Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: Toán – giáo dục trung học phổ thông

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: Toán – giáo dục trung học phổ thông

Câu 1 (3 điểm): Cho hàm số y = x(x - 3)2 có đồ thị (C).

 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

 2) Tiếp tuyến với (C) tại gốc tọa độ O cắt (C) tại A (A # O). Tìm tọa độ điểm A.

 

doc 2 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 31/01/2018 Lượt xem 220Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: Toán – giáo dục trung học phổ thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010
Môn Thi: TOÁN – Giáo dục Trung học phổ thông
 ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề
ĐỀ SỐ 9
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Cho hàm số có đồ thị (C).
	1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
	2) Tiếp tuyến với (C) tại gốc tọa độ O cắt (C) tại A (A ¹ O). Tìm tọa độ điểm A.
Câu 2 (3 điểm)
	1) Giải phương trình : 	.
	2) Tính tích phân:	
	3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
Câu 3 (1 điểm): Tính theo a thể tích của khối chóp tứ giác đều biết cạnh bên có độ dài bằng a và tạo với mặt đáy một góc 
II. PHẦN RIÊNG ( 3 điểm):
	A. Theo chương trình chuẩn:
Câu 4a (2 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 4 điểm .
	1) Viết phương trình mặt phẳng (ABC). Suy ra A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.
	2) Tính bán kính của mặt cầu (S) có tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC). Tìm tiếp điểm của (S) và mp (ABC).
Câu 5a (1 điểm): Cho số phức . Tính theo x; từ đó xác định tất cả các điểm trong mặt phẳng toạ độ biểu diễn cho các số phức z, biết rằng .
	B.Theo chương trình nâng cao:
Câu 4b (2 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 4 điểm .
	1) Chứng minh A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện. Viết phương trình mp (ABC).
	2) Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD. Từ đó tìm tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 5b (1 điểm): Tìm trên đồ thị (C) của hàm số tất cả những điểm có tổng các khoảng cách đến hai tiệm cận là nhỏ nhất. 
––––––––––––––––––––––––––
Đáp số:
Câu 1: 2) y = 9x ; 
Câu 2: 1) 	2) I = 2	3) 
Câu 3: 
Câu 4a: 1) 	2) , 
Câu 5a: ; Tập hợp là đoạn thẳng AB với 
Câu 4b: 1) 	2) ; I ( 1; –1; 0) 
Câu 5b: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe on tot nghiep Toan2010 so 9.doc