Giáo án Hình học 12 - Tiết 31: Ứng dụng của tích phân tính thể tích vật tròn xoay - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 31: Ứng dụng của tích phân tính thể tích vật tròn xoay - Năm học 2009-2010

1) Cho hình phẳng giới hạn bởi :

a) Tính diện tích hình phẳng

b) Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục

2) Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay xung quanh của hình giới hạn bởi Parabol và trục

3) Cho hình phẳng giới hạn bởi và đường thẳng . Tính thể tích khối tròn xoay khi lần lượt quay hình phẳng quanh trục và trục .

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 588Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 31: Ứng dụng của tích phân tính thể tích vật tròn xoay - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 31. Tõ ngµy
Tiết 31. øng dơng tÝch ph©n tÝnh thĨ tÝch vËt trßn xoay
I. MỤC TIÊU:
	Qua tiết học này, rèn luyện cho học sinh nắm vững kĩ năng
Tính thể tích vật thể trịn xoay.
II. NỘI DUNG BÀI TẬP:
BÀI TOÁN 1: “Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay miền giới hạn bởi các đường: ; ; xung quanh trục ”.
PP giải: Ta áp dụng công thức 
Chú ý: “Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay miền giới hạn bởi các đường: ; ; xung quanh trục ”.
PP giải: Ta áp dụng công thức 
Cho hình phẳng giới hạn bởi : 
Tính diện tích hình phẳng 
Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục 
 Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay xung quanh của hình giới hạn bởi Parabol và trục 
Cho hình phẳng giới hạn bởi và đường thẳng . Tính thể tích khối tròn xoay khi lần lượt quay hình phẳng quanh trục và trục .
 BÀI TOÁN 2 “Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay miền giới hạn bởi các đường: ; ; xung quanh trục ”.
PP giải: Ta áp dụng công thức 
Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh hình phẳng giới hạn bởi các đường: 
 Cho hình phẳng giới hạn bởi . Quay xung quanh ta được một vật thể, tính thể tích của vật thể này.
iii. cđng cè
Gi¶i bµi tËp vỊ nhµ
 Tính biết: 
 Cho là miền giới hạn bởi đồ thị 
Tính diện tích miền phẳng 
Cho quay quanh , tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành.
 Tính biết: 
 Tính biết: 
 Tính biết: 
 Tính biết: 
 Tính biết: 
 Tính biết: 
Ngµy

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 31 tu chon.doc