Ôn tập: khảo sát chất lượng đầu năm Toán 12

Ôn tập: khảo sát chất lượng đầu năm Toán 12

Ôn tập: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

I/ Kiến thức cần nhớ:

A/ Đại số và Giải tích:

 1/ Giới hạn:

 Giới hạn dãy số và giới hạn hàm số.Hàm số liên tục,cm phương trình có nghiệm.

 2/ Đạo hàm:

 Tính đạo hàm của tổng, hiệu,tích,thương các hàm số.Viết phương trình tiếp tuyến

 

doc 2 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 23/01/2018 Lượt xem 582Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập: khảo sát chất lượng đầu năm Toán 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/ 07/2011	 Tuần1 (27/076/08)
Tiết : 1,2,3	 	 
Ôn tập: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
I/ Kiến thức cần nhớ:
A/ Đại số và Giải tích:
 1/ Giới hạn:
	Giới hạn dãy số và giới hạn hàm số.Hàm số liên tục,cm phương trình có nghiệm.
 2/ Đạo hàm:
	Tính đạo hàm của tổng, hiệu,tích,thương các hàm số.Viết phương trình tiếp tuyến
B/ Hình học: 
Cách cm: ; ; ;Cách xác định góc giữa ;,tính khoảng cách.
II/ Bài tập áp dụng:
Bài 1:Tính các giới hạn sau:
	a/	b/ 	c/
	d/	e/	f/
Bài 2: Tìm các giơi hạn sau:
a/ 	b/ 	c/ 
d/ 	e/ 	f/ 
g/ 	h/ 	i/ 
j/	k/ l/
m/	n/	 o/
Bài 3:Chứng minh rằng phương trình:
	a/ có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng.
	b/ có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng.
Bài 4: Tính các đạo hàm các hàm số sau: 
a/ 	b/ 	c/ 
 	 d/ 	e/ 	g/ 
Bài 5: Cho hàm số . Tìm x để
a/ , 	b/ 
Bài 6: Giải PT . Biết rằng 
Bài 7: Giải BPT . Biết 
a/ 
b/ 
Bài 8: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của các hàm số sau:
a/ tại điểm 
b/ tại điểm có hoành độ 
c/ tại điểm có hoành độ 
d/ biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d:
e/ biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d:
f/ biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 2
g/ biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 
Bài 9: Cho tứ diện SABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc.Gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên (ABC), SA = a, SB = b, SC = c và SH = h.Cmr:
a/ Các cặp cạnh đối của tứ diện vuông góc.
b/ 	c/ 
d/Tính côsin góc giữa đường thẳng AH và 
	HD
a/ Dựa vào gt SA,SB,SC đôi một vuông góc ta cm được các cặp cạnh
 đối của tứ diện vuông góc nhau.
b/Theo gt ta có(1)
Mà (2)
Từ (1) và (2) suy ra. 
c/Tương tự.
d/Lập luận xác định góc giữa đường thẳng AH và là với 
Bài 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật và cạnh bên 
B
A
C
D
S
SA.Cm các mặt bên của hình chóp đã cho là những tam giác vuông. 
	HD
 *CM : vuông.
Ta có: và vuông tại A
*CM: vuông.
 vuông tại D.
 *CM: vuông:Tương tự.
Bài 11: Cho hình chóp S.ABC có SA (ABC). Trong ∆ABC vẽ các đường cao AE và CF cắt nhau tại O. Gọi H là trực tâm ∆SBC.Cmr:
	a) S, H, E thẳng hàng	b) (SBC) (SAE), (SBC) (CFH).	c) OH (SBC).

Tài liệu đính kèm:

  • docKSCLdau nam.doc