không, bức xạ có bước sóng 0,75m. Khi bức xạ này truyền trong thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 thì bước sóng có giá trị nào sau đây:
	A. 0,65m.	B. 0,5m.	C. 0,70m.	D. 0,6m.
Câu 21: Một nguồn sáng đơn sắc có = 0,6m chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe hẹp, hai khe cách nhau 1mm. Màn ảnh cách màn chứa hai khe là 1m. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân tối là
	A. 0,3mm.	B. 0,5mm.	C. 0,6mm.	D. 0,7mm.
Câu 22: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát ra hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là = 0,5m và . Vân sáng bậc 12 của trùng với vân sáng bậc 10 của . Bước sóng của là:
	A. 0,45m.	B. 0,55m.	C. 0,6m.	D. 0,75m.
Câu 23: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1m. Trên màn, người ta quan sát được khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vận sáng thứ 10 là 4mm. Bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là
	A. 0,85m.	B. 0,83m.	C. 0,78m.	D. 0,80m.
Câu 24: Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc, hai khe Iâng cách nhau 1mm thì khoảng vân là 0,8mm. Nếu khoảng cách giữa 2 khe tăng thêm 0,01mm thì khoảng vân tăng, giảm thế nào?
	A. tăng 0,08mm.	B. tăng 0,01mm.	
C. giảm 0,002mm.	D. giảm 0,008mm.
Câu 25: Thí nghiệm giao thoa Iâng: a = 2mm; D = 1,2m. Người ta quan sát được 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,4mm. Bước sóng của ánh sáng là
	A. 0,67m.	B. 0,77m.	C. 0,62m.	D. 0,67mm.
Câu 26: Thí nghiệm giao thoa khe Iâng, hai khe cách nhau 0,8mm; màn cách 2 khe 2,4m, ánh sáng làm thí nghiệm = 0,64m. Bề rộng của vùng giao thoa trường là 4,8cm. Số vân sáng trên màn là
	A. 25.	B. 24.	C. 26.	D. 23.
Câu 27: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng vân là 1,12.103. Xét hai điểm M và N cùng ở một phía với vân sáng chính giữa O, OM = 0,56.104 và ON = 1,288.104. Giữa M và N có số vân sáng là
	A. 8.	B. 7.	C. 6.	D. 5.
Câu 28: Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe Young cách nhau a = 1,2mm có khoảng vân là 1mm. Di chuyển màn ảnh E ra xa 2 khe Young thêm 50cm, thì khoảng vân là 1,25mm. Tính bước sóng của bức xạ trong thí nghiệm.
	A. 0,50m.	B. 0,60m.	C. 0,54m.	D. 0,66m.
Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, khoảng cách giữa vân tối thứ 5 và vân sáng bậc 2 là 2,8mm. Xác định khoảng cách giữa vân tối thứ 3 và vân sáng bậc 1.
	A. 2,4mm.	B. 1,82mm.	C. 2,12mm.	D. 1,68mm.
Câu 30: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời 2 bức xạ có bước sóng là = 0,42m và = 0,7m. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là a = 0,8mm, màn ảnh cách 2 khe là D = 2,4m. Tính khoảng cách từ vân tối thứ 3 của bức xạ và vân tối thứ 5 của bức xạ .
	A. 9,45mm.	B. 6,30mm.	C. 8,15mm.	D. 6,45mm.
Câu 31: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là = 0,5m. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 10 là
	A. 5,5mm.	B. 4,5mm.	C. 4,0mm.	D. 5,0mm.
Câu 32: Trong thí nghiệm khe Iâng, ta có a = 0,5mm, D = 2m. thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng = 0,5. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32mm. Số vân tối quan sát được trên màn là
	A. 14.	B. 16.	C. 17. 	D. 18.	
Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young về giao thoa ánh sáng, cho a = 0,6mm, D = 2m. Trên màn quan sát được 21 vân sáng. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 40mm. Bước sóng của ánh sáng đó bằng
	A. 0,57m.	B. 0,60m.	C. 0,55m.	D. 0,65m.
Câu 34: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng kh Young, S1S2 = a = 0,5mm. Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D = 2m. Bước sóng ánh sáng là = 5.10-4mm. Điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 9mm là
	A. vân sáng bậc 3.	B. vân sáng bậc 4. C. vân tối thứ 4.	D. vân tối thứ 5.
Câu 35: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,2mm và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Chiếu hai khe bằng ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng vân quan sát được trên màn bằng 1mm. Bước sóng của ánh sáng chiếu tới bằng
	A. 0,48m.	B. 0,50m.	C. 0,60m.	D. 0,75m.
Câu 36: Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng = 0,60m từ không khí vào thuỷ tinh có chiết suất ứng với bức xạ đó bằng 1,50. Trong thuỷ tinh bức xạ đó có bước sóng bao nhiêu?
	A. 0,40m.	B. 0,48m.	C. 0,60m.	D. 0,72m.
Câu 37: Chiếu hai khe, trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6m, người ta đo được khoảng cách ngắn nhất giữa vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 6 gần nhau nhất bằng 3,0mm. Biết khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2,0m. Khoảng cách giữa hai khe bằng bao nhiêu?
	A. 0,6mm.	B. 1,0mm.	C. 1,5mm.	D. 2mm.
Câu 38: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,60m. Hiệu khoảng cách từ hai khe đến vị trí quan sát được vân sáng bậc bốn bằng bao nhiêu?
	A. 4,8m.	B. 2,4m.	C. 3,6m.	D. 1,2m.
Câu 39: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa, trên một đoạn nào đó trên màn người ta đếm được 12 vân sáng khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân quan sát được trên đoạn đó là
	A. 12.	B. 18.	C. 24.	D. 30.
Câu 40: Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe Young cách nhau a = 1,2mm có khoảng vân là 1mm. Di chuyển màn ảnh E ra xa 2 khe Young thêm 50cm, thì khoảng vân là 1,25mm. Tính bước sóng của bức xạ trong thí nghiệm.
A. 0,50m.	B. 0,60m.	C. 0,54m.	D. 0,66m.
Câu 41: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng khoảng cách giữa hai khe bằng 0,5mm; ánh sáng đơn sắc làm thí nghiệm có bước sóng = 0,5. Khoảng cách từ hai khe đến màn hứng ảnh bằng 200cm. Tại vị trí M trên màn E có toạ độ 7mm, tại M là
	A. vân sáng bậc 7.	B. vân tối thứ 7.	C. vân tối thứ 4. 	D. vân sáng bậc 4.
Câu 42: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp S1, S2 cách nhau một khoảng a = 1,2mm. Màn E để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D = 0,9m. Người ta quan sát được 9 vân sáng, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 3,6mm. Tần số của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là
A. f = 5.1012Hz.	B. f = 5.1013Hz.	C. f = 5.1014Hz.	D. f = 5.1015Hz.
Câu 43: Để hai sóng cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây?
	A. Cùng biên độ và cùng pha.	
	B. Cùng biên độ và ngược pha.
	C. Hiệu số pha không đổi theo thời gian.
	D. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 44: Hãy chọn câu đúng. Nếu làm thí nghiệm I-âng với ánh sáng trắng thì:
	A. Chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc, trừ vân bậc 0 vẫn có màu trắng.
	B. Hoàn toàn không quan sát được vân.
	C. Vẫn quan sát được vân, gồm vân sáng và tối xen kẽ đều đặn.
	D. Chỉ thấy các vân sáng có màu sắc mà không thấy vân tối nào.
Câu 45: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, tại điểm M có vân tối khi hiệu số pha của hai sóng ánh sáng từ hai nguồn kết hợp đến M bằng
	A. số chẵn lần .	B. số lẻ lần .
	C. số chẵn lần .	D. số lẻ lần .
Câu 46 : Tại điểm M trên màn của một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hiệu đường đi của hai sóng tới M là 2,6. Biết rằng tại M có vân sáng. Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây ?
	A. 0,48.	B. 0,52.	C. 0,65.	D. 0,43.
“Nhìn lên cao, học rộng thêm, tìm cách vươn lên cao mãi”
Pasteur
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 29
1B
2B
3D
4A
5C
6A
7B
8C
9B
10A
11B 
12A
13A
14A
15A
16C
17A
18C
19D
20B
21C 
22C
23D
24D
25A
26A
27C
28B
29D
30B
31B
32B
33B
34D
35C
36A
37B
38B
39B
40B
41C
42C 
43C
44A
45D
46A

Tài liệu đính kèm:

  • docde_luyen_thi_thpt_quoc_gia_mon_vat_ly_chu_de_giao_thoa_anh_s.doc