Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Các loại máy điện - Đề số 2

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Các loại máy điện - Đề số 2

Câu 1: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây n lần thì cần phải

A. giảm điện áp xuống n lần. B. giảm điện áp xuống n2 lần.

C. tăng điện áp lên n lần. D. tăng điện áp lên lần.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng. Máy biến áp

A. là thiết bị biến đổi điện áp của dòng điện.

B. có hai cuộn dây đồng có số vòng bằng nhau quấn trên lõi thép.

C. cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều gọi là cuộn thứ cấp.

D. hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 3: Gọi R là điện trở của dây dẫn, U là điện áp giữa hai đầu của dây dẫn. Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta thường làm gì ?

A. Giảm điện trở của dây. B. Tăng điện trở của dây.

C. Giảm điện áp. D. Tăng điện áp.

 

doc 5 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 1823Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Các loại máy điện - Đề số 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
24
CÁC LOẠI MÁY ĐIỆN – SỐ 2
Họ và tên học sinh :..Trường:THPT
Câu 1: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây n lần thì cần phải
A. giảm điện áp xuống n lần.	B. giảm điện áp xuống n2 lần.
C. tăng điện áp lên n lần.	D. tăng điện áp lên lần.
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng. Máy biến áp
A. là thiết bị biến đổi điện áp của dòng điện.	
B. có hai cuộn dây đồng có số vòng bằng nhau quấn trên lõi thép.
C. cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều gọi là cuộn thứ cấp.
D. hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.
Câu 3: Gọi R là điện trở của dây dẫn, U là điện áp giữa hai đầu của dây dẫn. Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta thường làm gì ?
A. Giảm điện trở của dây.	B. Tăng điện trở của dây.
C. Giảm điện áp.	D. Tăng điện áp.
Câu 4: Trong một máy biến thế, số vòng N2 của cuộn thứ cấp bằng gấp đôi số vòng N1 của cuộn sơ cấp. Đặt vào cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U0sint thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cuộn thứ cấp nhận giá trị nào sau đây
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này dùng để
	A. tăng I, giảm U.	B. tăng I , tăng U.	C. giảm I, tăng U.	D. giảm I, giảm U.
Câu 6: Chọn phát biểu không đúng. Trong qúa trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí
	A. tỉ lệ với thời gian truyền điện.
	B. tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện.
	C. tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện.
	D. tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.
Câu 7: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng điện áp lên đến 110kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20. Công suất hao phí trên đường dây là
	A. 6050W.	B. 5500W.	C. 2420W.	D. 1653W.
Câu 8: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000vòng, của cuộn thứ cấp là 100vòng. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là
	A. 2,4V; 1A.	B. 2,4V; 100A.	C. 240V; 1A.	D. 240V; 100A.
Câu 9: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480kWh. Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là
	A. 20kW.	B. 40kW.	C. 83kW.	D. 100kW.
Câu 10: Để truyền công suất điện P = 40kW đi xa từ nơi có điện áp U1 = 2000V, người ta dùng dây dẫn bằng đồng, biết điện áp nơi cuối đường dây là U2 = 1800V. Điện trở dây là
	A. 50.	B. 40.	C. 10.	D. 1.
Câu 11: Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1 = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến H2 = 95% thì ta phải
	A. tăng điện áp lên đến 4kV.	B. tăng điện áp lên đến 8kV.
	C. giảm điện áp xuống còn 1kV.	D. giảm điện áp xuống còn 0,5kV.
Câu 12: Ta cần truyền một công suất điện 1MW dưới một điện áp hiệu dụng 10kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suất cos = 0,8. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không vượt quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị là
	A. R 6,4.	B. R 3,2.	C. R 6,4k.	D. R 3,2k.
Câu 13: Một máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ một công suất điện là 196KW với hiệu suất truyền tải là 98%. Biết điện trở của đường dây tải là 40. Cần phải đưa lên đường dây tải tại nơi đặt máy phát điện một điện áp bằng 
	A. 10kV.	B. 20kV.	C. 40kV.	D. 30kV.
Câu 14: Một động cơ 200W- 50V, có hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp là không đáng kể. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là
	A. 0,8A.	B. 1A.	C. 1,25A.	D. 2A.
Câu 15: Cuộn thứ cấp của một máy biến thế có 110 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì điện áp đo được ở hai đầu ra để hở bằng 20V. Mọi hao phí trong máy biến thế đều bỏ qua được. Số vòng dây cuộn sơ cấp sẽ là
	A. 1210 vòng.	B. 2200 vòng.	C. 530 vòng.	D. 3200 vòng.
Câu 16: Một máy biến áp , cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Hiệu suất của máy biến áp là 95%. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc tiêu thụ công suất 25W. Điện áp hiệu dụng có hai đầu cuộn thứ cấp là
	A. 100V.	B. 1000V.	C. 10V. 	D. 200V.
Câu 17: Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Hiệu suất của máy biến áp là 95%. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc tiêu thụ công suất 25W. Cường độ dòng điện qua đèn bằng
	A. 25A.	B. 2,5A.	C. 1,5A.	D. 3A.
Câu 18: Một máy biến áp , cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Hiệu suất của máy biến áp là 95%. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc tiêu thụ công suất 25W. Cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp bằng
	A. 2,63A.	B. 0,236A.	C. 0,623A.	D. 0,263A.
Câu 19: Người ta muốn truyền đi một công suất 100kW từ tram phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V bằng dây dẫn có điện trở 2 đến nơi tiêu thụ B. Hiệu suất truyền tải điện bằng
	A. 80%.	B. 30%.	C. 20%.	D. 50%.
Câu 20: Người ta muốn truyền đi một công suất 100kW từ tram phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V bằng dây dẫn có điện trở 2 đến nơi tiêu thụ B. Điện áp nơi tiệu thụ bằng
	A. 200V.	B. 300V.	C. 100V.	D. 400V.
Câu 21: Một máy biến áp lý tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là 20 . Mắc song song vào hai đầu cuộn thứ cấp hai bóng đèn sợi đốt có ghi 12V- 6W thì các đèn sáng bình thường .Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây sơ cấp khi đó là
 A. 1/20 A .	 B. 0,6 A .	 C. 1/12 A .	D. 20 A .
Câu 22: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2 kV và công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là 
	A. H = 95 %.	 B. H = 85 %.	 C. H = 80 %.	 D. H = 90 %.
Câu 23: Cuộn sơ cấp của một máy biến áp có 1000 vòng dây, mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 200V, thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị hiệu dụng U2 = 10V. Bỏ qua mọi hao phí điện năng. Số vòng dây của cuộn thứ cấp có giá trị bằng
A.500 vòng. B. 25 vòng. C.100 vòng. D. 50 vòng.
Câu 24: Một biến áp có hao phí bên trong xem như không đáng kể, khi cuộn 1 nối với nguồn xoay chiều U1 = 110V thì hiệu điện thế đo được ở cuộn 2 là U2 = 220V. Nếu nối cuộn 2 với nguồn U1 thì hiệu điện thế đo được ở cuộn 1 là 
	 A.110 V.	 B.	45V. C. 220 V. D. 55 V .
Câu 25: Một dòng điện xoay chiều một pha, công suất 500kW được truyền bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng là 4W. Hiệu điện thế ở nguồn điện lúc phát ra U = 5000V. Hệ số công suất của đường dây tải là cosj = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây tải điện do toả nhiệt ?
A. 10%.	B. 20%.	 C. 25%.	 D. 12,5%.
Câu 26: Điều nào sau là sai khi nhận định về máy biến áp :
A. Luôn có biểu thức U1.I1=U2.I2.	
B. Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. Không hoạt động với hiệu điện thế không đổi.	 
D. Số vòng trên các cuộn dây khác nhau.
Câu 27: Cuộn sơ cấp của một máy biến áp có N1= 1000 vòng, cuộn thứ cấp có N2=2000 vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là U1= 110 V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U2 = 216 V. Tỷ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là
 A. 0,19. B. 0,15. C. 0,1. D. 1,2.	
Câu 28: Một máy biến áp có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở thuần 100W, độ tự cảm 318mH. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz. Cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp bằng
 A. 2,0A.	 B. 2,5A.	 C. 1,8A.	 D. 1,5A.
Câu 29: Một máy biến áp lý tưởng có tỉ số vòng dây giữa các cuộn sơ cấp N1 và thứ cấp N2 là 3. Biết cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp và hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là I1 = 6 A và U1 = 120 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp và hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp lần lượt là
	 A. 18 V và 360 V.	 	 B. 18 A và 40 V.
	 C. 2 A và 40 V.	 D. 2 A và 360 V.
Câu 30: Trong máy tăng áp lý tưởng, nếu giữ nguyên hiệu điện thế sơ cấp nhưng tăng số vòng dây ở hai cuộn thêm một lượng bằng nhau thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp thay đổi thế nào ?
	 A. tăng. B. tăng hoặc giảm. 	 C. giảm. D. không đổi.
Câu 31: Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỷ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến thế ở trạm phát là
 A. 10. B. 10 000. C. 1/100. D. 1/10. 
Câu 32: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 10000 vòng dây, cuộn thứ cấp có 500 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế U1 = 200V. Biết công suất của dòng điện 200W. Cường độ dòng qua cuộn thứ cấp có giá trị ( máy được xem là lí tưởng)
 A. 20A.	B. 10A. C. 50A. D. 40A.
Câu 33: Một máy biến áp có tỉ số vòng , hiệu suất 96% nhận một công suất 10(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế ở hai đầu sơ cấp là 1(kV), hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8, thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là
 A. 30(A).	 B. 40(A).	C. 50(A). D. 60(A).
Câu 34: Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100(kW), điện trở dây dẫn là 8(W). Hiệu điện thế ở hai đầu trạm là 1000(V). Nối hai cực của trạm phát điện với một biến thế có . Cho hao phí trong máy biến thế không đáng kể. Hiệu suất tải điện của nó là
 A. 90%.	 B. 99,2%.	 C. 80%. D. 92%.
Câu 35: Cho một máy biến áp có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π( H). Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz. Công suất mạch sơ cấp bằng
 A. 150W.	 B. 100W.	 C. 250W. D. 200W.
Câu 36: Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với điên áp xoay chiều, cuộn thứ cấp được nối với điện trở tải. Dòng điện trong các cuộn sơ cấp và thứ cấp sẽ thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra
 A. Dòng sơ cấp tăng, dòng thứ cấp tăng. B. Dòng sơ cấp giảm, dòng thứ cấp tăng.
 C. Dòng sơ cấp giảm, dòng thứ cấp giảm. D. Dòng sơ cấp tăng, dòng thứ cấp giảm.
Câu 37: Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 5000V, công suất điện là 500kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất có ích ?
 A. 10%.	 B. 87,5%.	 C. 16,4%.	 D. 20%.
Câu 38: Người ta truyền tải điện năng từ A đến B. Ở A dùng một máy tăng thế và ở B dùng máy hạ thế, dây dẫn từ A đến B có điện trở 40 (). Cường độ dòng điện trên dây là 50 (A). Công suất hao phí trên dây bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp của máy hạ thế là 200 (V). Biết dòng điện và hiệu điện thế luôn cùng pha và bỏ qua hao phí của các máy biến thế. Tỉ số của máy hạ thế là
 A. 0,005. B. 0,05. C. 0,01. D. 0,004.
R Cần truyền tải điện năng từ A đến B cách nhau 5km, tại A có điện áp 100kV và công suất 5000kW, điện trở của đường dây tải bằng đồng là R. Biết rằng độ giảm điện thế trên đường dây tải không vượt quá 1%. 
Câu 39: Điện trở R có thể đạt giá trị tối đa bằng
	A. 20.	B. 17.	C. 14.	D. 10.
Câu 40: Điện trở suất của đồng là 1,7.10-8(.m), tiết diện nhỏ nhất của dây đồng bằng
	A. 9,8mm2.	B. 9,5mm2.	C. 8,5mm2.	D. 7,5mm2.
Câu 41: Đường dây tải điện có điện trở 4 dẫn điện từ A đến B. Điện áp hiệu dụng ở A là 5000V, công suất là 500kW. Hệ số công suất trên đường dây tải là 0,8. Hiệu suất tải điện là
	A. 87,5%.	B. 88%.	C. 79,5%.	D. 77,5%.
Câu 42: Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng 15% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
	A. 10 lần	B. 8,515 lần	C. 10,515lần	D. đáp án khác
Khi mất tiền không mất gì cả,
khi mất sức khoẻ là mất một ít rồi,
khi ý trí mất thì không còn gì nữa 
ĐÁP ÁN 24
1D
2D
3D
4C
5CA
6A
7D
8C
9A
10C
11A
12A
13B
14B
15A
16C
17B
18D
19C
20C
21A
22D
23D
24D
25D
26A
27A
28B
29B
30C
31D
32A
33D
34B
35C
36B
37B
38A
39A
40C
41A

Tài liệu đính kèm:

  • docde_luyen_thi_thpt_quoc_gia_mon_vat_ly_chu_de_cac_loai_may_di.doc