Bộ đề thi chọn học sinh giỏi các môn lớp 12

Bộ đề thi chọn học sinh giỏi các môn lớp 12

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG 1. NĂM HỌC 2008- 2009.

 Môn : GDCD (Thời gian : 180 phút)

Câu 1: (2.0 điểm). Gia đình, chức năng của gia đình là gì?

Câu 2: (3.0 điểm). Em hãy nêu nguyên tắc, phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay?

Câu 3: (4.0 điểm). Em hãy nêu vai trò của pháp luật trong đòi sống xã hội.

Câu 4: (7.0 điểm). Thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

Câu 5: (3.0 điểm). Pháp luật nước ta quy định người phụ nữ sau khi sinh con được nghỉ thai sản là 4 tháng. Nhiều người nói, pháp luật quy đinh như thế đã tạo ra bất bình đẳng giữa lao động nam và nữ.

Hỏi: a. Tại sao pháp luật lại quy định như vậy?

 b. Quy định này của pháp luật có phải là bất bình đẳng giữa lao động nam và nữ không?

Câu 6: (1.0 điểm). Đánh dấu vào nghĩa vụ cơ bản mà công dân- học sinh (dưới 18 tuổi) có trách nhiệm thực hiện.

1. Nghĩa vụ quân sự.

2. Nghĩa vụ tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân.

3. Nghĩa vụ bảo vệ lợi ích cộng đồng.

4. Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp.

5. Nghĩa vụ đóng nộp học phí.

6. Nghĩa vụ lao động công ích.

 

doc 15 trang Người đăng ngochoa2017 Lượt xem 1453Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề thi chọn học sinh giỏi các môn lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi vòng 1. năm học 2008- 2009.
 Môn : GDCD (Thời gian : 180 phút) 
Câu 1: (2.0 điểm). Gia đình, chức năng của gia đình là gì? 
Câu 2: (3.0 điểm). Em hãy nêu nguyên tắc, phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay?
Câu 3: (4.0 điểm). Em hãy nêu vai trò của pháp luật trong đòi sống xã hội.
Câu 4: (7.0 điểm). Thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?
Câu 5: (3.0 điểm). Pháp luật nước ta quy định người phụ nữ sau khi sinh con được nghỉ thai sản là 4 tháng. Nhiều người nói, pháp luật quy đinh như thế đã tạo ra bất bình đẳng giữa lao động nam và nữ. 
Hỏi: a. Tại sao pháp luật lại quy định như vậy?
 b. Quy định này của pháp luật có phải là bất bình đẳng giữa lao động nam và nữ không?
Câu 6: (1.0 điểm). Đánh dấu vào nghĩa vụ cơ bản mà công dân- học sinh (dưới 18 tuổi) có trách nhiệm thực hiện.
Nghĩa vụ quân sự.
Nghĩa vụ tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân.
Nghĩa vụ bảo vệ lợi ích cộng đồng.
Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp.
Nghĩa vụ đóng nộp học phí.
Nghĩa vụ lao động công ích.
Đề thi học sinh giỏi vòng 1. năm học 2008- 2009.
 Môn : GDCD (Thời gian : 180 phút) 
Câu 1: (2.0 điểm). Gia đình, chức năng của gia đình là gì? 
Câu 2: (3.0 điểm). Em hãy nêu nguyên tắc, phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay?
Câu 3: (4.0 điểm). Em hãy nêu vai trò của pháp luật trong đòi sống xã hội.
Câu 4: (7.0 điểm). Thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?
Câu 5: (3.0 điểm). Pháp luật nước ta quy định người phụ nữ sau khi sinh con được nghỉ thai sản là 4 tháng. Nhiều người nói, pháp luật quy đinh như thế đã tạo ra bất bình đẳng giữa lao động nam và nữ. 
Hỏi: a. Tại sao pháp luật lại quy định như vậy?
 b. Quy định này của pháp luật có phải là bất bình đẳng giữa lao động nam và nữ không?
Câu 6: (1.0 điểm). Đánh dấu vào nghĩa vụ cơ bản mà công dân- học sinh (dưới 18 tuổi) có trách nhiệm thực hiện.
Nghĩa vụ quân sự.
Nghĩa vụ tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân.
Nghĩa vụ bảo vệ lợi ích cộng đồng.
Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp.
Nghĩa vụ đóng nộp học phí.
Nghĩa vụ lao động công ích.
đáp án
Câu 1: (2.0 điểm). 
- Khái niệm gia đình: (0.75 điểm)
 Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.
- Chức năng của gia đình: (1.0 điểm)
 + Chức năng duy trì nòi giống (0.25 điểm)
 + Chức năng kinh tế. (0.25 điểm)
 + Chức năng tổ chức đời sống gia đình (0.25 điểm)
 + Chức năng nuoi dưỡng, giáo dục con cái (0.25 điểm)
- Liên hệ thực tế. (0.25 điểm)
Câu 2: (3.0 điểm). 
a. Nguyên tắc: (1.0 điểm)
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. (0.5 điểm)
- Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi (0.5 điểm)
b. Phương hướng cơ bản: (2.0 điểm)
- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. (0.4 điểm)
- Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng Cộng sản. (0.4 điểm)
- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. (0.4 điểm)
- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. (0.4 điểm)
- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại (0.4 điểm)
Câu 3: (4.0 điểm). 
a. Khái niệm pháp luật: (0.5 điểm)
b. Vai trò: (3.5 điểm)
- Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội (phân tích cụ thể) (2.0 điểm)
- Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình (1.5 điểm)
Câu 4: (7.0 điểm). 
a. Vi phạm pháp luật: (1.5 điểm)
- Hành vi trái pháp luật: (0.5 điểm)
 + Hành vi có thể là hành động hoặc không hành động.
 + Hành vi đó xâm phạm, gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức, xã hội.
- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện (0.5 điểm)
- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. (0.5 điểm)
b. Trách nhiệm pháp lý. (3.5 điểm)
- Khái niệm: là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. (0.5 điểm)
- Mục đích: (3.0 điểm)
 + Buộc các chủ thể vi phàm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật. (1.5 điểm)
 + Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật. (1.5 điểm)
c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý (2.0 điểm)
- Vi phạm hình sự : (0.5 điểm)
- Vi phạm hành chính: (0.5 điểm)
- Vi phạm dân sự : (0.5 điểm)
- Vi phạm kỷ luật: (0.5 điểm)
Câu 5: (3.0 điểm). Học sinh tự lý giải và lập luận
Câu 6: (1.0 điểm). Đáp án 1,2,3
Đề thi học sinh giỏi lần 1 môn toán 
Năm học 2008 – 2009
(Thời gian 180 phỳt khụng kể phỏt đề)
CõuI (2điểm): Cho hàm số 
Khảo sỏt và vẽ đồ thị của hàm số
Tỡm mỗi điểm trờn đồ thị mà tiếp tuyến tại mỗi điểm đú của đồ thị vuụng gúc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị
Cõu II(2điểm): 
 1) Giải phương trỡnh: 
 2) Giải hệ phương trỡnh: 
Cõu III(2điểm): 
 1) Tỡm m để phương trỡnh: cú nghiệm x
 2) Cho hai số thực x, y thoả món:
Tỡm giỏ trị nhỏ nhất, giỏ trị lớn nhất của biểu thức: P = 
Cõu IV(3điểm):
 1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho tam giỏc ABC cú diện tớch bằng . Biết A(2;-3) ; B(3;-2) và trọng tõm G thuộc đường thẳng (d) cú phương trỡnh: 3x – y – 8 = 0. Tớnh bỏn kớnh đường trũn nội tiếp tam giỏc ABC.
 2) Cho hai hỡnh chữ nhật ABCD và ABEF khụng cựng nằm trong một mặt phẳng và thoả món cỏc điều kiện: AB = a ; AD = AF = a; đường thẳng AC vuụng gúc với đường thẳng BF. Gọi HK là đường vuụng gúc chung của AC và BF (H. Tớnh độ dài HK.
Cõu V(1điểm)
 Chứng minh rằng: với mỗi số nguyờn dương n tồn tại duy nhất số thực sao cho
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VềNG 1 NĂM HỌC 2008 – 2009
Mụn: Vật lớ (Thời gian làm bài 180phỳt)
Bài 1 (3,0đ). Từ độ cao H = 20m, người ta nộm một vật nhỏ với vận tốc ban đầu v0 hợp với phương ngang gúc , độ lớn v0 = 40m/s. Bỏ qua sức cản khụng khớ, lấy g = 10m/s2.
Viết phương trỡnh quỹ đạo của vật.
Tớnh độ cao cực đại của vật.
Tớnh thời gian vật bay.
Tớnh vận tốc của vật khi chạm đất và vị trớ chạm đất.
Bài 2 (2,5đ). Cho mạch điện như hỡnh vẽ 1. Bỏ qua điện trở của cỏc nguồn điện và dõy nối. Hóy xỏc định cường độ dũng điện qua cỏc điện trở.
	Biết: E1 = 12V; E2 = 6V; E3 = 9V; R1 = 15Ω; R2 = 33Ω; R3 = 47Ω.
Bài 3 (4,5đ). Một bể nhỏ hình hộp chữ nhật trong có chứa nước (chiết suất n = ), thành bể trước là tấm thuỷ tinh có bề dầy không đáng kể, thành bể sau là một gương phẳng G (Hình 2). Khoảng cách giữa hai thành bể là a =32 (cm), giữa bể có một vật phẳng AB thẳng đứng. Đặt một thấu kính hội tụ trước bể và một màn M để thu ảnh của vật. Ta thấy có hai vị trí của màn cách nhau một khoảng d = 2(cm) đều thu ảnh rõ nét. Độ lớn của ảnh trên màn lần lượt là 6 cm và 4,5 cm. Hãy tính: 
a) Tiêu cự của thấu kính.
b) Khoảng cách từ thấu kính đến thành bể phía trước và độ lớn của vật.
Bài 4 (2,5đ). Một rũng rọc cú hai rónh với bỏn kớnh R và r (R > r), mụmen quỏn tớnh là I. Mỗi rónh cú một dõy khụng dón, khối lượng khụng đỏng kể quấn vào, đầu tự do của mỗi dõy mang một vật (hỡnh vẽ 3). Khối lượng của cỏc vật là m1 và m2 (m2 > m1).
	Tớnh gia tốc gúc của rũng rọc và cỏc lực căng dõy.
Bài 5 (4,5đ). Một con lắc đơn dao động nhỏ khụng masỏt với chu kỳ T0. Dõy treo nhẹ, khụng dón, cỏch điện. Cho g = 9,8m/s2.
a) Đặt con lắc trong điện trường đều cú nằm ngang và tớch điện cho quả cầu Biết khối lượng quả cầu m = 1g, dõy treo dài l = 1,4m và khi con lắc cõn bằng, dõy treo hợp với phương thẳng đứng gúc . + Xỏc định cường độ điện trường E và lực căng dõy khi cõn bằng.
	 + Xỏc định chu kỳ dao động nhỏ của con lắc tớch điện trờn và sự biến thiờn chu kỳ của nú so với khi khụng cú điện trường.
b) Đặt con lắc vào điện trường đều hướng thẳng đứng xuống. Khi truyền cho quả cầu của con lắc điện tớch q1 và cho nú dao động nhỏ, nú cú chu kỳ T1 = 5T0 và khi truyền cho quả cầu điện tớch q2, con lắc dao động nhỏ với chu kỳ . Xỏc định tỉ số ?
c) Con lắc tớch điện trong điều kiện cõu (a) đang đứng cõn bằng, người ta đột ngột đổi chiều nhưng giữ nguyờn độ lớn thỡ con lắc sẽ chuyển động như thế nào? Tớnh động năng cực đại của quả cầu và vận tốc cực đại của nú.
Bài 6 (3,0đ). Cho mạch dao động như hỡnh 4. Bộ tụ điện gồm hai tụ C1, C2 giống nhau, được cấp một năng lượng W0 = 10-6J từ nguồn điện một chiều cú suất điện động E = 4V.Chuyển khoỏ K từ vị trớ 1 sang vị trớ 2. Cứ sau những khoảng thời gian như nhau T1 = 10-6s thỡ năng lượng trong tụ điện và trong cuộn cảm lại bằng nhau.. a) Xỏc định biờn độ của dũng điện trong cuộn dõy.
Hình 2
a
G
(n)
o
L
B
A
•
•
A
Bơ
E1
E2
E3
R1
R2
R3
Hinh 1
•
r
R
m2
m1
Hinh 3
C1
C2
L
E
1
2
K
K1
Hinh 4
b) Người ta đúng khoỏ K1 đỳng vào lỳc cường độ dũng điện trong cuộn dõy đạt giỏ trị cực đại. Tớnh lại hiệu điện thế cực đại trờn cuộn dõy.
đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh vòng I Năm học 2008- 2009
Môn : Tiếng Anh Thời gian : 180 phút (không kề thời gian giao đề)
Question I
a. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from that of the other three. 
1. 	A. friendship	B. effect	C. health	D. even
2. 	A. stuffed	B. during	C. such	D. stuck
3. 	A. brother	B. psychological	C. another	D. cousin
4. 	A. pack	B. animal	C. math	D. share
5. 	A. confide	B. hobbies	C. convince	D. principal
6. 	A. personal	B. leather	C. relative	D. everyone
7. 	A. found	B. house	C. thought	D. countable
8. 	A. wonder	B. notice	C. other	D. someone
9. 	A. embarrassing	B. manage	C. sociable	D. inadequate
10	A. conversation	B. nervous	C. afterward	D. gathering
b. Choose one word that has a stress pattern different from that of the others. 
1. 	A. stuffed	B. motorbike	C. shoulder	D. idea
2. 	A. animal	B. matter	C. effect	D. principal
3. 	A. finished	B. psychological	C. evening	D. depression
4. 	A. common	B. developing	C. friendship	 D. guarantee
5. 	A. evolve	B. sociable	C. proverb	 D. sensitive
6. 	A. softness	B. fragrance	C. birthday	 D. away
7. 	A. image	B. dispirit	C. impact	 D. shyness
8. 	A. experience	B. expression	C. embarrassment	D. leather
9. 	A. merrily	B. wonderful	C. interest	 D. retreat
10. 	A. silly	B. advice	C. behind	 D. bamboo
Question II. Choose the best answer. 
1the extremely bad weather, my friends decided the camping Trip
 A. Because of 	B. In spite of	C. Although	 D. Because
2the salary meets my expectations, I will accept the job offer. 
 A. Unless	 	B. If	C. Although 	 D. Because of
3. Don’t throw aerosol cans into the fire, they. . if you throw them into it . 
A. will explode	B. exploded	 C. are going to explode	 D. are exploding	
4. Right now, all the seats on this flight are taken. If I. . this plane, I’ll call you. 
A. won’t take	B. didn’t take	C. can’t take	D. not take
5. It looks like they are going to succeed their present difficulties. 
A. because of	B. unless	C. even though	D. despite
6. I. . in a small village, and I am not accustomed to the city’s busy life. 
A. am used to live 	B. used to live C. accustomed to living	 D. used to living
7. You should stop working too hard,. . you’ll get sick. 
A. If	B. or else	C. because	D. unless
8. I’m going to the parkit rains. 
A. in case 	B. if	C. despite	D. unless
9. Jason. . so busy that he doesn’t have time to go to the parties. 
A. was	B. had been	 C. being	D. has been
10. I’m very tired now, I. . this afternoon. 
A. wouldn’t work	B . not working C. am not going to work D. don’t work	
Question III. 	 Use the cues below to write a letter to your friend telling him (her) how to get to your house from the school. 
1. I / write /tell / you /how/ get/ my house / school. 
2. Go out / school /and / turn left. 
3. Walk / Station Road / railway Station / and / bank . 
4. Walk / bridge / and / hill. 
5. Turn right / Park Avenue. 
6. My house / third / left. 
7. It / number fifty. 
8. You / miss / it. 
9. It / take / ten minutes. 
10. I / look / forward / see / you / my house. 
 Love. 
Question IV. Ask questions for the underlined words / phrases in the following sentences. 
1. Most of us listen to music for pleasure. 
2. However, for the record Companies, music is a product. 
3. Music engineers, have developed a new computer programme that will change the future of music. 
4. A computer can analyse a singer’s voice. 
5. If you give the computer the lyrics and music of a song, the computer can “sing” it in that voice. 
6. In the 1960s, it took pop and Rock groups one or two days to record their songs. 
7. Nowadays, it can take months and months. 
8. Rock began in the U. S. A in the early 1950s. 
9. Many people like ABBA’s songs because they had catchy tunes and simple pop lyrics. 
10. Dancing Queen is probably one of their most successful albums. 
Question V. Rewrite the second sentence, beginning with the words given, so that it means the same as the first. 
1. The last time I was in Prague was in 1986. 
-> I haven’t . 
2. This will be the team’s first match outside England. 
-> This will be the first time. 
3. Terry will get over his illness. Then his work will be improved. 
->Once. . 
4. There will be someone to meet you on arrival. 
->when
5. The number of people who attended the fair exceeded our expectations. 
-> More people. . 
6. I didn’t receive the results of my test for a month. 
-> It was
7. My work won’t be finished by the end of the month. 
-> I. . 
8. Go to the international ticket desk immediately on arrival. 
-> As
9. I didn’t know about John’s departure. 
-> I didn’t know that. 
10. Quite a few books are missing from the class library. 
-> Several members of the class have not 
Question VI. Give the correct form of the words in parentheses. 
They are( serve ) of Jesus Christ. 
Ha Noi has got a large (suburb) area. 
She entered my room . (silence)
4. It’s a. . ( please ) to talk with you. 
House. ( develop) in Ha Noi are investing a lot of money in building hotels. 
We’ll ( beauty) our room with some roses. 
Hue is famous for its. (picture) beauty. 
The(hot) from the Sun warms the earth. 
The teacher will check our. . ( able) in speaking and writing English. 
Cattle and Chickens are . . (domestic) animals. 
Question VII. Put the verbs in parentheses into the correct form. 
 1. I wish I ( take) my doctor’s advice. 
 2. The fog prevented us from (drive). 
 3. The time next year, we ( study) at a university in Ha Noi. 
 4. She had her motorbike ( repair). 
 5. He described the accident as if he (see) it himself. 
 6. The girl (sit) next to me is very clever and hard-working. 
 7. When I got to the bus stop, the bus first (leave). 
 8. I only (use) this pen once since the day I had it mended. 
 9. I distinctly remember (pay) him. I gave him 10 dollars. 
 10. I lit the fire at 6. 00 and it (burn) brightly when Tom came in at 7. 00. 
Question VIII. Fill in each blank with one suitable word. 
 They both made a mistake. 
Two men were staying (1) . a hotel in (2). . same room. One of (3). couldn’t find his purse and said that his (4) had taken it. After sometime, the man (5). the purse (6)his pocket and (7). to his neighbour. The other man said: “you thought (8) was a thief and I thought (9) were a gentleman, and(10). both made a mistake. 
Question IX. Give the names of jobs (careers) from the names of subjects(majors)
1. cookery 6. business administration
2. medicine 7. dentistry
3. computer Science 8. education
4. economics 9. accounting
5. veterinary medicine 10. pharmacy
 The end. 
 keys. 
 Q 1. 1p a, o,5p b, 0,5p
a. 1D 2. B . 3B 4. D 5. A 6. A 7. C 8. B 9. C 10. B
b. 1. D 2. C 3. D 4. B 5. A 6. D 7. B 8. D 9. D 10. A
Q 2. 1p
1. A 2. B 3. A 4. C 5. D 6. B 7. B 7. B 8. D 9. D 10. C
Q 3. 1,5p
1. I’m writing to tell you how to get to my house from the school. 
2. Go out of the school and turn left. 
3. Walk along Station School Road, past the railway Station and the bank. 
4. Walk over the bridge and up the hill . 
5. Turn right into Park Avenue. 
6. My house is the third on the left. 
7. It’s member fifty. 
8. You can not miss it. 
9. It takes 10 minutes. 
10. I’m looking forward to seeing you at my house. 
 Love. 
Q 4. 1p
1. What do most of us listen to music for ?
2. For whom is music a product ?
 3. Who has developed a new. music ? 
4. What can a computer analyse ?
5. How can the computer sing if you give it the song ?
6. How long did it take pop and rock groups to. . ?
7. How long can it take nowadays ?
8. Where did Rock begin in the . ?
9. Why do many people like ABBA’s songs ?
10. What is probably one of their albums ?
Q 5. 1,5 p
1. I haven’t been to Prague since1986. 
2. This will be the first time the team has played outside England. 
3. Once Terry gets over his illness, his work will be improved. 
4. when you arrive. There will be someone to meet. 
5. More people than we expected attended the fair. 
6. It was a month before I received the result of my test. 
7. I will not have finished my work by the end of the month. 
8. As soon as you arrive, go to the international ticket desk. 
9. I didn’t know that John had left / departed. 
10. Several members of the class have not brought back their library books. 
Q 6. 1p
1. servants 6. beautify
2. Suburban 7. picturesque
3. silently 8. heat
4. pleasure 9. ability
5. developers 10. domesticated
Q7. 1p
1. had taken 6. sitting
2. driving 7. had just left 
3. will be studying 8. have used 
4. repaired 9. paying
5. had seen 10. was burning / burned / burnt
Q8. 1p
1. at 6. in
2. the 7. apologized 
3. them 8. I
4. neighbour 9. you
5. found 10. we
Q9. 1p
1. cheft 6. manager
2. physician 7. dentist 
3. computer programmer 8. teacher
4. economist 9. book keeper
5. veteriarian 10. pharmacist
 The end. 
Thi chọn học sinh tỉnh lần 2 năm học 2008 - 2009
lịch thi và quy định phòng thi
lịch thi và địa điểm thi:: Vào chiều ngày 15/12/2008
Thứ/ Ngày tháng
Các môn thi
Địa điểm thi
Thời gian bắt đầu thi
Thời gian làm bài
Chiều Thứ 2
ngày 15-12- 2008
Các phòng học khối 12
Từ 14 giờ
180 phút
Chấm , trả bài thi: - Các giáo viên ra đề thi đến nhận bài chấm thi vào sáng thứ 4 
 ngày 17/12/ 2008 tại phòng đ/c Thông .
 - Trả bài thi: chậm nhât vào 22/12/2008 ( Nộp bài chấm cho đ/c 
 Hạnh hoặc đ/c Mơ)
Phòng thi: Phòng 1 đến phòng 6 tương ứng với phòng học của lớp 12A1 đến 12A6
Danh sách cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi 
chọn đội tuyển học sinh giỏi lần 2
năm học 2008 –2009
STT
Họ và tên
Ghi chú
Đặng Thị Hồng
Đinh Sĩ Hùng
Nguyễn Thị Hà
Phạm Thị Hường
Nguyễn Trung Kiên
Lê Thị Khiêm
Phục vụ thi : Trần Thị Mơ
Hồi phách: Trương Ngọc Hạnh, Trần Thị Mơ
Giám thị có mặt tại phòng hội đồng từ 13giờ 45 phút ngày 15/12/2008
 Ngày 8 tháng 12 năm 2008
 Ban Giám hiệu
Thi chọn học sinh tỉnh lần 2 năm học 2008 - 2009
lịch thi và quy định phòng thi
lịch thi và địa điểm thi:: Vào chiều ngày 15/12/2008
Thứ/ Ngày tháng
Các môn thi
Địa điểm thi
Thời gian bắt đầu thi
Thời gian làm bài
Chiều Thứ 2
ngày 15-12- 2008
Các phòng học khối 12
Từ 14 giờ
180 phút
Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 13 giờ 50 phút
Phòng thi: 
Phòng 1 thi tại phòng học lớp 12A1
Phòng 2 thi tại phòng học lớp 12A2
Phòng 3 thi tại phòng học lớp 12A3
Phòng 4 thi tại phòng học lớp 12A4
Phòng 5 thi tại phòng học lớp 12A5
Phòng 6 thi tại phòng học lớp 12A6

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi chon HSG cac mon.doc