Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu

độ quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là:

A. 0,55 B. 0,5 C. 5 D. 10

Câu 9: Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:

A. B. C. D.

Câu 10: Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 4000 vòng, cuộn thứ thứ cấp 200 vòng thì đây là máy?

A. Điều dòng B. Tăng áp C. Điều áp D. Hạ áp

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 754Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ Lớp 12 - Mã đề 209 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
 ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Công nghệ .Lớp: 12. Thời gian làm bài: 45 phút. 
 (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề: 209
Họ tên học sinh: .............................................................. Số thứ tự:......... 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào phiếu trả lời
Câu 1: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý máy biến áp ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 5 cuộn dây	C. 3 cuộn dây	D. 6 cuộn dây
Câu 2: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý động cơ không đồng bộ ba pha có:
A. 4 cuộn dây	B. 6 cuộn dây	C. 3 cuộn dây	D. 5 cuộn dây
Câu 3: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Một máy phát điện ba pha có điện áp pha mỗi dây quấn là 220 (V), nếu nối hình sao thì điện áp dây là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Máy biến áp ba pha khi nối D/Yo thì :
A. Kd =3 Kp	B. Kd = Kp	C. Kd = . Kp	D. Kd = .Kp
Câu 6: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Trong cách nối nguồn điện hình sao, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 8: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 cực , tốc độ quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ là:
A. 0,55	B. 0,5	C. 5	D. 10
Câu 9: Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 4000 vòng, cuộn thứ thứ cấp 200 vòng thì đây là máy?
A. Điều dòng	B. Tăng áp	C. Điều áp	D. Hạ áp
Câu 11: Động cơ điện là dụng cụ biến điện năng thành:
A. Cơ năng	B. Nhiệt năng	C. Quang năng	D. Hóa năng
Câu 12: Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm:
A. nguồn điện, dây dẫn các trạm điện và tải tiêu thụ.
B. nguồn điện, các trạm điện và tải tiêu thụ.
C. nguồn điện, lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ.
D. dây dẫn và các trạm điện.
Câu 13: Trong cách nối nguồn điện hình tam giác, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 14: Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. dây dẫn và các trạm điện.
B. nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
C. dây dẫn, các trạm điện và hộ tiêu thụ.
D. nguồn điện và các hộ tiêu thụ.
Câu 15: Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn 3 pha hình sao?
A. Sử dụng được 2 mức điện áp.	B. Chắc chắn
C. Dễ đấu	D. Đơn giản
Câu 16: Tốc độ từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Máy tăng âm được dùng để tăng âm ở:
 	A. Phòng họp đông người	B. Lớp học đông người	C. Rạp chiếu phim	D. Tất cả đều đúng.
Câu 18: Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc:
A. Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
B. Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
C. Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường.
D. Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường.
Câu 19: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =100, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có . Dòng điện pha có giá trị:
A. 	B. 	C. 	D. 3,8(A)
Câu 20: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có . Dòng điện dây có giá trị:
A. 	B. 	C. 	D. 38(A)
Câu 21: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 cực từ thì tốc độ quay của từ trường là :
A. 100(vg/ph)	B. 500(vg/ph)	C. 7,2(vg/ph)	D. 1000(vg/ph)
Câu 22: Muốn đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha ta thực hiện cách nào sau đây?
A. Đảo đầu roto
B. Giữ 2 dây pha, đảo đầu 1 pha
C. Giữ nguyên một pha đảo đầu 2 pha còn lại
D. Đảo đầu cuộn dây
Câu 23: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có cấp điện áp truyền tải cao nhất là:
A. 220(v)	B. 66(kv)	C. 500(kv)	D. 380(kv)
Câu 24: Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:
A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng
B. Cấu tạo chung cũng có rôto và stato
C. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng
D. Cả ba phương án trên
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm)
Câu 1: Một máy biến áp ba pha, môi pha dây quấn thứ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu D/Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có .
Hãy:
A. Tính hệ số biến áp pha và dây.
B. Tính điện áp pha và dây của cuộn thứ cấp.
--------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_cong_nghe_lop_12_ma_de_209_nam_hoc.doc
  • docTHI KỲ 2 NAM 2018-2019_phieudapan.doc