Giáo án Sinh học 12 - Tiết 33, Bài 31: Tiến hóa lớn - Trần Thị Phương Anh

Giáo án Sinh học 12 - Tiết 33, Bài 31: Tiến hóa lớn - Trần Thị Phương Anh

-Hiểu được những khái niệm, những nội dung mới.

-Xử lý tài liệu theo sự định hướng của giáo viên.

-Năng lực làm việc theo nhóm.

-Truy vấn giáo viên những điều chưa hiểu.

-Hứng thú với những nội dung kiến thức mới và một số vận dụng của nội dung đó trong cuộc sống.

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 615Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 12 - Tiết 33, Bài 31: Tiến hóa lớn - Trần Thị Phương Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
27/01/2010
Tiết thứ: 33
Bài 31: TIẾN HOÁ LỚN 
(Macroevolution)
I.Mục tiêu:
 Trước, trong và sau khi học xong bài này, học sinh phải:
THỜI ĐIỂM
TRƯỚC
TRONG
SAU
1.Kiến thức
-Sau khi học xong bài trước.
-Hiểu được những khái niệm, những nội dung mới.
-Trình bày được tiến hoá lớn là gì.
-Nêu được cơ sở, đặc điểm, kết quả và ý nghĩa của tiến hoá lớn.
2.Kỹ năng
-Nghiên cứu, xử lý tài liệu độc lập.
-Truy vấn bạn bè những điều chưa hiểu.
-Xử lý tài liệu theo sự định hướng của giáo viên.
-Năng lực làm việc theo nhóm.
-Truy vấn giáo viên những điều chưa hiểu.
-Khái quát được nội dung cơ bản của bài. 
-Xây dựng được mối liên hệ giữa các khái niệm cũ và mới.
3.Thái độ
-Góp phần hình thành, củng cố năng lực tự học tập suốt đời.
-Hứng thú với những nội dung kiến thức mới và một số vận dụng của nội dung đó trong cuộc sống.
-Áp dụng những điều được học và trong cuộc sống.
III.Phương pháp, phương tiện tổ chức dạy học chính:
 1.Phương pháp:
 Hỏi đáp- tìm tòi bộ phận.
 2.Phương tiện:
 Sơ đồ hình 31.1 và 31.2/131 SGK.
III.Tiến trình tổ chức học bài mới:
 1. Ổn định lớp: 
 2.Kiểm tra bài cũ:
-Thế nào là hình thành loài bằng con đường cách ly tập tính và cách ly sinh thái ? Cho VD minh hoạ ?
-Cơ chế hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hoá diễn ra như thế nào ? Cho VD ?
 3.Hoạt động tổ chức học bài mới:
HOẠT ĐỘNG GV - HS
NỘI DUNG
GV: Quá trình nghiên cứu tiến hoá lớn dựa trên các cơ sở nghiên cứu nào ?
GV: Tốc độ tiến hoá giữa các loài có giống nhau không ? Cho VD ?
GV: Tiến hoá lớn là quá trình như thế nào ?
GV: Quan sát hình 31.1 SGK, cho biết kết quả của quá trình tiến hoá lớn là gì ?
GV: Mức độ tổ chức cơ thể ?
GV: Các loài được hình thành có đặc điểm như thế nào ?
GV: Nghiên cứu tiến hoá lớn có ý nghĩa gì ?
GV: (Định hướng học sinh phân tích VD trong SGK)
I.TIẾN HOÁ LỚN 
1.Cơ sở nghiên cứu:
-Nghiên cứu hoá thạch.
-Các nghiên cứu phân loại sinh giới: Dựa trên mức độ giống nhau về đặc điểm hình thái, hoá sinh và sinh học phân tử.
2.Đặc điểm:
-Tốc độ hình thành loài ở các nhóm sinh vật khác nhau là khác nhau.
VD: Cá phổi gần như không thay đổi suốt 150 triệu năm.
-Quá trình không cần những đột biến lớn mà chủ yếu là sự tích luỹ các đột biến nhỏ qua các thể hệ.
3.Kết quả:
-Sinh giới ngày càng đa dạng: 
Nhờ có tiến hoá phân nhánh: Tổ tiên chung → Thế giới vô cùng phong phú đa dạng.
-Tổ chức ngày càng cao.
-Thích nghi ngày càng hợp lý.
4.Ý nghĩa: 
-Giúp tìm hiểu về lịch sử hình thành các loài cũng như các nhóm loài trong quá khứ.
-Xây dựng cây phát sinh chủng loại – cây phân loại.
Kết luận:
 Nghiên cứu: Phân loại thế giới sống D Tiến hoá lớn
→ Giúp xây dựng cây phát sinh và làm sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các loài.
II.BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM 
-Bằng chứng về Chlorella vulgaris.
-Bằng chứng về ruồi giấm, tinh tinh, người
 4.Củng cố
-Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúc đơn giản ?
-Tiến hoá lớn là gì ? Cơ sở, đặc điểm, kết quả và ý nghĩa của tiến hoá lớn ?
 5.Bài tập về nhà:
-Hoàn thiện các câu hỏi cuối bài.
-Soạn bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • doc12-33-Lesson 31-Macroevolution.doc