Giáo án Sinh học 12 - Tiết 24, Bài 23: Ôn tập phần di truyền học - Trần Thị Phương Anh

Giáo án Sinh học 12 - Tiết 24, Bài 23: Ôn tập phần di truyền học - Trần Thị Phương Anh

-Nêu được các khái niệm cơ bản trong di truyền học từ mức độ phân tử, tế bào, cơ thể cũng như quần thể.

-Biết cách hệ thống hoá kiến thức thông qua xây dựng các bản đồ khái niệm.

-Thiết lập mối quan hệ kiến thức giữa các phần đã học.

-Khái quát được nội dung cơ bản của bài.

-Xây dựng được mối liên hệ giữa các khái niệm cũ và mới.

-Có được thái độ ôn tập tích cực.

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 114Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 12 - Tiết 24, Bài 23: Ôn tập phần di truyền học - Trần Thị Phương Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
09/12/2009
Tiết thứ: 24
Bài 23: ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌC
I.Mục tiêu:
 Trước, trong và sau khi ôn tập xong bài này, học sinh phải:
THỜI ĐIỂM
TRƯỚC
TRONG
SAU
1.Kiến thức
-Sau khi học xong bài trước.
-Hiểu được những khái niệm, những nội dung mới.
-Nêu được các khái niệm cơ bản trong di truyền học từ mức độ phân tử, tế bào, cơ thể cũng như quần thể.
2.Kỹ năng
-Nghiên cứu, xử lý tài liệu độc lập.
-Truy vấn bạn bè những điều chưa hiểu.
-Xử lý tài liệu theo sự định hướng của giáo viên.
-Năng lực làm việc theo nhóm.
-Truy vấn giáo viên những điều chưa hiểu.
-Biết cách hệ thống hoá kiến thức thông qua xây dựng các bản đồ khái niệm.
-Thiết lập mối quan hệ kiến thức giữa các phần đã học.
-Khái quát được nội dung cơ bản của bài. 
-Xây dựng được mối liên hệ giữa các khái niệm cũ và mới.
3.Thái độ
-Góp phần hình thành, củng cố năng lực tự học tập suốt đời.
-Hứng thú với những nội dung kiến thức mới và một số vận dụng của nội dung đó trong cuộc sống.
-Có được thái độ ôn tập tích cực.
II.Phương pháp, phương tiện tổ chức ôn tập chính:
 1.Phương pháp:
 Hỏi đáp- tìm tòi bộ phận.
 2.Phương tiện:
 Sách bài tập về các quy luật di truyền, biến dị, di truyền học quần thể.
III.Tiến trình tổ chức ôn tập:
 1. Ổn định lớp:
 2.Kiểm tra bài cũ:
	Xen kẽ trong quá trình ôn tập
 3.Hoạt động tổ chức ôn tập:
HOẠT ĐỘNG 1
Hệ thống hoá kiến thức
	GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhòm giao nhiệm vụ hoàn thành nội dung 1 phếu học tập sau đó lần lượt đại diện các tổ lên báo cáo ,các nhóm khác đóng góp ý kiến bổ sung.
Phiếu học tập số 1
	1. Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ cho quá trình di truyền ở mức độ phân tử
ADN → A RN → Prôtêin → Tính trạng ( hình thái ,sinh lí.. )
 ¯
ADN
	2. Vẽ bản đồ khái niệm với các khái niệm dưới đây:
 gen, ADN-pôlimeraza, nguyên tắc bảo toàn , nguyên tắc bổ sung, tự nhân đôi
Phiếu học tập số 2
Hãy giải thích cách thức phân loại biến dị theo sơ đồ SGK/100 ?
Phiếu học tập số 3
 Bảng tóm tắt các quy luật di truyền
Tên quy luật
Nội dung
Cơ sở tế 
bào học
Điều kiện nghiệm đúng
Ý nghĩa
Phân li
Tác động bổ sung
Tác động cộng gộp
Tác động đa hiệu
Di truyền độc lập
Liên kết gen
Hoán vị gen
Di truyền giới tính
Di truyền LK với giới tính
Phiếu học tập số 4
Hãy đánh dấu + ( nếu cho là đúng) vào bảng so sánh sau
Bảng so sánh quần thể ngẫu phối và tự phối
Chỉ tiêu so sánh
Tự phối
Ngẫu phối
- Giảm tỉ lệ thể dị hợp ,tăng dần thể đồng hợp qua các thế hệ
- Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể
- Tần số alen không đổi qua các thế hệ
-Có cấu trúc : p2AA :2pqAa : q2aa
- Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ
- Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp
Phiếu học tập số 5
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau
Bảng nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống
Đối tượng
Nguồn vật liệu
Phương pháp
Vi sinh vật
Thực vật
Động vật
Đáp án phiếu học tập số 1
 Sao mã dịch mã biểu hiện
1.Đó là các cum từ : ADN → A RN → Prôtêin → Tính trạng ( hình thái ,sinh lí.. )
 ¯tự nhân đôi
 ADN
 2.Bản đồ
 gen Nguyên tắc bố sung gen
	 Nguyên tắc bán bảo toàn
Đáp án phiếu học tập số 4
Chỉ tiêu so sánh
Tự phối
Ngẫu phối
-Giảm tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp
-Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể
-Tần số alen không đổi qua các thế hệ
- Có cấu trúc p2AA :2pqAa:q2aa
-Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ
-Tạo ra nguồn biến dị tổt hợp
+
+
+
+
+
+
+
Đáp án phiếu học tập số 5
Đối tượng
Nguồn vật liệu
Phương pháp
Vi sinh vật
Đột biến
Gây đột biến nhân tạo
Thực vật
Đột biến, biến dị tổ hợp
Gây đột biến, lai tạo
Động vật
Biến dị tổ hợp(chủ yếu)
Lai tạo
HOẠT ĐỘNG 2
Tổ chức, hướng dẫn làm bài tập trong SGK
4. Dặn dò: ôn tập tốt chuẩn bị thi học kì I đạt kết quả cao.

Tài liệu đính kèm:

  • doc12-24-Review about genetics.doc