Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 12 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017

Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 12 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017

Câu 31: G̣̣i z_1,z_2 là hai nghiệm phức của phương trình z^2-2z+9=0. Tìm S=|z_1 |^2+|z_2 |^2.

A. S=18.

B. S=9.

C. S=6.

D. S=3.

Câu 32: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường y=2^x, y=0,x=0,x=4. Đường thẳng x=a(0

 

pdf 56 trang Người đăng Le Hanh Ngày đăng 31/05/2024 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 12 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_12_co_dap_an_nam_hoc_2016.pdf